ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2020

Ενημέρωση 18/06/2020

ΚΩΔΙΚΟΣΜΑΘΗΜΑΗΜ/ΝΙΑΩΡΑΑΙΘΟΥΣΑΕΞΑΜΗΝΟ
ΕΤΥ-452Σύνθεση Πολυμερών 15/0609-12εξ' αποστάσεως8
ΕΤΥ-248Δομική και Χημική Ανάλυση Υλικών 15/0615-16εξ' αποστάσεως4
ΕΤΥ-335Μοριακή Κυτταρική Βιοχημεία 16/0612-14Αναγνωστήριο CSDΕΜΒΟΛΙΜΗ
ΕΤΥ-491Βιολογικά Υλικά & Σύνθετα Βιοϋλικά16/0612-14Αναγνωστήριο CSD8
ΕΤΥ-212Διαφορικές Εξισώσεις ΙI 17/0611-14Αίθ. Α2 CSD 4
ΕΤΥ-122Οργανική Χημεία 18/0614-16εξ' αποστάσεως2
ΕΤΥ-343Εργαστήριο Χαλαρής Ύλης 23/0609-12εξ' αποστάσεωςΕΜΒΟΛΙΜΗ
ΕΤΥ-260Θερμοδυναμική 24/0610-13εξ' αποστάσεωςΕΜΒΟΛΙΜΗ
ΕΤΥ-494Εισαγωγή στην Βιοϊατρική Μηχανική 25/0610-13εξ' αποστάσεως8
ΕΤΥ-471Στοιχεία Κολλοειδών Διασπορών 25/0614-17εξ' αποστάσεωςΕΜΒΟΛΙΜΗ
ΕΤΥ-450Φυσική Πολυμερών 26/0610-13εξ' αποστάσεως8
ΕΤΥ-223Ανόργανη Χημεία 26/0611-14εξ' αποστάσεωςΕΜΒΟΛΙΜΗ
ΕΤΥ-222Φασματοσκοπία 26/0614-15εξ' αποστάσεως4
ΕΤΥ-243Υλικά ΙΙ: Πολυμερή - Κολλοειδή 29/0610-13εξ' αποστάσεως4
ΕΤΥ-213ΗΥ ΙΙ 29/0617-19Αιθ. ΗΥ 2 (Φυσικού)4
ΕΤΥ-124Εργαστήριο Χημείας 30/0614-17εξ' αποστάσεως2
ΕΤΥ-116Εφαρμοσμένα Μαθηματικά 01/0711-14εξ' αποστάσεως2
ΕΤΥ-242Υλικά ΙΙΙ: Μικροηλεκτρονικά - Οπτοηλεκτρονικά-Μαγνητικά Υλικά02/0711-14ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΡΙΟ + ΦΟΥΑΓΙΕ 2 + Α2 (CSD)4
ΕΤΥ-204Εργαστήριο Φυσικής ΙΙ: Ηλεκτρισμός - Οπτική03/0709-11εξ' αποστάσεως4
ΕΤΥ-461Στοιχεία Επιστήμης Κεραμικών 06/0710-13εξ' αποστάσεως8
ΕΤΥ-211Διαφορικές Εξισώσεις Ι 07/0709-11Αίθ. Α2 (CSD) ΕΜΒΟΛΙΜΗ
ΕΤΥ-362Υλικά V: Κεραμικά και Μαγνητικά Υλικά 07/0714-17εξ' αποστάσεως6
ΕΤΥ-102Γενική Φυσική ΙΙ 08/0710-13εξ' αποστάσεως2
ΕΤΥ-348Υλικά & Περιβάλλον 09/0710-13εξ' αποστάσεως6
ΕΤΥ-202Σύγχρονη Φυσική ΙΙ 09/0714-17εξ' αποστάσεως6
ΕΤΥ-232Βιοχημεία και Μοριακή Βιολογία 10/0710-13εξ' αποστάσεως4
ΕΤΥ-302Οπτική & Κύματα 10/0714-17εξ' αποστάσεως6
ΕΤΥ-114ΗΥ Ι 13/0709-12Αιθ. ΗΥ (Ε-107 Μαθηματικού)ΕΜΒΟΛΙΜΗ
ΕΤΥ-412Χημεία Στερεάς Κατάστασης 13/0709-11εξ' αποστάσεως8
ΕΤΥ-112Γενικά Μαθηματικά ΙΙ 13/0711-14ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΡΙΟ + ΦΟΥΑΓΙΕ 2 + Α2 (CSD)2
ΕΤΥ-306Φυσική Στερεάς Κατάστασης ΙΙ 13/0712-15εξ' αποστάσεως6
ΕΤΥ-207Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων και Επιχειρηματικότητα13/0716-19εξ' αποστάσεως4
ΕΤΥ-301Ηλεκτρομαγνητισμός 14/0711-14Αίθ. Α2 (CSD) ΕΜΒΟΛΙΜΗ
ΕΤΥ-483Στοιχεία Μαγνητικών Υλικών 14/0711-14Αίθ. Α2 (CSD) ΕΜΒΟΛΙΜΗ
ΕΤΥ-344Εργαστήριο Στερεών Υλικών 15/0709-11εξ' αποστάσεως6
ΕΤΥ-012Αγγλικά ΙΙ Σε συνεννόηση με το διδάσκονταεξ' αποστάσεως2
ΕΤΥ-203Εργαστήριο Φυσικής Ι: Μηχανική - ΘερμότηταΣε συνεννόηση με το διδάσκονταεξ' αποστάσεωςΕΜΒΟΛΙΜΗ
ΕΤΥ-305Εισαγωγή στη Φυσική Στερεάς ΚατάστασηςΣε συνεννόηση με το διδάσκονταεξ' αποστάσεωςΕΜΒΟΛΙΜΗ
ΕΤΥ-346Νανοϋλικά για Ενέργεια και Περιβάλλον Σε συνεννόηση με το διδάσκονταεξ' αποστάσεως6
ΕΤΥ-447Υπολογιστική Επιστήμη Υλικών Σε συνεννόηση με το διδάσκονταεξ' αποστάσεως8
ΕΤΥ-448Ειδικά κεφάλαια στην Υπολογιστική Επιστήμη Υλικών Σε συνεννόηση με το διδάσκονταεξ' αποστάσεως8
ΕΤΥ-481Στοιχεία Φυσικής Ημιαγωγών Σε συνεννόηση με το διδάσκονταεξ' αποστάσεως8

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ακαδ. έτους 2019-20

ΟΡΟΙ ΣΥΛΛΟΓΗΣ και ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΈΝΩΝ

ΑΛΛΕΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΕΣ