Πανεπιστήμιο Κρήτης Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών
Ελληνικά English
twitter icon facebook icon

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020

Ενημέρωση 18/09/2020

ΚΩΔΙΚΟΣΜΑΘΗΜΑΗΜ/ΝΙΑΩΡΑΑΙΘΟΥΣΑ
ΕΤΥ-349Μηχανικές και Θερμικές Ιδιότητες Υλικών 24/0809-12εξ αποστάσεως
ΕΤΥ-101Γενική Φυσική Ι 24/0815-18Φουαγιέ Ι και ΙΙ, CSD
ΕΤΥ-223Ανόργανη Χημεία 24/0815-18εξ αποστάσεως
ΕΤΥ-412Χημεία Στερεάς Κατάστασης 26/0809-12εξ αποστάσεως
ΕΤΥ-111Γενικά Μαθηματικά Ι 26/0815-18Αναγνωστήριο, Φουαγιέ Ι και ΙΙ, CSD
ΕΤΥ-011Αγγλικά Ι 27/0809-12εξ αποστάσεως
ΕΤΥ-362Υλικά V: Κεραμικά και Μαγνητικά Υλικά 27/0815-18Α2, Φουαγιέ Ι και ΙΙ, CSD
ΕΤΥ-114ΗΥ Ι 28/08τμήματαΑιθ. ΗΥ (Ε-107 Μαθηματικού)
ΕΤΥ-302Οπτική & Κύματα 31/0809-12εξ αποστάσεως
ΕΤΥ-212Διαφορικές Εξισώσεις ΙI 31/0815-18Φουαγιέ Ι, CSD
ΕΤΥ-348Υλικά & Περιβάλλον 01/0915-18εξ αποστάσεως
ΕΤΥ-248Δομική και Χημική Ανάλυση Υλικών 02/0910-11εξ αποστάσεως
ΕΤΥ-211Διαφορικές Εξισώσεις Ι 02/0915-18εξ αποστάσεως
ΕΤΥ-301Ηλεκτρομαγνητισμός 03/0909-12εξ αποστάσεως
ΕΤΥ-243Υλικά ΙΙ: Πολυμερή - Κολλοειδή 04/0909-12εξ αποστάσεως
ΕΤΥ-260Θερμοδυναμική 07/0909-12εξ αποστάσεως
ΕΤΥ-461Στοιχεία Επιστήμης Κεραμικών 07/0915-18εξ αποστάσεως
ΕΤΥ-102Γενική Φυσική ΙΙ 08/0909-12εξ αποστάσεως
ΕΤΥ-202Σύγχρονη Φυσική ΙΙ 08/0915-18εξ αποστάσεως
ΕΤΥ-491Βιολογικά Υλικά & Σύνθετα Βιοϋλικά 09/0910-12εξ αποστάσεως
ΕΤΥ-343Εργαστήριο Χαλαρής Ύλης 09/0915-18εξ αποστάσεως
ΕΤΥ-452Σύνθεση Πολυμερών 09/0915-18εξ αποστάσεως
ΕΤΥ-471Στοιχεία Κολλοειδών Διασπορών 10/0909-12εξ αποστάσεως
ΕΤΥ-201Σύγχρονη Φυσική Ι 10/0915-18εξ αποστάσεως
ΕΤΥ-222Φασματοσκοπία 11/0913-14εξ αποστάσεως
ΕΤΥ-344Εργαστήριο Στερεών Υλικών 11/0909-12εξ αποστάσεως
ΕΤΥ-122Οργανική Χημεία 11/0915-18εξ αποστάσεως
ΕΤΥ-124Εργαστήριο Χημείας 14/0909-12εξ αποστάσεως
ΕΤΥ-225Εργαστήριο Χημείας Υλικών 14/0909-12εξ αποστάσεως
ΕΤΥ-391Υλικά ΙV 14/0915-18εξ αποστάσεως
ΕΤΥ-207Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων και Επιχειρηματικότητα14/0915-18εξ αποστάσεως
ΕΤΥ-121Γενική Χημεία 15/0909-12εξ αποστάσεως
ΕΤΥ-204Εργαστήριο Φυσικής ΙΙ 15/0909-12εξ αποστάσεως
ΕΤΥ-494Εισαγωγή στην Βιοϊατρική Μηχανική 15/0909-12εξ αποστάσεως
ΕΤΥ-209Καινοτομία και Νεοφυής Επιχειρηματικότητα15/0910-12εξ αποστάσεως
ΕΤΥ-232Βιοχημεία και Μοριακή Βιολογία 15/0915-18εξ αποστάσεως
ΕΤΥ-453Κρυσταλλοχημεία 16/0909-12Αίθ. Β2 Χημικού
ΕΤΥ-335Μοριακή Κυτταρική Βιοχημεία 16/0910-12εξ αποστάσεως
ΕΤΥ-205Καινοτομία, Επιχειρηματικότητα και Διανοητική Ιδιοκτησία16/0915-18εξ αποστάσεως
ΕΤΥ-481Στοιχεία Φυσικής Ημιαγωγών 17/0909-12Αναγνωστήριο, CSD
ΕΤΥ-141Υλικά Ι 17/0909-12εξ αποστάσεως
ΕΤΥ-116Εφαρμοσμένα Μαθηματικά 17/0915-18εξ αποστάσεως
ΕΤΥ-305Φυσική Στερεάς Κατάστασης 18/0909-11εξ αποστάσεως
ΕΤΥ-346Νανοϋλικά για Ενέργεια και Περιβάλλον 18/0911-13εξ αποστάσεως
ΕΤΥ-203Εργαστήριο Φυσικής Ι 18/0915-18εξ αποστάσεως
ΕΤΥ-306Φυσική Στερεάς Κατάστασης ΙΙ 18/0915-18A117 (Α2), Α121, CSD
ΕΤΥ-447Υπολογιστική Επιστήμη Υλικών 18/0915-18Α2, CSD
ΕΤΥ-242Υλικά ΙΙΙ 22/0909-12εξ αποστάσεως
ΕΤΥ-112Γενικά Μαθηματικά ΙΙ 26/0915-18Αναγνωστήριο, Φουαγιέ ΙΙ, CSD
ΕΤΥ-450Φυσική Πολυμερών Σε συνεννόηση με το διδάσκονταεξ αποστάσεως
ΕΤΥ-483Στοιχεία Μαγνητικών Υλικών Σε συνεννόηση με το διδάσκονταφυσική παρουσία
ΕΤΥ-448Ειδικά κεφάλαια στην Υπολογιστική Επιστήμη ΥλικώνΣε συνεννόηση με το διδάσκοντα
ΕΤΥ-213ΗΥ ΙΙ Σε συνεννόηση με το διδάσκονταφυσική παρουσία
ΕΤΥ-215Προχ. Προγραμματισμός Ι Σε συνεννόηση με το διδάσκονταφυσική παρουσία
ΕΤΥ-012Αγγλικά ΙΙ Σε συνεννόηση με το διδάσκονταεξ αποστάσεως

Πρόγραμμα εξέτασης παιδαγωγικών και λοιπών μαθημάτων ΣΘΕΤΕ

Δείτε εδώ.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Σεπτεμβρίου ακαδ. έτους 2019-20

ΟΡΟΙ ΣΥΛΛΟΓΗΣ και ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΈΝΩΝ

ΑΛΛΕΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΕΣ