Πανεπιστήμιο Κρήτης Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών
Ελληνικά English
twitter icon facebook icon

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2021

Ενημέρωση 8/1/2021

ΚΩΔΙΚΟΣΜΑΘΗΜΑΗΜ/ΝΙΑΩΡΑ
ΕΤΥ-481Στοιχεία Φυσικής Ημιαγωγών 7/110-13
ΕΤΥ-598Βιοοργανικές Νανοδομές - Υπερμοριακή Χημεία 7/115-18
ΕΤΥ-114Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές Ι 8/110-12
ΕΤΥ-343Εργαστήριο Χαλαρής Ύλης 11/110-13
ΕΤΥ-483Στοιχεία Μαγνητικών Υλικών 11/115-18
ΕΤΥ-305Φυσική Στερεάς Κατάστασης: Εισαγωγή 12/110-13
ΕΤΥ-445Ρευστοδυναμική 12/115-18
ΕΤΥ-301Ηλεκτρομαγνητισμός 13/110-13
ΕΤΥ-440Εργαστήριο Μηχανολογικού Σχεδίου 13/115-18
ΕΤΥ-211Διαφορικές Εξισώσεις Ι 14/110-13
ΕΤΥ-111Γενικά Μαθηματικά Ι 14/115-17
ΕΤΥ-335Μοριακή Κυτταρική Βιοχημεία 15/110-12
ΕΤΥ-491Βιολογικά Υλικά & Σύνθετα Βιοϋλικά 15/110-12
ΕΤΥ-362Υλικά V:Κεραμικά και Μαγνητικά Υλικά 15/110-13
ΕΤΥ-141Υλικά Ι: Εισαγωγή στην Επιστήμη Υλικών 18/110-13
ΕΤΥ-205Καινοτομία, Επιχειρηματικότητα και Διανοητική Ιδιοκτησία 18/115-18
ΕΤΥ-201Σύγχρονη Φυσική - Εισαγωγή στην Κβαντομηχανική 19/115-18
ΕΤΥ-349Μηχανικές & Θερμικές Ιδιότητες Υλικών 20/110-13
ΕΤΥ-260Θερμοδυναμική 21/115-18
ΕΤΥ-121Γενική Χημεία 22/110-12
ΕΤΥ-209Καινοτομία και Νεοφυής Επιχειρηματικότητα 22/115-18
ΕΤΥ-344Εργαστήριο Στερεών Υλικών 25/109-12
ΕΤΥ-391Υλικά IV: Επιστήμη Φυσικών Βιοϋλικών 25/115-18
ΕΤΥ-471Στοιχεία Κολλοειδών Διασπορών 26/110-13
ΕΤΥ-225Εργαστήριο Χημείας Υλικών 26/115-18
ΕΤΥ-223Ανόργανη Χημεία 27/115-18
ΕΤΥ-204Εργ. Φυσικής ΙΙ: Ηλεκτρισμός - Οπτική 28/109-12
ΕΤΥ-101Γενική Φυσική Ι 28/115-18
ΕΤΥ-215Προχωρημένος Προγραμματισμός Ι 28/116-19
ΕΤΥ-203Εργ. Φυσικής Ι: Μηχανική - Θερμότητα 29/110-13
ΕΤΥ-202Σύγχρονη Φυσική ΙΙ: Ύλη και Φως Σε συνεννόηση με τον διδάσκοντα
ΕΤΥ-212Διαφορικές Εξισώσεις ΙΙ Σε συνεννόηση με τον διδάσκοντα
ΕΤΥ-011Αγγλικά Ι Σε συνεννόηση με την διδάσκουσα
ΕΤΥ-453Κρυσταλλοχημεία Σε συνεννόηση με τον διδάσκοντα
ΕΤΥ-242Υλικά ΙΙΙ: Μικροηλεκτρονικά-Οπτοηλεκτρονικά-Μαγνητικά ΥλικάΣε συνεννόηση με τον διδάσκοντα
ΕΤΥ-012Αγγλικά ΙΙ Σε συνεννόηση με τον διδάσκοντα
ΕΤΥ-116Εφαρμοσμένα Μαθηματικά Σε συνεννόηση με την διδάσκουσα

Οι εξετάσεις θα διεξαχθούν εξ αποστάσεως.

Πρόγραμμα εξέτασης παιδαγωγικών και λοιπών μαθημάτων ΣΘΕΤΕ

Δείτε εδώ.

ΑΛΛΕΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΕΣ