Πανεπιστήμιο Κρήτης Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών
Ελληνικά English
twitter icon facebook icon

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2021

Ενημέρωση 11/06/2021

ΚΩΔΙΚΟΣΜΑΘΗΜΑΗΜ/ΝΙΑΩΡΑΑΙΘΟΥΣΑΕΞΑΜΗΝΟ
ΕΤΥ-122Οργανική Χημεία 31/0510-13εξ αποστάσεως2
ΕΤΥ-207Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων και Επιχειρηματικότητα31/0515-18εξ αποστάσεως4
ΕΤΥ-114ΗΥ Ι 31/0515-18εξ αποστάσεωςΕΜΒΟΛΙΜΗ
ΕΤΥ-242Υλικά ΙΙΙ: Μικροηλεκτρονικά - Οπτοηλεκτρονικά-Μαγνητικά Υλικά01/0610-13εξ αποστάσεως4
ΕΤΥ-452Σύνθεση Πολυμερών 01/0615-18εξ αποστάσεως8
ΕΤΥ-102Γενική Φυσική ΙΙ 02/0610-13εξ αποστάσεως2
ΕΤΥ-302Οπτική & Κύματα 02/0615-18εξ αποστάσεως6
ΕΤΥ-260Θερμοδυναμική 03/0610-13εξ αποστάσεωςΕΜΒΟΛΙΜΗ
ΕΤΥ-232Βιοχημεία και Μοριακή Βιολογία 03/0615-18εξ αποστάσεως4
ΕΤΥ-450Φυσική Πολυμερών 04/0610-13εξ αποστάσεως8
ΕΤΥ-116Εφαρμοσμένα Μαθηματικά 04/0615-18εξ αποστάσεως2
ΕΤΥ-483Στοιχεία Μαγνητικών Υλικών 07/0610-13εξ αποστάσεωςΕΜΒΟΛΙΜΗ
ΕΤΥ-301Ηλεκτρομαγνητισμός 07/0610-13εξ αποστάσεωςΕΜΒΟΛΙΜΗ
ΕΤΥ-212Διαφορικές Εξισώσεις ΙI 07/0610-13εξ αποστάσεως4
ΕΤΥ-412Χημεία Στερεάς Κατάστασης 07/0615-18εξ αποστάσεως8
ΕΤΥ-112Γενικά Μαθηματικά ΙΙ 08/0615-18εξ αποστάσεως2
ΕΤΥ-101Γενική Φυσική Ι 09/0611-14εξ αποστάσεωςΕΜΒΟΛΙΜΗ
ΕΤΥ-306Φυσική Στερεάς Κατάστασης ΙΙ 09/0611-14εξ αποστάσεως6
ΕΤΥ-340Φαινόμενα Μεταφοράς στην Επιστήμη Υλικών09/0615-18εξ αποστάσεως6
ΕΤΥ-491Βιολογικά Υλικά & Σύνθετα Βιοϋλικά 10/0615-16εξ αποστάσεως8
ΕΤΥ-202Σύγχρονη Φυσική ΙΙ 11/0610-13εξ αποστάσεως6
ΕΤΥ-348Υλικά & Περιβάλλον 14/0610-13εξ αποστάσεως6
ΕΤΥ-243Υλικά ΙΙ: Πολυμερή - Κολλοειδή 15/0610-13εξ αποστάσεως4
ΕΤΥ-461Στοιχεία Επιστήμης Κεραμικών 16/0610-13εξ αποστάσεως8
ΕΤΥ-248Δομική και Χημική Ανάλυση Υλικών 17/0610-13εξ αποστάσεως4
ΕΤΥ-494Εισαγωγή στην Βιοϊατρική Μηχανική 18/0610-13εξ αποστάσεως8
ΕΤΥ-362Υλικά V: Κεραμικά και Μαγνητικά Υλικά 18/0615-17εξ αποστάσεως6
ΕΤΥ-223Ανόργανη Χημεία 18/0615-18εξ αποστάσεωςΕΜΒΟΛΙΜΗ
ΕΤΥ-471Στοιχεία Κολλοειδών Διασπορών22/0612-14εξ αποστάσεωςΕΜΒΟΛΙΜΗ
ΕΤΥ-124Εργαστήριο Χημείας 05/0710-13εξ αποστάσεως2
ΕΤΥ-204Εργαστήριο Φυσικής ΙΙ: Ηλεκτρισμός - Οπτική06/0710-13εξ αποστάσεως4
ΕΤΥ-203Εργαστήριο Φυσικής Ι: Μηχανική - Θερμότητα07/0710-13εξ αποστάσεως3
ΕΤΥ-343Εργαστήριο Χαλαρής Ύλης 08/0710-13εξ αποστάσεως5
ΕΤΥ-344Εργαστήριο Στερεών Υλικών 09/0710-13εξ αποστάσεως6
ΕΤΥ-225Εργαστήριο Χημείας Υλικών 12/0715-18εξ αποστάσεως3
ΕΤΥ-012Αγγλικά ΙΙ Σε συνεννόηση με το διδάσκονταεξ αποστάσεως2
ΕΤΥ-101Γενικά Μαθηματικά Ι Σε συνεννόηση με το διδάσκονταεξ αποστάσεωςΕΜΒΟΛΙΜΗ
ΕΤΥ-201Σύγχρονη Φυσική Ι Σε συνεννόηση με το διδάσκονταεξ αποστάσεωςΕΜΒΟΛΙΜΗ
ΕΤΥ-211Διαφορικές Εξισώσεις Ι Σε συνεννόηση με το διδάσκονταεξ αποστάσεωςΕΜΒΟΛΙΜΗ
ΕΤΥ-346Νανοϋλικά για Ενέργεια και Περιβάλλον Σε συνεννόηση με το διδάσκονταεξ αποστάσεως6
ΕΤΥ-305Εισαγωγή στη Φυσική Στερεάς Κατάστασης Σε συνεννόηση με το διδάσκονταεξ αποστάσεωςΕΜΒΟΛΙΜΗ
ΕΤΥ-481Στοιχεία Φυσικής Ημιαγωγών Σε συνεννόηση με το διδάσκονταεξ αποστάσεωςΕΜΒΟΛΙΜΗ
ΕΤΥ-448Ειδικά κεφάλαια στην Υπολογιστική Επιστήμη Υλικών Σε συνεννόηση με το διδάσκονταεξ αποστάσεως8
ΕΤΥ-500Συμμετρία στην Επιστήμη Υλικών Σε συνεννόηση με το διδάσκονταεξ αποστάσεως8
ΕΤΥ-213ΗΥ ΙΙ Σε συνεννόηση με το διδάσκονταεξ αποστάσεως4

Πρόγραμμα εξέτασης παιδαγωγικών και λοιπών μαθημάτων ΣΘΕΤΕ

Δείτε εδώ.

ΟΡΟΙ ΣΥΛΛΟΓΗΣ και ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΈΝΩΝ

ΑΛΛΕΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΕΣ