Πανεπιστήμιο Κρήτης Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών
Ελληνικά English
twitter icon facebook icon

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021

Ενημέρωση 06/08

ΚΩΔΙΚΟΣΜΑΘΗΜΑΗΜ/ΝΙΑΩΡΑΑΙΘΟΥΣΑ
ΕΤΥ-122Οργανική Χημεία 24/0809-12εξ αποστάσεως
ΕΤΥ-248Δομική και Χημική Ανάλυση Υλικών 24/0813-16εξ αποστάσεως
ΕΤΥ-348Υλικά & Περιβάλλον 24/0817-20εξ αποστάσεως
ΕΤΥ-102Γενική Φυσική ΙΙ 25/0810-13εξ αποστάσεως
ΕΤΥ-301Ηλεκτρομαγνητισμός 25/0810-13εξ αποστάσεως
ΕΤΥ-209Καινοτομία και Νεοφυής Επιχειρηματικότητα25/0815-18εξ αποστάσεως
ΕΤΥ-212Διαφορικές Εξισώσεις ΙI 26/0810-13εξ αποστάσεως
ΕΤΥ-461Στοιχεία Επιστήμης Κεραμικών 26/0810-13εξ αποστάσεως
ΕΤΥ-205Καινοτομία, Επιχειρηματικότητα και Διανοητική Ιδιοκτησία27/0810-13εξ αποστάσεως
ΕΤΥ-483Στοιχεία Μαγνητικών Υλικών 27/0813-16εξ αποστάσεως
ΕΤΥ-111Γενικά Μαθηματικά Ι 27/0815-18εξ αποστάσεως
ΕΤΥ-242Υλικά ΙΙΙ 30/0809-12εξ αποστάσεως
ΕΤΥ-349Μηχανικές και Θερμικές Ιδιότητες Υλικών 30/0813-16εξ αποστάσεως
ΕΤΥ-344Εργαστήριο Στερεών Υλικών 30/0817-20εξ αποστάσεως
ΕΤΥ-141Υλικά Ι 31/0809-12εξ αποστάσεως
ΕΤΥ-412Χημεία Στερεάς Κατάστασης 31/0809-12εξ αποστάσεως
ΕΤΥ-335Μοριακή Κυτταρική Βιοχημεία 31/0813-14εξ αποστάσεως
ΕΤΥ-481Στοιχεία Φυσικής Ημιαγωγών 01/0909-12εξ αποστάσεως
ΕΤΥ-452Σύνθεση Πολυμερών 01/0913-16εξ αποστάσεως
ΕΤΥ-101Γενική Φυσική Ι 01/0917-20εξ αποστάσεως
ΕΤΥ-203Εργαστήριο Φυσικής Ι 01/0917-20εξ αποστάσεως
ΕΤΥ-243Υλικά ΙΙ: Πολυμερή - Κολλοειδή 02/0910-13εξ αποστάσεως
ΕΤΥ-343Εργαστήριο Χαλαρής Ύλης 02/0910-13εξ αποστάσεως
ΕΤΥ-491Βιολογικά Υλικά & Σύνθετα Βιοϋλικά 02/0914-15εξ αποστάσεως
ΕΤΥ-012Αγγλικά ΙΙ 02/0917-20εξ αποστάσεως
ΕΤΥ-260Θερμοδυναμική 03/0910-13εξ αποστάσεως
ΕΤΥ-207Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων και Επιχειρηματικότητα03/0915-18εξ αποστάσεως
ΕΤΥ-450Φυσική Πολυμερών 03/0915-18εξ αποστάσεως
ΕΤΥ-114Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές Ι 06/0910-12εξ αποστάσεως
ΕΤΥ-391Υλικά ΙV 06/0913-16εξ αποστάσεως
ΕΤΥ-306Φυσική Στερεάς Κατάστασης ΙΙ 06/0917-20εξ αποστάσεως
ΕΤΥ-124Εργαστήριο Χημείας 07/0910-13εξ αποστάσεως
ΕΤΥ-225Εργαστήριο Χημείας Υλικών 07/0910-13εξ αποστάσεως
ΕΤΥ-302Οπτική & Κύματα 07/0915-18εξ αποστάσεως
ΕΤΥ-202Σύγχρονη Φυσική ΙΙ 08/0909-13εξ αποστάσεως
ΕΤΥ-116Εφαρμοσμένα Μαθηματικά 08/0913-16εξ αποστάσεως
ΕΤΥ-112Γενικά Μαθηματικά ΙΙ 09/0910-13εξ αποστάσεως
ΕΤΥ-211Διαφορικές Εξισώσεις Ι 09/0910-13εξ αποστάσεως
ΕΤΥ-201Σύγχρονη Φυσική Ι 09/0915-18εξ αποστάσεως
ΕΤΥ-121Γενική Χημεία 10/0909-12εξ αποστάσεως
ΕΤΥ-598Βιοοργανικές Νανοδομές - Υπερμοριακή Χημεία10/0909-12εξ αποστάσεως
ΕΤΥ-362Υλικά V: Κεραμικά και Μαγνητικά Υλικά 10/0913-16εξ αποστάσεως
ΕΤΥ-223Ανόργανη Χημεία 10/0917-20εξ αποστάσεως
ΕΤΥ-346Νανοϋλικά για Ενέργεια και Περιβάλλον 13/0909-11εξ αποστάσεως
ΕΤΥ-305Φυσική Στερεάς Κατάστασης 13/0912-14εξ αποστάσεως
ΕΤΥ-232Βιοχημεία και Μοριακή Βιολογία 13/0915-16εξ αποστάσεως
ΕΤΥ-471Στοιχεία Κολλοειδών Διασπορών 13/0917-20εξ αποστάσεως
ΕΤΥ-204Εργαστήριο Φυσικής ΙΙ 14/0910-13εξ αποστάσεως
ΕΤΥ-011Αγγλικά Ι Σε συνεννόηση με το διδάσκοντα
ΕΤΥ-213Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές ΙΙ Σε συνεννόηση με το διδάσκοντα
ΕΤΥ-215Προχ. Προγραμματισμός Ι Σε συνεννόηση με το διδάσκοντα
ΕΤΥ-340Φαινόμενα Μεταφοράς στην Επιστήμη ΥλικώνΣε συνεννόηση με το διδάσκοντα
ΕΤΥ-440Εργαστήριο Μηχανολογικού Σχεδίου Σε συνεννόηση με το διδάσκοντα
ΕΤΥ-445Ρευστοδυναμική Σε συνεννόηση με το διδάσκοντα
ΕΤΥ-448Ειδικά κεφάλαια στην Υπολογιστική Επιστήμη ΥλικώνΣε συνεννόηση με το διδάσκοντα
ΕΤΥ-453Κρυσταλλοχημεία Σε συνεννόηση με το διδάσκοντα
ΕΤΥ-494Εισαγωγή στην Βιοϊατρική Μηχανική Σε συνεννόηση με το διδάσκοντα
ΕΤΥ-500Συμμετρία στην Επιστήμη Υλικών Σε συνεννόηση με το διδάσκοντα
ΕΤΥ-512Υπολογιστική Επιστήμη Υλικών ΙΙ Σε συνεννόηση με το διδάσκοντα

ΑΛΛΕΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΕΣ