Πανεπιστήμιο Κρήτης Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών
Ελληνικά English
twitter icon facebook icon

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2022

Ενημέρωση 08/06/2022

ΚΩΔΙΚΟΣΜΑΘΗΜΑΗΜ/ΝΙΑΩΡΑΑΙΘΟΥΣΑ
ΕΤΥ-242Υλικά ΙΙΙ: Μικροηλεκτρονικά - Οπτοηλεκτρονικά-Μαγνητικά Υλικά06/0617-19Αμφ. Α,Β, αιθ. Α2 CSD
ΕΤΥ-481Στοιχεία Φυσικής Ημιαγωγών 07/0613-15Αίθ. Α210 Μαθηματικού
ΕΤΥ-491Βιολογικά Υλικά & Σύνθετα Βιοϋλικά 07/0617-18Αμφ. Α, Β Φυσικού
ΕΤΥ-116Εφαρμοσμένα Μαθηματικά 08/0610-12Αμφ. Α, Β Βιολογικού
ΕΤΥ-343Εργαστήριο Χαλαρής Ύλης 08/0613-15Αίθ. Α2 CSD
ΕΤΥ-452Σύνθεση Πολυμερών 08/0613-15Αίθ. Α2 CSD
ΕΤΥ-362Υλικά V: Κεραμικά και Μαγνητικά Υλικά 08/0618-20Αμφ. Α201, Α203, αιθ. Α210 Μαθηματικού
ΕΤΥ-114ΗΥ Ι 09/0610-12Αιθ. ΗΥ (Ε-109 Μαθηματικού)
ΕΤΥ-243Υλικά ΙΙ: Πολυμερή - Κολλοειδή 09/0613-15Αμφ. Α201, Α203, αιθ. Α210 Μαθηματικού
ΕΤΥ-494Εισαγωγή στην Βιοϊατρική Μηχανική 10/0610-12Αιθ. Α2 CSD
ΕΤΥ-124Εργαστήριο Χημείας 10/0617-19Αμφ. Α,Β Βιολογικού
ΕΤΥ-112Γενικά Μαθηματικά ΙΙ 14/0610-12Αμφ. Α,Β CSD
ΕΤΥ-471Στοιχεία Κολλοειδών Διασπορών 14/0613-15Αιθ. Α2 CSD
ΕΤΥ-222Φασματοσκοπία 14/0616-18Αμφ. Α,Β Φυσικού
ΕΤΥ-204Εργαστήριο Φυσικής ΙΙ: Ηλεκτρισμός - Οπτική 15/0610-12Αμφ. Α,Β Βιολογικού
ΕΤΥ-207Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων και Επιχειρηματικότητα 15/0613-15Αμφ. Α, Β Φυσικού
ΕΤΥ-450Φυσική Πολυμερών 16/0610-12Αιθ. A2 CSD
ΕΤΥ-202Σύγχρονη Φυσική ΙΙ 16/0613-15Αμφ. Α201, Α203, αιθ. Α210 Μαθηματικού
ΕΤΥ-260Θερμοδυναμική 17/0610-12Αιθ. A210 Μαθηματικού
ΕΤΥ-232Βιοχημεία και Μοριακή Βιολογία 17/0617-19Αμφ. Α,Β Βιολογικού
ΕΤΥ-440Εργαστήριο Μηχανολογικού Σχεδίου 20/0610-12Αιθ. Η/Υ Ε109
ΕΤΥ-306Φυσική Στερεάς Κατάστασης ΙΙ 20/0613-15Αίθ. Α2 CSD
ΕΤΥ-012Αγγλικά ΙΙ 20/0617-19Αμφ. Α,Β CSD
ΕΤΥ-412Χημεία Στερεάς Κατάστασης 21/0610-12Αμφ. B CSD
ΕΤΥ-223Ανόργανη Χημεία 21/0610-12Αμφ. B CSD
ΕΤΥ-461Στοιχεία Επιστήμης Κεραμικών 21/0613-15Β2 Χημικού
ΕΤΥ-344Εργαστήριο Στερεών Υλικών 22/0610-12Αμφ. Α,Β Βιολογικού
ΕΤΥ-122Οργανική Χημεία 22/0613-15Αμφ. Α, Β Φυσικού
ΕΤΥ-447Υπολογιστική Επιστήμη Υλικών 23/0610-12Αίθ. Α210 Μαθηματικού
ΕΤΥ-102Γενική Φυσική ΙΙ 23/0613-16Αμφ. Α201, Α203 Μαθηματικού
ΕΤΥ-301Ηλεκτρομαγνητισμός 24/0610-12Αιθ. A2 CSD
ΕΤΥ-483Στοιχεία Μαγνητικών Υλικών 24/0610-12Αιθ. A2 CSD
ΕΤΥ-212Διαφορικές Εξισώσεις ΙI 24/0610-12Αιθ. A2 CSD
ΕΤΥ-302Οπτική & Κύματα 24/0617-19Αμφ. Α,Β Βιολογικού
ΕΤΥ-211Διαφορικές Εξισώσεις Ι 27/0610-12Αιθ. A2 CSD
ΕΤΥ-305Εισαγωγή στη Φυσική Στερεάς Κατάστασης 30/0611-13Αιθ. A2 CSD
ΕΤΥ-582Ειδικά κεφάλαια οπτοηλεκτρονικών υλικών Σε συνεννόηση με το διδάσκοντα
ΕΤΥ-500Συμμετρία στην επιστήμη υλικών Σε συνεννόηση με το διδάσκοντα
ΕΤΥ-213ΗΥ ΙΙ Σε συνεννόηση με το διδάσκοντα
ΕΤΥ-448Ειδικά Κεφάλαια στην Υπολογιστική Επιστήμη ΥλικώνΣε συνεννόηση με το διδάσκοντα
ΕΤΥ-011Αγγλικά ΙΣε συνεννόηση με το διδάσκοντα
ΕΤΥ-141Υλικά ΙΣε συνεννόηση με το διδάσκοντα
ΕΤΥ-346Νανοϋλικά για Ενέργεια και Περιβάλλον Σε συνεννόηση με το διδάσκοντα

Πρόγραμμα εξέτασης παιδαγωγικών και λοιπών μαθημάτων ΣΘΕΤΕ

Δείτε εδώ.

ΑΛΛΕΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΕΣ