Πανεπιστήμιο Κρήτης
Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών
Ελληνικά
English
twitter icon facebook icon

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022

Ενημέρωση 01/08/2022

ΚΩΔΙΚΟΣΜΑΘΗΜΑΗΜ/ΝΙΑΩΡΑΑΙΘΟΥΣΑ
ΕΤΥ-440Εργαστήριο Μηχανολογικού Σχεδίου 29/0810-12Αιθ. Η/Υ Ε109
ΕΤΥ-301Ηλεκτρομαγνητισμός 29/0817-19Αμφ. Α1, Α2, Α3 Χημικού
ΕΤΥ-111Γενικά Μαθηματικά Ι 30/0810-12Αμφ. Α, Β CSD
ΕΤΥ-483Στοιχεία Μαγνητικών Υλικών 30/0813-15Αιθ. A2 CSD
ΕΤΥ-450Φυσική Πολυμερών 30/0816-18Αιθ. A2 CSD
ΕΤΥ-222Φασματοσκοπία 31/0810-12Αιθ. A2 CSD
ΕΤΥ-211Διαφορικές Εξισώσεις Ι 31/0818-20Αμφ. Α201, Α203 Μαθηματικού
ΕΤΥ-302Οπτική & Κύματα 01/0910-12Αιθ. A2 CSD
ΕΤΥ-598Βιοοργανικές Νανοδομές - Υπερμοριακή Χημεία 01/0914-16Αίθ. Α2 CSD
ΕΤΥ-112Γενικά Μαθηματικά ΙΙ 01/0917-19Αμφ. Α1, Α2 Χημικού
ΕΤΥ-114HY I 02/0910-12Αίθουσα Η/Y E109
ΕΤΥ-445Ρευστοδυναμική 02/0914-16Αίθ. Α2 CSD
ΕΤΥ-260Θερμοδυναμική 02/0917-19Αμφ. Α1, Α2, Α3 Χημικού
ΕΤΥ-362Υλικά V: Κεραμικά και Μαγνητικά Υλικά 02/0919-21Αμφ. Α201, Α203, αιθ. Α210 Μαθηματικού
ΕΤΥ-207Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων και Επιχειρηματικότητα05/0910-12Αίθ. Α2 CSD
ΕΤΥ-306Φυσική Στερεάς Κατάστασης ΙΙ 05/0914-16Αίθ. Α2 CSD
ΕΤΥ-223Ανόργανη Χημεία 05/0917-19Αμφ. Α1, A2, A3 Χημικού
ΕΤΥ-102Γενική Φυσική ΙΙ 06/0910-12Αμφ. Α, Β CSD
ΕΤΥ-453Κρυσταλλοχημεία 06/0914-16Αίθ. Α2 CSD
ΕΤΥ-201Σύγχρονη Φυσική Ι: Εισαγωγή στην Κβαντομηχανική 06/0917-19Αμφ. Α, Β Φυσικού
ΕΤΥ-349Μηχανικές και Θερμικές Ιδιότητες Υλικών 07/0910-12Αμφ. Α, Β Βιολογικού
ΕΤΥ-248Δομική και Χημική Ανάλυση Υλικών 07/0914-16Αιθ. Α2 CSD
ΕΤΥ-141Υλικά Ι: Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υλικών 07/0917-19Αμφ. Α1, Α2, Α3 Χημικού
ΕΤΥ-205Καινοτομία, Επιχειρ/τα και Διανοητική Ιδιοκτησία 08/0910-12Αίθ. Α2 CSD
ΕΤΥ-012Αγγλικά ΙΙ 08/0917-19Αμφ. Α1, Α2, Α3 Χημικού
ΕΤΥ-412Χημεία Στερεάς Κατάστασης 09/0910-12Αίθ. Α2 CSD
ΕΤΥ-122Οργανική Χημεία 09/0917-19Αμφ. Α1, Α2, Α3 Χημικού
ΕΤΥ-209Καινοτομία και Νεοφυής Επιχειρηματικότητα 12/0910-12Αίθ. Α2 CSD
ΕΤΥ-203Εργαστήριο Φυσικής Ι: Μηχανική - Θερμότητα 12/0917-19Αμφ. Α1, A2, Α3 Χημικού
ΕΤΥ-344Εργαστήριο Στερεών Υλικών 13/0910-12Αμφ. Α,Β CSD
ΕΤΥ-101Γενική Φυσική Ι 13/0917-19Αμφ. Α, Β Φυσικού
ΕΤΥ-124Εργαστήριο Χημείας 14/0910-12Αμφ. Α,Β Βιολογικού
ΕΤΥ-471Στοιχεία Κολλοειδών Διασπορών 14/0914-16Αμφ. Α, Β Φυσικού
ΕΤΥ-225Εργαστήριο Χημείας Υλικών 15/0910-12Αιθ. Α2 CSD
ΕΤΥ-305Φυσική Στερεάς Κατάστασης: Εισαγωγή 15/0914-16Αμφ. Α201, Α203 Μαθηματικού
ΕΤΥ-481Στοιχεία Φυσικής Ημιαγωγών 16/0914-16Αιθ. Α2 CSD
ΕΤΥ-243Υλικά ΙΙ: Πολυμερή - Κολλοειδή 16/0918-20Αμφ. Α201, Α203, αιθ. Α210 Μαθηματικού
ΕΤΥ-346Νανοϋλικά για Ενέργεια και Περιβάλλον 19/0910-12Αιθ. Α2 CSD
ΕΤΥ-403Βιοφωτονική 19/0913-15Αιθ. Η/Υ Ε109
ΕΤΥ-116Εφαρμοσμένα Μαθηματικά 19/0917-19Αμφ. Α, Β CSD
ΕΤΥ-204Εργαστήριο Φυσικής ΙΙ: Ηλεκτρισμός - Οπτική 20/0910-12Αμφ. Α,Β CSD
ΕΤΥ-452Σύνθεση Πολυμερών 20/0913-15Αιθ. Α2 CSD
ΕΤΥ-343Εργαστήριο Χαλαρής Ύλης 20/0913-15Αιθ. Α2 CSD
ΕΤΥ-232Βιοχημεία και Μοριακή Βιολογία 20/0917-19Αμφ. Α,Β Φυσικού
ΕΤΥ-335Μοριακή Κυτταρική Βιοχημεία 21/0910-12Αμφ. Α, Β Βιολογικού
ΕΤΥ-121Γενική Χημεία 21/0913-15Αμφ. Α,Β Φυσικού
ΕΤΥ-202Σύγχρονη Φυσική ΙΙ 21/0918-20Αμφ. Α201, Α203
ΕΤΥ-491Βιολογικά Υλικά & Σύνθετα Βιοϋλικά 22/0910-12Αίθ. Α210 Μαθηματικού
ΕΤΥ-461Στοιχεία Επιστήμης Κεραμικών 22/0913-15Αιθ. Α2 CSD
ΕΤΥ-011Αγγλικά Ι 22/0917-19Αμφ. Α1, Α2 Χημικού
ΕΤΥ-391Υλικά IV: Επιστήμη Φυσικών Βιοϋλικών 23/0914-16Αιθ. Α2 CSD
ΕΤΥ-242Υλικά ΙΙΙ: Μικροηλεκτρονικά - Οπτοηλεκτρονικά-Μαγνητικά Υλικά23/0917-19Αμφ. Α1, Α2, Α3 Χημικού
ΕΤΥ-212Διαφορικές Εξισώσεις ΙI Σε συνεννόηση με το διδάσκοντα
ΕΤΥ-213ΗΥ ΙΙ Σε συνεννόηση με το διδάσκοντα
ΕΤΥ-215Προχ. Προγραμματισμός Ι: C++ Σε συνεννόηση με το διδάσκοντα
ΕΤΥ-447Υπολογιστική Επιστήμη Υλικών Σε συνεννόηση με το διδάσκοντα
ΕΤΥ-448Ειδικά Κεφάλαια στην Υπολογιστική Επιστήμη ΥλικώνΣε συνεννόηση με το διδάσκοντα
ΕΤΥ-494Εισαγωγή στην Βιοϊατρική ΜηχανικήΣε συνεννόηση με το διδάσκοντα
ΕΤΥ-500Συμμετρία στην επιστήμη υλικών Σε συνεννόηση με το διδάσκοντα
ΕΤΥ-582Ειδικά κεφάλαια οπτοηλεκτρονικών υλικών Σε συνεννόηση με το διδάσκοντα

Πρόγραμμα εξέτασης παιδαγωγικών και λοιπών μαθημάτων ΣΘΕΤΕ

Δείτε εδώ.

ΑΛΛΕΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΕΣ