Πανεπιστήμιο Κρήτης
Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών
Ελληνικά
English
twitter icon facebook icon

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2023

Ενημέρωση 12/1/2023

ΚΩΔΙΚΟΣΜΑΘΗΜΑΗΜ/ΝΙΑΩΡΑΑΙΘΟΥΣΑ
ΕΤΥ-301Ηλεκτρομαγνητισμός 09/0110-12Αμφ. Α1, A2 Χημικού
ΕΤΥ-111Γενικά Μαθηματικά Ι 09/0117-19Αμφ. Α, Β CSD
ΕΤΥ-223Ανόργανη Χημεία 10/0110-12Αμφ. Α, Β CSD
ΕΤΥ-242Υλικά ΙΙΙ 10/0113-15Αιθ. Α2 CSD
ΕΤΥ-211Διαφορικές Εξισώσεις Ι 11/0110-12Αμφ. Α, Β Βιολογίας
ΕΤΥ-403Βιοφωτονική 11/0113-15Αίθουσα ΗΥ (Ε109)
ΕΤΥ-362Υλικά V: Κεραμικά και Μαγνητικά Υλικά 12/0109-11Αιθ. Α2 CSD
ΕΤΥ-141Υλικά Ι: Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υλικών 12/0113-15Αμφ. Α201, Α203 Μαθηματικού
ΕΤΥ-481Στοιχεία Φυσικής Ημιαγωγών 12/0117-19Αιθ. Α2 CSD
ΕΤΥ-202Σύγχρονη Φυσική ΙΙ 13/0109-11Αιθ. Α2 CSD
ΕΤΥ-204Εργαστήριο Φυσικής ΙΙ 13/0111-13Αιθ. Α2 CSD
ΕΤΥ-102Γενική Φυσική ΙΙ 13/0113-15Αιθ. Α2 CSD
ΕΤΥ-471Στοιχεία Κολλοειδών Διασπορών 13/0117-19Αμφ. Α, Β Βιολογίας
ΕΤΥ-598Βιοοργανικές Νανοδομές - Υπερμοριακή Χημεία 16/0110-12Αίθ. B2 Χημικού
ΕΤΥ-344Εργαστήριο Στερεών Υλικών 16/0110-12Αιθ. Α2 CSD
ΕΤΥ-335Μοριακή Κυτταρική Βιοχημεία 16/0113-15Αμφ. Α1, Α2, Α3 Χημικού
ΕΤΥ-222Φασματοσκοπία 16/0117-19Αμφ. Α,Β CSD
ΕΤΥ-305Φυσική Στερεάς Κατάστασης: Εισαγωγή 17/0109-11Αμφ. Α, Β CSD
ΕΤΥ-011Αγγλικά Ι 17/0114-16Αμφ. Α, Β Φυσικού
ΕΤΥ-232Βιοχημεία και Μοριακή Βιολογία 17/0117-19Αιθ. Α210 Μαθηματικού
ΕΤΥ-101Γενική Φυσική Ι 18/0110-12Αμφ. Α, Β Βιολογίας
ΕΤΥ-260Θερμοδυναμική 19/0113-15Αμφ. Α201, Α203 Μαθηματικού
ΕΤΥ-453Κρυσταλλοχημεία 20/0110-12Αιθ. Α2 CSD
ΠΚ-1004Επιχειρηματική Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων και Διανοητική Ιδιοκτησία 20/0110:30-12:30Αμφ. Α, Β CSD
ΕΤΥ-116Εφαρμοσμένα Μαθηματικά 20/0113-15Αιθ. Α2 CSD
ΕΤΥ-391Υλικά IV: Επιστήμη Φυσικών Βιοϋλικών 20/0117-19Αμφ. Α, Β Βιολογίας
ΕΤΥ-114HY I 23/0109-11,11:30-13:30,14-16Αίθουσα ΗΥ (Ε109)
ΕΤΥ-112Γενικά Μαθηματικά ΙΙ 23/0110-12Αιθ. Α2 CSD
ΕΤΥ-201Σύγχρονη Φυσική Ι: Εισαγωγή στην Κβαντομηχανική 23/0117-19Αμφ. Α, Β CSD
ΕΤΥ-343Εργαστήριο Χαλαρής Ύλης 24/0110-12Αμφ. Α, Β CSD
ΕΤΥ-243Υλικά ΙΙ: Πολυμερή - Κολλοειδή 24/0113-15Αιθ. Α2 CSD
ΕΤΥ-203Εργαστήριο Φυσικής Ι: Μηχανική - Θερμότητα 25/0110-12Αμφ. Α, Β Βιολογίας
ΕΤΥ-121Γενική Χημεία 25/0113-15Αμφ. A,B Φυσικού
ΕΤΥ-582Προηγμένα Οργανικά Υλικά για Ενέργεια και Περιβάλλον26/0110-12Αιθ. Α210 Μαθηματικού
ΕΤΥ-225Εργαστήριο Χημείας Υλικών 27/0110-12Αμφ. Α CSD
ΕΤΥ-461Στοιχεία Επιστήμης Κεραμικών 27/0110-12Αιθ. Α2 CSD
ΕΤΥ-207Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων και Επιχειρηματικότητα27/0117-19Αμφ. Α, Β Βιολογίας
ΕΤΥ-012Αγγλικά ΙΙ Σε συνεννόηση με τον Διδάσκοντα
ΕΤΥ-491Βιολογικά Υλικά & Σύνθετα Βιοϋλικά Σε συνεννόηση με τον Διδάσκοντα
ΕΤΥ-124Εργαστήριο Χημείας Σε συνεννόηση με τον Διδάσκοντα
ΕΤΥ-209Καινοτομία και Νεοφυής Επιχειρηματικότητα Σε συνεννόηση με τον Διδάσκοντα
ΕΤΥ-346Νανοϋλικά για Ενέργεια και Περιβάλλον Σε συνεννόηση με τον Διδάσκοντα
ΕΤΥ-302Οπτική & Κύματα Σε συνεννόηση με τον Διδάσκοντα
ΕΤΥ-122Οργανική Χημεία Σε συνεννόηση με τον Διδάσκοντα
ΕΤΥ-215Προχωρημένος Προγραμματισμός Ι Σε συνεννόηση με τον Διδάσκοντα
ΕΤΥ-445Ρευστοδυναμική Σε συνεννόηση με τον Διδάσκοντα
ΕΤΥ-483Στοιχεία Μαγνητικών Υλικών Σε συνεννόηση με τον Διδάσκοντα
ΕΤΥ-452Σύνθεση Πολυμερών Σε συνεννόηση με τον Διδάσκοντα
ΕΤΥ-450Φυσική Πολυμερών Σε συνεννόηση με τον Διδάσκοντα
ΕΤΥ-306Φυσική Στερεάς Κατάστασης ΙΙ Σε συνεννόηση με τον Διδάσκοντα
ΕΤΥ-412Χημεία Στερεάς Κατάστασης Σε συνεννόηση με τον Διδάσκοντα
ΕΤΥ-340Φαινόμενα μεταφοράς στην Επιστήμη Υλικών Σε συνεννόηση με τον Διδάσκοντα

Πρόγραμμα εξέτασης παιδαγωγικών και λοιπών μαθημάτων ΣΘΕΤΕ

Δείτε εδώ.

ΑΛΛΕΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΕΣ