Συχνές ερωτήσεις νεοεισαχθέντων φοιτητών

 1. ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΝΕΟΕΙΣΑΧΘΕΝΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
  1. Πότε και πώς θα γίνουν οι εγγραφές των νεοεισαχθέντων (πρωτοετών) φοιτητών στο Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών;
  2. Ποια είναι τα απαιτούμενα "Δικαιολογητικά Εγγραφής" και που θα πρέπει να κατατεθούν;
  3. Εγγραφές Ειδικών Κατηγοριών
  4. Αλλοδαποί – Αλλογενείς και απόφοιτοι λυκείων ή αντίστοιχων σχολείων κρατών – μελών της Ε.Ε.
  5. Έλληνες του Εξωτερικού (Ομογενείς)
  6. Αλλοδαποί – Αλλογενείς και Ομογενείς Υπότροφοι
  7. Φοιτητές με Σοβαρές Παθήσεις
  8. Διακριθέντες Αθλητές
  9. Ειδικές Περιπτώσεις και Ειδικές Κατηγορίες Εισαγωγής με Πανελλαδικές Εξετάσεις
 2. ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΦΟΙΤΗΣΗ
  1. Ποια έγγραφα θα παραλάβω μετά την ολοκλήρωση της εγγραφής μου;
  2. Πώς μπορώ να αποκτήσω Ιδρυματικό Ηλεκτρονικό e-mail;
  3. Πώς μπορώ να αποκτήσω την ακαδημαϊκή μου ταυτότητα (δηλ. πάσο και φοιτητική ταυτότητα);
  4. Πότε ξεκινά το χειμερινό εξάμηνο; Ποιες είναι οι ημερομηνίες του ακαδημαϊκού έτους 2018-19;
  5. Πότε και πώς θα δηλώσω τα μαθήματά μου;
  6. Πότε και πώς θα δηλώσω τα συγγράμματά μου και από πού θα τα προμηθευτώ; Μέχρι πότε δικαιούμαι να παραλαμβάνω συγγράμματα; Τι πρέπει να προσέξω;
  7. Τι είναι οι "Ακαδημαϊκοί Σύμβουλοι" και πως μπορούν να με βοηθήσουν;
  8. Πού θα απευθυνθώ για Σίτιση, Στέγαση, Υγειονομική Περίθαλψη και Συμβουλευτική Υποστήριξη;
  9. Ποια είναι η διαδικασία για τη στήριξη φοιτητών με Αναπηρία (ΦμεΑ) ή Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες (ΦμεΕΕΑ);
 3. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ
  1. Τρέχων Οδηγός Σπουδών του Τμήματος
  2. Προσφερόμενα Μαθήματα του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών για το χειμερινό και το εαρινό εξάμηνο του ακ. Έτους 2018-19.
  3. Προσφερόμενα μαθήματα άλλων Τμημάτων των Σχολών Θετικών Επιστημών – Επιστημών Υγείας για φοιτητές του ΤΕΤΥ
  4. Προσφερόμενα Παιδαγωγικά μαθήματα στη Σχολή
  5. Ωρολόγιο Πρόγραμμα Χειμερινού Εξαμήνου 2018-19
 4. ΕΝΤΥΠΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
 5. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
 6. ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ – ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ – ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΦΟΙΤΗΣΗΣ – ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΦΟΙΤΗΤΗ – ΕΚΔΟΣΗ ΑΠΟΦΟΙΤΗΡΙΟΥ
  1. Κατατακτήριες Εξετάσεις Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών
  2. Μετεγγραφές Φοιτητών
  3. Απώλεια φοιτητικής ιδιότητας - Διαγραφή
 7. ΑΙΤΗΣΗ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΦΟΙΤΗΤΗ (ΕΚΔΟΣΗ ΑΠΟΦΟΙΤΗΡΙΟΥ)

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΝΕΟΕΙΣΑΧΘΕΝΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Το Τμήμα Επιστήμης & Τεχνολογίας Υλικών του Πανεπιστημίου Κρήτης σας συγχαίρει για την εισαγωγή σας στο Τμήμα και σας εύχεται καλές σπουδές και καλή πρόοδο.

Πότε και πώς θα γίνουν οι εγγραφές των νεοεισαχθέντων (πρωτοετών) φοιτητών στο Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών;

Οι εγγραφές των πρωτοετών φοιτητών που πέτυχαν την εισαγωγή τους στο Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών για το ακαδημαϊκό έτος 2019-20 θα πραγματοποιηθούν το διάστημα που ορίζεται για το ακαδημαϊκό έτος 2019-20 από το δελτίο τύπου του Υπουργείου, ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας του Υπουργείου Παιδείας στη διεύθυνση https://eregister.it.minedu.gov.gr. Αφού παρέλθει η προθεσμία της ηλεκτρονικής προεγγραφής και αφού αποσταλούν οι πίνακες των εγγραφέντων φοιτητών από του Υπουργείο Παιδείας στο Τμήμα μας, θα κληθείτε να προσκομίσετε στη γραμματεία του Τμήματος κάποια επιπλέον δικαιολογητικά για να δημιουργηθεί ο ατομικός σας φάκελος που θα σας επιτρέπει να έχετε όλα τα προνόμια που απορρέουν από την φοιτητική σας ιδιότητα.

Σε περίπτωση αδυναμίας του φοιτητή να ολοκληρώσει αυτοπροσώπως την εγγραφή του, η ολοκλήρωση της εγγραφής είναι δυνατή και από εξουσιοδοτημένο άτομο, το οποίο θα παραλάβει για λογαριασμό του φοιτητή, τους σχετικούς κωδικούς πρόσβασης για τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Η ολοκλήρωση της εγγραφής σας είναι δυνατή από εξουσιοδοτημένο courier ο οποίος προσκομίζει στη γραμματεία μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που ζητάμε και μία εξουσιοδότηση με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής σας. Σε αυτήν την περίπτωση υπάρχει η δυνατότητα να σας αποστείλουμε τους κωδικούς studentsweb (https://student.cc.uoc.gr/main.asp), το έντυπο με τις οδηγίες ενεργοποίησης Λογαριασμών Πρόσβασης στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες του Πανεπιστημίου Κρήτης με τους σχετικούς κωδικούς (http://www.uoc.gr/studies-at-uni/online-service/e-services.html) καθώς και όλων των σχετικών με την εγγραφή του φοιτητή στον ίδιο τον δικαιούχο σε σφραγισμένο φάκελο, κατόπιν αίτησης που θα περιλαμβάνεται στα δικαιολογητικά και θα φέρει σφραγίδα με το γνήσιο της υπογραφής του δικαιούχου φοιτητή.

Ποια είναι τα απαιτούμενα "Δικαιολογητικά Εγγραφής" και πού θα πρέπει να κατατεθούν;

Αφού ολοκληρωθεί η ηλεκτρονικής σας εγγραφή στην πλατφόρμα του Υπουργείου και αφού συμπληρωθεί το ατομικό στατιστικό δελτίο φοιτητή θα πρέπει να προσκομίσετε τα παρακάτω δικαιολογητικά στη Γραμματεία Προπτυχιακών Σπουδών (ωράριο 11:00-13:00), έως 30 Σεπτεμβρίου, οι ίδιοι ή νόμιμα εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος σας.

 1. Αποδεικτικό ηλεκτρονικής εγγραφής στην πλατφόρμα του υπουργείου
 2. Αστυνομική ταυτότητα και φωτοτυπία αυτής.
 3. Δυο φωτογραφίες τύπου αστυνομικής ταυτότητας (η μια έγχρωμη).
 4. Επίσης θα πρέπει να συμπληρωθούν τα παρακάτω έντυπα που δίνονται και από τη Γραμματεία:

 5. Υπεύθυνη δήλωση για χορήγηση βεβαίωσης στον γονέα για φορολογική χρήση (προαιρετικό).
 6. Φόρμα εγγραφής
 7. Έντυπο Δήλωσης Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών

Παρακαλούμε δείτε προσεκτικά τα επιπλέον δικαιολογητικά που απαιτούνται ανάλογα με την κατηγορία και την περίπτωση εισαγωγής.

Εγγραφές Ειδικών Κατηγοριών

Ειδική κατηγορία Ελλήνων Πολιτών Μουσουλμανικής Μειονότητας Θράκης:

Δείτε το δελτίο τύπου του Υπουργείου για το ακαδημαϊκό έτος 2019-20.

Έλληνες του Εξωτερικού (Ομογενείς)

Οι επιτυχόντες της ανωτέρω ειδικής κατηγορίας οφείλουν οι ίδιοι να καταθέσουν για έλεγχο στις Γραμματείες των Σχολών και Τμημάτων επιτυχίας τα δικαιολογητικά τους, προκειμένου να εγκριθεί και να ολοκληρωθεί η εγγραφή τους.

Αλλοδαποί – Αλλογενείς και Ομογενείς Υπότροφοι

Οι επιτυχόντες της ανωτέρω ειδικής κατηγορίας οφείλουν οι ίδιοι να καταθέσουν για έλεγχο στις Γραμματείες των Σχολών και Τμημάτων επιτυχίας τα δικαιολογητικά τους, προκειμένου να εγκριθεί και να ολοκληρωθεί η εγγραφή τους.

Ειδικές Περιπτώσεις και Ειδικές Κατηγορίες Εισαγωγής με Πανελλαδικές Εξετάσεις

Δείτε τη σχετική ιστοσελίδα


ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΦΟΙΤΗΣΗ

Ποια έγγραφα θα παραλάβω μετά την ολοκλήρωση της εγγραφής μου;

Τα έγγραφα που θα παραλάβετε μετά την ολοκλήρωση της εγγραφής σας στο Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών είναι τα παρακάτω:

 1. Βεβαίωση σπουδών (πιστοποιητικό ότι είστε φοιτητής/τρια)με τον Αριθμό Μητρώου (Α.Μ.) σας.
 2. Βεβαίωση Στρατολογίας για τους άρρενες φοιτητές που έχουν καταθέσει στη γραμματεία του Τμήματος Πιστοποιητικό γέννησης που αναφέρεται ο Αριθμός Μητρώου Αρρένων.
 3. Έντυπο με Οδηγίες Ενεργοποίησης Λογαριασμών Πρόσβασης στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες του Πανεπιστημίου Κρήτης με τους σχετικούς κωδικούς. Μετά την ενεργοποίηση του e-mail του Τμήματος θα μπορείτε να κάνετε την αίτηση έκδοσης της ακαδημαϊκής σας ταυτότητας με όνομα χρήστη το ακαδημαϊκό σας e-mail και κωδικό το password που ορίσατε.
 4. Έντυπο με οδηγίες για την είσοδο σας στην ηλεκτρονική εφαρμογή του StudentWeb (https://student.cc.uoc.gr/main.asp). Η εφαρμογή StudentWeb είναι η πλατφόρμα των φοιτητών όπου σας επιτρέπει να κάνετε αιτήσεις για έκδοση πιστοποιητικών προς τη γραμματεία του Τμημάτος, να ανανεώνετε την εγγραφή σας, να δηλώνετε μαθήματα την περίοδο δηλώσεων μαθημάτων που θα ανακοινώνεται από τη γραμματεία του Τμήματος, να δείτε τις βαθμολογίες των μαθημάτων σας κτλ… Δείτε τον οδηγό χρήσης του StudentsWeb.

Πώς μπορώ να αποκτήσω Ιδρυματικό Ηλεκτρονικό e-mail;

Αφού ολοκληρωθεί η εγγραφή σας στο Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών θα παραλάβετε από τη γραμματεία του Τμήματος το έντυπο ενεργοποίησης Λογαριασμών Πρόσβασης στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες του Πανεπιστημίου Κρήτης με τους σχετικούς κωδικούς. Ακολουθώντας τη διαδικασία που περιγράφεται στο σχετικό έντυπο, θα ολοκληρώσετε τη διαδικασία ενεργοποίησης του ακαδημαϊκού σας e-mail.

Σε περίπτωση προβλήματος, θα πρέπει να επικοινωνήσετε με τον κο Δημήτρη Στεφανάκη (τηλ. 2810 39 4009) (e-mail: dimstef@materials.uoc.gr)

Προσοχή! Σύμφωνα με την απόφαση της 314ης/27/06/2013 συνεδρίασης της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Κρήτης καθιερώνεται η Ιδρυματική διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ως μοναδικός τρόπος ηλεκτρονικής επικοινωνίας μεταξύ των φοιτητών και του προσωπικού του Πανεπιστημίου.

Πώς μπορώ να αποκτήσω την ακαδημαϊκή μου ταυτότητα (δηλ. πάσο και φοιτητική ταυτότητα);

Προκειμένου να αποκτήσετε την ακαδημαϊκή ταυτότητα (πάσο) θα πρέπει κάνετε ένα ηλεκτρονικό αίτημα στην παρακάτω διεύθυνση academicid.minedu.gov.gr.

Ως όνομα χρήστη (username) θα χρησιμοποιήσετε το ιδρυματικό σας e-mail και ώς κωδικό (password) τον κωδικό πρόσβασης που έχετε ορίσει για το ιδρυματικό σας e-mail. Αναλυτικές οδηγίες βήμα – βήμα θα βρείτε στην ιστοσελίδα https://academicid.minedu.gov.gr/Files/Students_Manual.pdf.

Η φοιτητική ταυτότητα έχει ισχύ μέχρις ότου ολοκληρωθούν οι φοιτητικές υποχρεώσεις και συμπληρωθούν οι προϋποθέσεις λήψης πτυχίου και καλύπτει πολλαπλές χρήσεις (κάρτα σίτισης, κάρτα δανεισμού στη βιβλιοθήκη κλπ…). Επάνω στη φοιτητική ταυτότητα αναγράφεται η χρονική περίοδος δικαιώματος του μειωμένου φοιτητικού εισιτηρίου. Όταν παρέλθει η περίοδος αυτή η κάρτα έχει ισχύ απλής φοιτητικής ταυτότητας.

Η παραλαβή της ακαδημαϊκής ταυτότητας/δελτίου ειδικού εισιτηρίου γίνεται από συγκεκριμένα σημεία, κατόπιν ενημέρωσης του φοιτητή για την ολοκλήρωση της διαδικασίας μέσω e-mail ή sms ή μέσω του προσωπικού του λογαριασμού στο πληροφοριακό σύστημα.

Η Γραμματεία του οικείου τμήματος ελέγχει την ηλεκτρονικά υποβληθείσα αίτηση του φοιτητή, ακριβώς όπως έκανε και για τον έλεγχο δελτίου ειδικού εισιτηρίου, και είτε εγκρίνει την αίτηση, είτε ενημερώνει το φοιτητή για την ανάγκη επαν-υποβολής της, αν διαπιστωθούν ελλιπή ή ανακριβή στοιχεία.

Πότε ξεκινά το χειμερινό εξάμηνο; Ποιες είναι οι ημερομηνίες του ακαδημαϊκού έτους 2019-20;

Σύμφωνα με το ακαδημαϊκό ημερολόγιο του τρέχοντος έτους 2019-20 τα μαθήματα του χειμερινού εξαμήνου ξεκινούν στις 23/09/2019 και οι πρωτοετείς φοιτητές θα μπορούν να παρακολουθούν ανεξάρτητα από το αν έχει ολοκληρωθεί ή όχι η εγγραφή τους.

Το ακαδημαϊκό ημερολόγιο και τις σημαντικές ημερομηνίες (έναρξη μαθημάτων, ημερομηνίες εξεταστικής, ορκωμοσίες, αργίες κλπ…) του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους (2019-20) μπορείτε να τα βρείτε στην ιστοσελίδα του Τμήματος μας (κάτω χαμηλά).

Πότε και πώς θα δηλώσω τα μαθήματά μου;

Με την ολοκλήρωση της εγγραφής σας, θα παραλάβετε από τη γραμματεία του Τμήματος το έντυπο με τους κωδικούς και το όνομα χρήστη του StudentsWeb. Η εφαρμογή StudentWeb είναι η πλατφόρμα των φοιτητών όπου σας επιτρέπει να κάνετε αιτήσεις για έκδοση πιστοποιητικών προς τη γραμματεία του Τμήματος, να ανανεώνετε την εγγραφή σας, να δηλώνετε μαθήματα την περίοδο δηλώσεων μαθημάτων που θα ανακοινώνεται από τη γραμματεία του Τμήματος, να δείτε τις βαθμολογίες των μαθημάτων σας κτλ. (Οδηγός χρήσης του StudentsWeb)

Για τους πρωτοετείς φοιτητές οι δηλώσεις μαθημάτων όσον αφορά, το πρώτο εξάμηνο (χειμερινό) και μόνο, γίνονται μαζικά από τη γραμματεία του Τμήματος όπου δηλώνονται όλα τα υποχρεωτικά μαθήματα του πρώτου εξαμήνου του οδηγού σπουδών (2012) του Τμήματος τα οποία είναι τα εξής:

ΚΩΔΙΚΟΣΜΑΘΗΜΑΤΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥΚΑΤΗΓΟΡΙΑECTS
101Γενική Φυσική ΙΥ6
121Γενική ΧημείαΥ6
141Υλικά Ι: Εισαγωγή στην Επιστήμη ΥλικώνΥ6
111Γενικά Μαθηματικά ΙΥ6
114Η/Υ Ι: Εισαγωγή στον ΠρογραμματισμόΥ6
11Αγγλικά ΙΥ4

Πότε και πώς θα δηλώσω τα συγγράμματά μου και από πού θα τα προμηθευτώ; Μέχρι πότε δικαιούμαι να παραλαμβάνω συγγράμματα; Τι πρέπει να προσέξω;

Οι προθεσμίες δήλωσης και παραλαβής από τα σημεία διανομής των συγγραμμάτων ορίζονται από τον ΕΥΔΟΞΟ και η ενημέρωση των φοιτητών γίνεται με ανακοίνωση που αναρτάται στην ιστοσελίδα του Τμήματος.

Για να μπορέσετε να δηλώσετε τα συγγράμματα θα πρέπει να συνδεθείτε στην παρακάτω ιστοσελίδα "Εύδοξος".

Ως όνομα χρήστη (username) θα χρησιμοποιήσετε το ιδρυματικό σας e-mail και ως κωδικό (password) τον κωδικό πρόσβασης που έχετε ορίσει για το ιδρυματικό σας e-mail.

Οδηγίες για τη δήλωση συγγραμμάτων θα βρείτε στη διεύθυνση https://eudoxus.gr/Files/User%20Manual%20Foitites.pdf.

Τα σημεία παραλαβής των συγγραμμάτων που έχετε δηλώσει διευκρινίζονται στην ιστοσελίδα του ΕΥΔΟΞΟΥ.

Δικαιούχοι συγγραμμάτων είναι οι φοιτητές μέχρι και το έκτο έτος. Συνεπώς όποιος είναι 7ο και μεγαλύτερο έτος δεν είναι δικαιούχος συγγραμμάτων.

Σας εφιστούμε την προσοχή στα παρακάτω:

 • Η δήλωση των μαθημάτων του τρέχοντος εξαμήνου πρέπει να ταυτίζεται απόλυτα με τη δήλωση των συγγραμμάτων. Ο κωδικός του μαθήματος που υπάρχει στη δήλωσή σας στο StudentsWeb πρέπει να είναι ο ίδιος με τον κωδικό του μαθήματος για τον οποίο δηλώνετε συγγράμματα στον ΕΥΔΟΞΟ.
 • Εάν δεν έχετε δηλώσει κάποιο μάθημα στη δήλωση σας στο StudentsWeb και παρόλα αυτά στον ΕΥΔΟΞΟ σας δίνεται η δυνατότητα να δηλώσετε το σύγγραμμα του δεν πρέπει να το δηλώσετε επειδή στη συνέχεια θα αποκλειστείτε από τον ΕΥΔΟΞΟ όταν θα γίνει έλεγχος δηλώσεων μαθημάτων – συγγραμμάτων.
 • Εάν παραλάβετε βιβλία για τα οποία δεν είχε δηλωθεί το αντίστοιχο μάθημα, θα κληθείτε από τον ΕΥΔΟΞΟ να τα επιστρέψετε και να επωμισθείτε το κόστος της όποιας φθοράς.
 • Τα παραπάνω ισχύουν και σε περίπτωση που έχετε περάσει το μάθημα και παρόλα αυτά δηλώσετε σύγγραμμα.

Τι είναι οι "Ακαδημαϊκοί Σύμβουλοι" και πως μπορούν να με βοηθήσουν;

Ως ακαδημαϊκοί σύμβουλοι έχουν ορισθεί όλα τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος. Έργο των συμβούλων είναι να καθοδηγούν και να συμβουλεύουν τους φοιτητές του Τμήματος για θέματα που αφορούν τις σπουδές τους (επιλογές μαθημάτων ανά εξάμηνο, εργασίες, πρακτική εξάσκηση, κλπ.).

Μπορείτε να βρείτε τον ακαδημαϊκό σας Σύμβουλο ανάλογα με το έτος εισαγωγής σας στη διεύθυνση https://www.materials.uoc.gr/el/undergrad/syllabus/syllabus.html αφού ολοκληρωθούν οι εγγραφές των πρωτοετών φοιτητών.

Πού θα απευθυνθώ για Σίτιση, Στέγαση, Υγειονομική Περίθαλψη και Συμβουλευτική Υποστήριξη;

Οι προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί φοιτητές και οι υποψήφιοι διδάκτορες που δεν έχουν άλλη ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη δικαιούνται πλήρη ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη στο Εθνικό Σύστημα Υγείας (Ε.Σ.Υ.) με κάλυψη των σχετικών δαπανών από τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4452/2017 (Α’17)άρθρο 31 παρ.3.Το Πανεπιστήμιο Κρήτης από 1/9/2017 παύει να παρέχει υγειονομική, ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη στους ανασφάλιστους φοιτητές επομένως δεν εκδίδονται ούτε ανανεώνονται νέα Βιβλιάρια Υγείας.

Ποια είναι η διαδικασία για τη στήριξη φοιτητών με Αναπηρία (ΦμεΑ) ή Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες (ΦμεΕΕΑ);

Η διαδικασία στήριξης των παραπάνω κατηγοριών φοιτητών περιγράφεται στο έγγραφο https://www.materials.uoc.gr/el/undergrad/faqs/diadikasia_fmea.pdf.


ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

Προσφερόμενα Μαθήματα του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών για το χειμερινό και το εαρινό εξάμηνο του ακ. Έτους 2018-19.

Προσφερόμενα μαθήματα άλλων Τμημάτων των Σχολών Θετικών Επιστημών – Επιστημών Υγείας για φοιτητές του ΤΕΤΥ

Προσφερόμενα παιδαγωγικά μαθήματα

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Χειμερινού Εξαμήνου 2019-20


ΕΝΤΥΠΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 • Γενική αίτηση PDF/DOC
 • Αίτηση έκδοσης πιστοποιητικών PDF/DOC
 • Υπεύθυνη δήλωση PDF/DOC

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Τηλέφωνοemail
Αιμιλία ΣκουραδάκηΠροϊσταμένη2810394271skouradaki (*)
Μαρία ΠαρτάληΠροπτυχιακό2810394270partalim (*)
Χαράλαμπος ΣτρατήγηςΜεταπτυχιακό2810394272stratigis (*)

(*) @materials.uoc.gr


ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ – ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ – ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΦΟΙΤΗΣΗΣ – ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΦΟΙΤΗΤΗ – ΕΚΔΟΣΗ ΑΠΟΦΟΙΤΗΡΙΟΥ


ΑΙΤΗΣΗ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΦΟΙΤΗΤΗ (ΕΚΔΟΣΗ ΑΠΟΦΟΙΤΗΡΙΟΥ)

Σε περίπτωση που κάποιος φοιτητής επιθυμεί να διαγραφεί από τα μητρώα φοιτητών του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών, θα πρέπει (ο ίδιος ή κάποιο νόμιμα εξουσιοδοτημένο από εκείνον πρόσωπο), να καταθέσει στη Γραμματεία του Τμήματος τα παρακάτω:

 1. Αίτηση έκδοσης αποφοιτηρίου
 2. Την ακαδημαϊκή του ταυτότητα εφόσον την έχει παραλάβει (ή βεβαίωση απώλειας / κλοπής από την αστυνομία)
 3. Το βιβλιάριο υγείας του Πανεπιστημίου Κρήτης (εάν έχει παραλάβει)
 4. Εξουσιοδότηση (εάν πρόκειται για εξουσιοδοτημένο πρόσωπο)
.

Τέλος ο ενδιαφερόμενος φοιτητής θα πρέπει να έχει φροντίσει να μην υπάρχουν εκκρεμότητες με τη βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Η διαδικασία διαγραφής μπορεί να γίνει και εξ’ αποστάσεως, μέσω Κ.Ε.Π. ως εξής:

Ο ενδιαφερόμενος πηγαίνει με την αστυνομική του ταυτότητα στο πλησιέστερο Κ.Ε.Π. και συμπληρώνει

 1. την ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΗΡΙΟΥ (PDF/DOC) της Γραμματείας μας ή κάποιο άλλο αντίστοιχο έγγραφο του Κ.Ε.Π. όπου θα αναφέρεται και ο τρόπος που επιθυμεί ο αιτών να λάβει την απάντηση.
 2. υπεύθυνη δήλωση ότι έχει αποστείλει ήδη ταχυδρομικώς:
  • την ακαδημαϊκή του ταυτότητα (ή βεβαίωση απώλειας/κλοπής από την αστυνομία)
  • το βιβλιάριο υγείας του Π.Κ. (εάν είχε παραλάβει).

Η Γραμματεία μας, αφού λάβει τα παραπάνω έγγραφα εκδίδει και αποστέλλει στο ΚΕΠ το πιστοποιητικό διαγραφής ή αυτό αποστέλλεται σύμφωνα με τον τρόπο που έχει υποδείξει ο ενδιαφερόμενος.


facebook icon