Πανεπιστήμιο Κρήτης
Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών
Ελληνικά
English
twitter icon facebook icon

Εκπαιδευτικά Εργαστήρια

Τα εκπαιδευτικά εργαστήρια του Τμήματος είναι τα

Στην παρούσα σελίδα θα βρείτε τους Κανονισμούς Λειτουργίας, τον Κανονισμό Ασφαλείας και πληροφορίες για τον εξοπλισμό των εργαστηρίων.

Κανονισμοί Λειτουργίας

Δείτε το αρχείο.

Κανονισμός Aσφάλειας

Τα εργαστηριακά μαθήματα:

δεν διέπονται από κάποιους ειδικούς κανόνες ασφαλείας πέραν αυτών που ισχύουν για οποιοδήποτε μάθημα που γίνεται με διαλέξεις σε αίθουσα διδασκαλίας.

Για τα Εργαστηριακά μαθήματα

ισχύουν οι κάτωθι κανονισμοί ασφαλείας:

 1. για να μπορέσει να εγγραφεί κάποιος σε οποιοδήποτε από τα παραπάνω μαθήματα θα πρέπει υποχρεωτικά (με ενυπόγραφη παρουσία) να έχει παρακολουθήσει το Σεμινάριο Ασφαλείας του Τμήματος το οποίο διεξάγεται μία φορά ανά ακαδημαϊκό έτος, στο εαρινό εξάμηνο. Η παρουσίαση που δίδεται στο σεμινάριο επισυνάπτεται στο αρχείο.
 2. Δείτε εδώ αν έχετε παρακολουθήσει το σεμινάριο.
 3. ο φοιτητής οφείλει εντός του εργαστηριακού χώρου να συμμορφώνεται με τους ισχύοντες γενικούς κανόνες ασφαλείας φοιτητικών εργαστηρίων του τμήματος. Οι κανόνες αυτοί παρατίθενται αναλυτικά στο αρχείο το οποίο είναι διαθέσιμο και στις ιστοσελίδες των ανωτέρω εργαστηριακών μαθημάτων. Οι κανόνες είναι επίσης αναρτημένοι σε διαφορετικά σημεία του εργαστηριακού χώρου σε έντυπη μορφή.
 4. Για το μάθημα Εργαστήριο Στερεών Υλικών ο φοιτητής παροτρύνεται να διαβάσει ένα αρχείο που αναγράφει πληροφοριακά στοιχεία και στοιχεία επικινδυνότητας για όλα τα χημικά αντιδραστήρια που χρησιμοποιούνται κατά την εκτέλεση των εργαστηριακών ασκήσεων. Το αρχείο βρίσκεται στην ιστοσελίδα του μαθήματος και εδώ.

Εξοπλισμός

Τα εκπαιδευτικά εργαστήρια του Τμήματος Υλικών είναι πλήρως εξοπλισμένα με εργαστηριακούς πάγκους και απαγωγούς εστίες και λειτουργούν με όλα τα μέσα ασφάλειας και καλής εργαστηριακής πρακτικής (εργαστηριακές ποδιές, γυαλιά προστασίας και πλαστικά γάντια μίας χρήσης). Ο εξοπλισμός του Τμήματος περιλαμβάνει:

 1. Χρωματογράφος GPC
  Χρωματογράφος GPC
  Πλήρες θερμοστατούμενο σύστημα χρωματογραφίας αποκλεισμού μεγεθών (SEC) με δύο ανιχνευτές, δείκτη διάθλασης και υπεριώδους/ορατού, της εταιρείας Rigas Labs και Thermo Finnigan αντίστοιχα. Το σύστημα είναι συνδεδεμένο με ηλεκτρονικό υπολογιστή και διαθέτει κατάλληλο λογισμικό για τη χρήση του.
 2. Διαφορικό θερμιδόμετρο σάρωσης DSC
  Διαφορικό θερμιδόμετρο σάρωσης DSC
  Σύστημα Διαφορικού Θερμιδομέτρου Σάρωσης (DSC) με σύστημα ελεγχόμενης ψύξης βασισμένο σε υγρό άζωτο και διοχέτευσης αερίου αζώτου ή ηλίου. Βαθμονομημένο θερμοκρασιακό εύρος: -30°C - 300°C (He) και RT – 500°C (N2)

  Τύπος: Perkin-Elmer Diamond DSC.

 3. Όργανο θερμοσταθμικής ανάλυσης TGA
  Όργανο θερμοσταθμικής ανάλυσης TGA
  Σύστημα Θερμοσταθμικής Ανάλυσης (TGA) διπλού ζυγού που λειτουργεί σε βαθμονομημένο θερμοκρασιακό εύρος RT - 1100 °C και ατμόσφαιρα αδρανούς αερίου αζώτου ή ξηρού αέρα (με δυνατότητα χρήσης και άλλων αερίων). Το σύστημα επιτρέπει την ταυτόχρονη μέτρηση σήματος διαφορικής θερμικής ανάλυσης DTA.

  Τύπος: Perkin Elmer Diamond TG/DTA

 4. Φασματοφωτόμετρο UV/VIS
  Φασματοφωτόμετρο UV/VIS
  Φασματοφωτόμετρο διαπερατότητας/απορρόφησης UV/VIS διπλής δέσμης που λειτουργεί στο εύρος μηκών κύματος 190 - 1100nm, με δυνατότητα ελέγχου της θερμοκρασίας στην περιοχή 10°C – 90°C.

  Τύπος: Perkin-Elmer Lambda 25.

 5. Φασματόμετρο FT-IR
  Φασματόμετρο FT-IR
  Φασματοφωτόμετρο υπερύθρου μετασχηματισμού Fourier FT-IR που λειτουργεί στο εύρος 8300 - 350 cm-1 και επιτρέπει τη μέτρηση δειγμάτων σε μορφή δισκίου (KBr pellet).

  Τύπος: Perkin Elmer Frontier FT-IR.

 6. περιθλασίμετρο ακτίνων-Χ
  Περιθλασίμετρο ακτίνων-Χ
  Εκπαιδευτικό περιθλασίμετρο ακτίνων-Χ γεωμετρίας Bragg-Brentano (θ-2θ) με βηματικά γωνιόμετρα διακριτικής ικανότητας 0.1° σε δείγμα και ανιχνευτή. Χρησιμοποιεί πηγή ακτινοβολίας Cu Kα.

  Τύπος: Leybold Didactic X-Ray Apparatus 554 81.

 7. Ελλειψόμετρο
  Ελλειψόμετρο
  Ελλειψόμετρο με βάση ακτίνα φωτός laser 632.8nm τύπου "nulling type" με μεταβλητή γωνία πρόσπτωσης από 30° έως 90° και πλατφόρμα με δυνατότητα διόρθωσης ύψους και κλίσης.

  Τύπος: Rudolph Instruments 439 Manual Ellipsometer

 8. Διάταξη απεικόνισης γωνίας επαφής
  Διάταξη απεικόνισης γωνίας επαφής
  Διάταξη απεικόνισης γωνίας επαφής (contact angle) με δυνατότητα φωτογράφισης ή βιντεοσκόπησης σε real time και αποθήκευσης σε Η/Υ.
 9. Ιξωδόμετρο
  Ιξωδόμετρο
  Σύστημα ιξωδομέτρου με δυνατότητα ελέγχου της θερμοκρασίας και με εξάρτημα για μετρήσεις με δείγματα μικρού όγκου συνδεδεμένο με υπολογιστή που φέρει κατάλληλο λογισμικό για τη χρήση του.

  Τύπος: Anton Paar DV-2PL.

 10. Κλίβανος
  Κλίβανος
  Κλίβανος υψηλών θερμοκρασιών (έως 1500 °C) διπλού τοιχώματος με PID controller για έως 4 προγράμματα των 16 βημάτων. Διαστάσεις θαλάμου Π.12cm x Y.12cm x B.20cm.

  Τύπος: Carbolite RHF-1500.

 11. Φούρνος κενού
  Φούρνος κενού
  Φούρνος κενού θερμοκρασίας έως 200 °C, προγραμματιζόμενος, με μετρητή πίεσης έως 50 mbar. Διαστάσεις θαλάμου Π.30cm x Y.20cm x B.25cm.

  Τύπος: Nüve EV018.

 12. Εργαστηριακή εκπαιδευτική συσκευή εφελκυσμού για τον έλεγχο της αντοχής υλικών σε τάση/παραμόρφωση. Το σύστημα φέρει αισθητήρες μέτρησης φορτίου και αισθητήρες μέτρησης μετατόπισης με ακρίβεια μικρομέτρου.
 13. Σύστημα Θερμικής Εξάχνωσης κενού δύο σταδίων που φέρει μετρητή πάχους υμενίων (κρύσταλλο Quartz).
 14. Όργανα Μέτρησης Ηλεκτρικών Ιδιοτήτων Υλικών
  • Πηγή/Μετρητής Τάσης/Ρεύματος
  • Ηλεκτρόμετρο
  • Lock-in Amplifier
 15. Πλήθος μικροσυσκευών (spin coater έως 3000rpm, ψηφιακά πεχάμετρα, τριφθάλμια οπτικά μικροσκόπια με έγχρωμη βιντεοκάμερα και οθόνη, θερμαινόμενοι μαγνητικοί αναδευτήρες τέσσερις από τους οποίους φέρουν εξωτερικό ψηφιακό αισθητήρα θερμοκρασίας, δύο φούρνους ξήρανσης, ζυγούς ακριβείας (έως 0.001g), εργαστηριακή φυγόκεντρος με κεφαλή οκτώ θέσεων για σωλήνες 7 mL και 15 mL και ταχύτητα 300 – 4000 rpm, λουτρό υπερήχων με υδατόλουτρο από ανοξείδωτο ατσάλι χωρητικότητα 2 L θερμοστατούμενο μέχρι 60 °C).