Εκπαιδευτικά Εργαστήρια

Τα εκπαιδευτικά εργαστήρια του Τμήματος Υλικών είναι πλήρως εξοπλισμένα με εργαστηριακούς πάγκους και απαγωγούς εστίες και λειτουργούν με όλα τα μέσα ασφάλειας και καλής εργαστηριακής πρακτικής (εργαστηριακές ποδιές, γυαλιά προστασίας και πλαστικά γάντια μίας χρήσης).

Ο εξοπλισμός του Τμήματος περιλαμβάνει:

 1. Χρωματογράφος GPC
  Χρωματογράφος GPC

  Πλήρες θερμοστατούμενο σύστημα χρωματογραφίας αποκλεισμού μεγεθών (SEC) με δύο ανιχνευτές, δείκτη διάθλασης και υπεριώδους/ορατού, της εταιρείας Rigas Labs kai Thermo Finnigan αντίστοιχα. Το σύστημα είναι συνδεδεμένο με ηλεκτρονικό υπολογιστή και διαθέτει κατάλληλο λογισμικό για τη χρήση του.


 2. Διαφορικό θερμιδόμετρο σάρωσης DSC
  Διαφορικό θερμιδόμετρο σάρωσης DSC

  Σύστημα Διαφορικού Θερμιδομέτρου Σάρωσης (DSC) με σύστημα ελεγχόμενης ψύξης βασισμένο σε υγρό άζωτο και διοχέτευσης αερίου αζώτου ή ηλίου. Βαθμονομημένο θερμοκρασιακό εύρος: -30°C - 300°C (He) και RT – 500°C (N2)

  Τύπος: Perkin-Elmer Diamond DSC.


 3. Όργανο θερμοσταθμικής ανάλυσης TGA
  Όργανο θερμοσταθμικής ανάλυσης TGA

  Σύστημα Θερμοσταθμικής Ανάλυσης (TGA) διπλού ζυγού που λειτουργεί σε βαθμονομημένο θερμοκρασιακό εύρος RT - 1100 °C και ατμόσφαιρα αδρανούς αερίου αζώτου ή ξηρού αέρα (με δυνατότητα χρήσης και άλλων αερίων). Το σύστημα επιτρέπει την ταυτόχρονη μέτρηση σήματος διαφορικής θερμικής ανάλυσης DTA.

  Τύπος: Perkin Elmer Diamond TG/DTA


 4. Φασματοφωτόμετρο UV/VIS
  Φασματοφωτόμετρο UV/VIS

  Φασματοφωτόμετρο διαπερατότητας/απορρόφησης UV/VIS διπλής δέσμης που λειτουργεί στο εύρος μηκών κύματος 190 - 1100nm, με δυνατότητα ελέγχου της θερμοκρασίας στην περιοχή 10°C – 90°C.

  Τύπος: Perkin-Elmer Lambda 25.


 5. Φασματόμετρο FT-IR
  Φασματόμετρο FT-IR

  Φασματοφωτόμετρο υπερύθρου μετασχηματισμού Fourier FT-IR που λειτουργεί στο εύρος 8300 - 350 cm-1 και επιτρέπει τη μέτρηση δειγμάτων σε μορφή δισκίου (KBr pellet)

  Τύπος: Perkin Elmer Frontier FT-IR.


 6. περιθλασίμετρο ακτίνων-Χ
  Περιθλασίμετρο ακτίνων-Χ

  Εκπαιδευτικό περιθλασίμετρο ακτίνων-Χ γεωμετρίας Bragg-Brentano (θ-2θ) με βηματικά γωνιόμετρα διακριτικής ικανότητας 0.1° σε δείγμα και ανιχνευτή. Χρησιμοποιεί πηγή ακτινοβολίας Cu Kα

  Τύπος: Leybold Didactic X-Ray Apparatus 554 81.


 7. Ελλειψόμετρο
  Ελλειψόμετρο

  Ελλειψόμετρο με βάση ακτίνα φωτός laser 632.8nm τύπου "nulling type" με μεταβλητή γωνία πρόσπτωσης από 30° έως 90° και πλατφόρμα με δυνατότητα διόρθωσης ύψους και κλίσης.

  Τύπος: Rudolph Instruments 439 Manual Ellipsometer


 8. Διάταξη απεικόνισης γωνίας επαφής
  Διάταξη απεικόνισης γωνίας επαφής

  Διάταξη απεικόνισης γωνίας επαφής (contact angle) με δυνατότητα φωτογράφισης ή βιντεοσκόπησης σε real time και αποθήκευσης σε Η/Υ.


 9. Ιξωδόμετρο
  Ιξωδόμετρο

  Σύστημα ιξωδομέτρου με δυνατότητα ελέγχου της θερμοκρασίας και με εξάρτημα για μετρήσεις με δείγματα μικρού όγκου συνδεδεμένο με υπολογιστή που φέρει κατάλληλο λογισμικό για τη χρήση του.

  Τύπος: Anton Paar DV-2PL.


 10. Κλίβανος
  Κλίβανος

  Κλίβανος υψηλών θερμοκρασιών (έως 1500 °C) διπλού τοιχώματος με PID controller για έως 4 προγράμματα των 16 βημάτων. Διαστάσεις θαλάμου Π.12cm x Y.12cm x B.20cm.

  Τύπος: Carbolite RHF-1500.


 11. Φούρνος κενού
  Φούρνος κενού

  Φούρνος κενού θερμοκρασίας έως 200 °C, προγραμματιζόμενος, με μετρητή πίεσης έως 50 mbar. Διαστάσεις θαλάμου Π.30cm x Y.20cm x B.25cm.

  Τύπος: Nüve EV018.


 12. Εργαστηριακή εκπαιδευτική συσκευή εφελκυσμού για τον έλεγχο της αντοχής υλικών σε τάση/παραμόρφωση. Το σύστημα φέρει αισθητήρες μέτρησης φορτίου και αισθητήρες μέτρησης μετατόπισης με ακρίβεια μικρομέτρου.

 13. Σύστημα Θερμικής Εξάχνωσης κενού δύο σταδίων που φέρει μετρητή πάχους υμενίων (κρύσταλλο Quartz).

 14. Όργανα Μέτρησης Ηλεκτρικών Ιδιοτήτων Υλικών

  • Πηγή/Μετρητής Τάσης/Ρεύματος
  • Ηλεκτρόμετρο
  • Lock-in Amplifier
 15. Πλήθος μικροσυσκευών (spin coater έως 3000rpm, ψηφιακά πεχάμετρα, τριφθάλμια οπτικά μικροσκόπια με έγχρωμη βιντεοκάμερα και οθόνη, θερμαινόμενοι μαγνητικοί αναδευτήρες τέσσερις από τους οποίους φέρουν εξωτερικό ψηφιακό αισθητήρα θερμοκρασίας, δύο φούρνους ξήρανσης, ζυγούς ακριβείας (έως 0.001g), εργαστηριακή φυγόκεντρος με κεφαλή οκτώ θέσεων για σωλήνες 7 mL και 15 mL και ταχύτητα 300 – 4000 rpm, λουτρό υπερήχων με υδατόλουτρο από ανοξείδωτο ατσάλι χωρητικότητα 2 L θερμοστατούμενο μέχρι 60 °C).

facebook icon