Ασφάλεια στους χώρους σπουδών και εργασίας

Κανονισμός ασφάλειας εκπαιδευτικών εργαστηρίων τμήματος

Τα εργαστηριακά μαθήματα:

δεν διέπονται από κάποιους ειδικούς κανόνες ασφαλείας πέραν αυτών που ισχύουν για οποιοδήποτε μάθημα που γίνεται με διαλέξεις σε αίθουσα διδασκαλίας.

Για τα Εργαστηριακά μαθήματα

ισχύουν οι κάτωθι κανονισμοί ασφαλείας:

  1. για να μπορέσει να εγγραφεί κάποιος σε οποιοδήποτε από τα παραπάνω μαθήματα θα πρέπει υποχρεωτικά (με ενυπόγραφη παρουσία) να έχει παρακολουθήσει το Σεμινάριο Ασφαλείας του Τμήματος το οποίο διεξάγεται από μία έως δύο φορές ανά ακαδημαϊκό έτος (στο χειμερινό ή/και το εαρινό εξάμηνο αντίστοιχα). Η παρουσίαση που δίδεται στο σεμινάριο επισυνάπτεται στο αρχείο.
  2. ο φοιτητής οφείλει εντός του εργαστηριακού χώρου να συμμορφώνεται με τους ισχύοντες γενικούς κανόνες ασφαλείας φοιτητικών εργαστηρίων του τμήματος. Οι κανόνες αυτοί παρατίθενται αναλυτικά στο αρχείο το οποίο είναι διαθέσιμο στις ιστοσελίδες των ανωτέρω εργαστηριακών μαθημάτων. Οι κανόνες είναι επίσης αναρτημένοι σε διαφορετικά σημεία του εργαστηριακού χώρου σε έντυπη μορφή.
  3. Για το μάθημα Εργαστήριο Στερεών Υλικών ο φοιτητής παροτρύνεται να διαβάσει ένα αρχείο που αναγράφει πληροφοριακά στοιχεία και στοιχεία επικινδυνότητας για όλα τα χημικά αντιδραστήρια που χρησιμοποιούνται κατά την εκτέλεση των εργαστηριακών ασκήσεων. Το αρχείο βρίσκεται στην ιστοσελίδα του μαθήματος και εδώ.

facebook icon