Πανεπιστήμιο Κρήτης Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών
Ελληνικά English
twitter icon facebook icon

Κατατακτήριες Εξετάσεις Πτυχιούχων: Εξεταστέα Ύλη

ΦΥΣΙΚΗ

Εισαγωγικές έννοιες - Διανύσματα - Κίνηση - Δυνάμεις - Συστήματα αναφοράς - Έργο, ενέργεια - Συστήματα υλικών σημείων - Ορμή, γωνιακή ορμή - Στερεό σώμα, αρμονική ταλάντωση, φθίνουσες και εξαναγκασμένες ταλαντώσεις – Κυμάνσεις, επαλληλία κυμάνσεων, κύματα στο χώρο-Μηχανικές ιδιότητες των σωμάτων - Ρευστά (ιδανικά και πραγματικά). Θερμότητα, θερμοκρασία - Κινητική θεωρία αερίων Θερμοδυναμικά συστήματα, Θερμοδυναμικά αξιώματα, ηλεκτρικό φορτίο, ηλεκτρικό πεδίο και δυναμικό, πυκνωτές, διηλεκτρικά – Ηλεκτρικό ρεύμα – Μαγνητικό πεδίο, Ηλεκτρομαγνητική επαγωγή, Μαγνητικό πεδίο στην ύλη, Πυρήνες, Άτομα.

Βιβλιογραφία

R.A. Serway Τόμοι Ι, ΙΙ, ΙΙΙ, Physics for Scientists and Engineers (μετάφραση στα ελληνικά και έκδοση από Λ. Ρεσβάνη, 1990).

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Εισαγωγικές Έννοιες - Συναρτήσεις μιας μεταβλητής – Διαφορικός λογισμός – Ολοκληρωτικός Λογισμός – Συναρτήσεις δύο ή περισσοτέρων μεταβλητών: α) Ορισμοί, β) Διανυσματικές συναρτήσεις δύο ή περισσοτέρων μεταβλητών, γ) Εφαρμογές μερικών παραγώγων και δ) Παράγωγος κατά διεύθυνση

Βιβλιογραφία

G.B. Thomas and R. L. Finney, Απειροστικός Λογισμός και Αναλυτική Γεωμετρία, Τόμοι Ι και ΙΙ (Addison-Wesley), μετάφραση Κ. Τσίγκανος, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης 1992, Κεφάλαια 1-17.

ΓΕΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ

Περιοδικός πίνακας των στοιχείων, Περιοδικές ιδιότητες. Ταξινόμηση των στοιχείων και δομή των ατόμων. Ατομικά και Μοριακά Τροχιακά - Θεωρία του σθένους και δεσμών - Υβριδισμός. Μεσομέρεια. Ηλεκτροαρνητικότητα των στοιχείων. Ετεροπολικές ενώσεις. Δεσμός υδρογόνου. Δυνάμεις Van de Waals. Φασματοφωτομετρία ηλεκτρολυτών (οξέων, βάσεων, αλάτων) σε διαλύματα, PH, αμφολύτες, δείκτες, ρυθμιστικά διαλύματα, υδρόλυση αλάτων – Συμπλοκές ενώσεις – Στερεοχημεία των ενώσεων-Οξείδωση, αναγωγή, οξειδοαναγωγικά συστήματα-Κατάλυση.

Βιβλιογραφία

J.E. Brandy, General Chemistry: Principles and Structure, John Wiley and Sons, 1990.