Πανεπιστήμιο Κρήτης Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών
Ελληνικά English
twitter icon facebook icon

Οδηγός Σπουδών

 1. ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ
  1. Τι είναι Επιστήμη και Τεχνολογία Υλικών
  2. Οικονομική Διάσταση των Υλικών
  3. Τι δρόμους ανοίγει το Τμήμα Υλικών
  4. Τμήματα Υλικών στον Διεθνή Χώρο
  5. Ο Ρόλος του Τμήματος Υλικών στο Πανεπιστήμιο Κρήτης
  6. Διδακτικό και ερευνητικό προσωπικό (ΔΕΠ)
 2. ΤΙ ΑΛΛΟ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΣΤΟ ΦΟΙΤΗΤΗ ΤΟΥ
  1. Πρόσβαση στα πρωτοποριακά ερευνητικά εργαστήρια του ΙΤΕ
  2. Εργαστήριο Επεξεργασίας Δεδομένων της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών — Πρόσβαση στο Διαδίκτυο (INTERNET).
  3. Βιβλιοθήκες
  4. Εργαστηριακή Εκπαίδευση
  5. Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης (ΠEK)
  6. Αθλητικές Δραστηριότητες
  7. Πολιτιστικές Δραστηριότητες
  8. Λογοτεχνική Βιβλιοθήκη
 3. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ KΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΤΕΤΥ, ΠΚ
  1. Διάρθρωση του προγράμματος. Υποχρεωτικά και κατ' επιλογή μαθήματα.
  2. Διδακτικές Μονάδες–Προαπαιτούμενα
  3. Ακαδημαϊκοί Σύμβουλοι
  4. Εγγραφές
  5. Εξετάσεις
  6. Κατευθύνσεις
  7. Απόκτηση Πτυχίου
  8. Διπλωματική Εργασία
  9. Μέσος Δείκτης Προόδου και Βαθμός Πτυχίου
  10. Αναγνώριση Μαθημάτων άλλων Α.Ε.Ι.
  11. Πρότυπο Πρόγραμμα Σπουδών
  12. Μαθήματα Βασικών Σπουδών
  13. Επιλογές
  14. Πρακτική Εξάσκηση Φοιτητών
  15. Εργαστηριακά μαθήματα
  16. Ξένη Γλώσσα
 4. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
 5. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ