ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Πίνακας I:
Πρότυπο Πρόγραμμα Bασικών Σπουδών

Α΄ Εξάμηνο

ΜάθημαΔΜ
Σύνολο ΔΜ22
101Γενική Φυσική Ι4
111Γενικά Μαθηματικά Ι4
113Η/Υ 03
121Γενική Χημεία4
141Υλικά Ι: Εισαγωγή στην Επιστήμη Υλικών3
011Αγγλικά Ι1

Β΄ Εξάμηνο

ΜάθημαΔΜ
Σύνολο ΔΜ23
102Γενική Φυσική ΙΙ4
112Γενικά Μαθηματικά ΙΙ4
114Η/Υ Ι4
116Εφαρμοσμένα Μαθηματικά3
122Οργανική Χημεία3
124Εργαστήριο Χημείας4
012Αγγλικά ΙΙ1

Γ΄ Εξάμηνο

ΜάθημαΔΜ
Σύνολο ΔΜ16
201Σύγχρονη Φυσική –Εισαγωγή στην Κβαντομηχανική3
203Εργαστήριο Φυσικής Ι: Μηχανική-Θερμότητα3
211Διαφορικές Εξισώσεις3
213Η/Υ ΙΙ4
243Υλικά ΙΙ: Πολυμερή–Κολλοειδή–Βιοϋλικά3

Δ΄ Εξάμηνο

ΜάθημαΔΜ
Σύνολο ΔΜ18
204Εργαστήριο Φυσικής ΙΙ:Ηλεκτρισμός-Οπτική3
232Βιοχημεία & Μοριακή Βιολογία3
244Κλασική Θερμοδυναμική3
242Υλικά ΙΙΙ: Μαγνητικά -Μικροηλεκτρονικά - Οπτοηλεκτρονικά Υλικά3
246Μέθοδοι παρασκευής Υλικών3
248Δομική και Χημική Ανάλυση Υλικών3

Ε΄ Εξάμηνο

ΜάθημαΔΜ
Σύνολο ΔΜ19
301Ηλεκτρομαγνητισμός3
305Φυσική Στερεάς Κατάστασης: Εισαγωγή3
341Στατιστική Θερμοδυναμική3
343Εργαστήριο Χαλαρής Ύλης4
Επιλογής6

ΣΤ΄ Εξάμηνο

ΜάθημαΔΜ
Σύνολο ΔΜ16
344Εργ. Στερεών Υλικών4
Επιλογής12

Ζ΄ Εξάμηνο

ΜάθημαΔΜ
Σύνολο ΔΜ18
Επιλογής Υποχρεωτικά12
Επιλογής6

Η΄ Εξάμηνο

ΜάθημαΔΜ
Σύνολο ΔΜ18
Επιλογής18

Πίνακας II:
Τακτικά Προσφερόμενα μαθήματα ανά εξάμηνο φοίτησης

Ακαδημαϊκά Έτη Εισαγωγής από 2007-2008

Α' Εξάμηνο

ΚωδικόςΜάθημαΏρεςΔΜΠροαπαιτούμενα
101Γενική Φυσική Ι420Υ4-
111Γενικά Μαθηματικά Ι420Υ4-
113Η/Υ 0204Υ3-
121Γενική Χημεία420Υ4-
141Υλικά Ι: Εισαγωγή στην Επιστήμη Υλικών300Υ3-
011Αγγλικά Ι300Υ1-

Β' Εξάμηνο

ΚωδικόςΜάθημαΏρεςΔΜΠροαπαιτούμενα
102Γενική Φυσική ΙΙ420Υ4-
112Γενικά Μαθηματικά ΙΙ420Υ4-
114Η/Υ Ι303Υ4113
116Εφαρμοσμένα Μαθηματικά320Υ3-
122Οργανική Χημεία300Υ3-
124Εργαστήριο Χημείας204Υ 4121
012Αγγλικά ΙΙ300Υ1011

Γ' Εξάμηνο

ΚωδικόςΜάθημαΏρεςΔΜΠροαπαιτούμενα
201Σύγχρονη Φυσική–Εισαγωγή στην Κβαντομηχανική320Υ3-
203Εργαστήριο Φυσικής Ι: Μηχανική-Θερμότητα003Υ3101
211Διαφορικές Εξισώσεις320Υ3112
213Η/Υ ΙΙ204Υ4114
243Υλικά ΙΙ: Πολυμερή - Κολλοειδή - Βιοϋλικά300Υ3-

Δ' Εξάμηνο

ΚωδικόςΜάθημαΏρεςΔΜΠροαπαιτούμενα
204Εργαστήριο Φυσικής ΙΙ: Ηλεκτρισμός-Οπτική003Υ3102
232Βιοχημεία & Μοριακή Βιολογία300Υ3122
244Κλασική Θερμοδυναμική310Υ3112
242Υλικά ΙΙΙ: Μικροηλεκτρονικά -Οπτοηλεκτρονικά - Μαγνητικά Υλικά300Υ3-
246Μέθοδοι Παρασκευής Υλικών300Υ3122
248Δομική & Χημική Ανάλυση Υλικών300Υ3-

Ε' Εξάμηνο

ΚωδικόςΜάθημαΏρεςΔΜΠροαπαιτούμενα
301Ηλεκτρομαγνητισμός320Υ3102, 112
303Στατιστική Θερμοδυναμική310Υ3242
305Φυσική Στερεάς Κατάστασης: Εισαγωγή320Υ3201
335Μοριακή Κυτταρική Βιοχημεία300Υ3122
343Εργαστήριο Χαλαρής Ύλης105Υ4124
349Μηχανικές & Θερμικές Ιδιότητες Υλικών300Ε3-
347Υπολογιστική Επιστήμη Υλικών: Εισαγωγή203Ε4211, 213
391Επιστήμη Φυσικών Βιοϋλικών300Ε3-

ΣΤ' Εξάμηνο

ΚωδικόςΜάθημαΏρεςΔΜΠροαπαιτούμενα
302Οπτική & Κύματα300Ε3102, 112
306Φυσική Στερεάς Κατάστασης ΙΙ300Ε3201
340Φαινόμενα Μεταφοράς στην Επιστήμη Υλικών300Ε3211
344Εργαστήριο Στερεών Υλικών105Υ4203, 204
346Επιστήμη Επιφανειών - Νανοϋλικών300Ε3-
348Υλικά & Περιβάλλον300Ε3-

Ζ' Εξάμηνο

ΚωδικόςΜάθημαΏρεςΔΜΠροαπαιτούμενα
401Διπλωματική Εργασία ΙΕ2-
443Εργαστήριο Νανοϋλικών & Βιοϋλικών005Ε4343
445Ρευστοδυναμική300Ε3340
447Υπολογιστική Επιστήμη Υλικών ΙΙ203ΕΥ3347
451Στοιχεία Επιστήμης Πολυμερών300ΕΥ3-
461Στοιχεία Επιστήμης Κεραμικών300ΕΥ3-
471Στοιχεία Κολλοειδών Διασπορών300ΕΥ3-
481Στοιχεία Φυσικής Ημιαγωγών300ΕΥ3244
491Βιολογικά Υλικά και Συνθετικά Βιοϋλικά300ΕΥ3-

Η' Εξάμηνο

ΚωδικόςΜάθημαΏρεςΔΜΠροαπαιτούμενα
440Εργαστήριο Μηχανολογικού Σχεδίου202Ε3-
442Διπλωματική Εργασία ΙΙΕ4401
444Ιδιότητες & Επιλογή Υλικών300Ε6-
446Ηλεκτρονική Μικροσκοπία300Ε3248
448Ειδικά Κεφάλαια στην Υπολογιστική Επιστήμη Υλικών202Ε3347
452Σύνθεση Πολυμερών300Ε3243
454Ρεολογία και Διεργασίες Επεξεργασίας Πολυμερών300Ε3451
456Δυναμική Πολυμερών300Ε3243
462Κεραμικά Υλικά και Ιδιότητες Ι300Ε3461
464Κεραμικά Υλικά και Ιδιότητες ΙΙ300Ε3461
468Σύνθεση, Μικροδομή & Επεξεργασία Κεραμικών Υλικών300Ε3461
470Σύνθεση & Χαρακτηρισμός Κολλοειδών Διασπορών300Ε3471
472Φυσικοχημεία Κολλοειδών Συστημάτων300Ε3471
480Ετεροδομές, Νανοδομές & Νανοτεχνολογία Ημιαγωγών300Ε3242
482Εισαγωγή στην Μικροηλεκτρονική300Ε3242
484Οπτοηλεκτρονικά και Φωτονικά Υλικά400Ε3242
486Τεχνολογία Επεξεργασίας Ημιαγωγών300Ε3242
488Ειδικά Κεφάλαια Μαγνητικών Υλικών300Ε3242
492Κυτταρική Βιολογία300Ε3232
498Μηχανική Ιστών & Εφαρμογές300Ε3232
580Οπτοηλεκτρονική & Λέιζερ300Ε3242
582Ειδικά Κεφάλαια Οπτοηλεκτρονικών Υλικών300Ε3242
590Ειδικά Κεφάλαια Βιο-Μηχανικής300Ε3232
594Πρωτεϊνική Μηχανική και εφαρμογές Η/Υ στη Βιοτεχνολογία300Ε3232

facebook icon