Πρόγραμμα κινητικότητας φοιτητών "Erasmus"

Κριτήρια επιλογής

Το Τμήμα έχει καθορίσει τα ακόλουθα κριτήρια για τη συμμετοχή των φοιτητών. Επιλέγονται φοιτητές οι οποίοι

  1. βρίσκονται στον τρίτο και άνω χρόνο σπουδών τους
  2. έχουν δείξει σημαντική πρόοδο στις σπουδές τους έχοντας περάσει τα περισσότερα υποχρεωτικά μαθήματα, έτσι ώστε να μπορούν να αντεπεξέρχονται στις απαιτήσεις των σχολών του εξωτερικού.
  3. ανήκουν στο καλύτερο 20% των φοιτητών του έτους τους.

facebook icon