Πανεπιστήμιο Κρήτης Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών
Ελληνικά English
twitter icon facebook icon

Πρότυπο Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών

Κάθε εξάμηνο, ο φοιτητής επιλέγει μόνος του (ή μετά από συννενόηση με το σύμβουλο καθηγητή), τα μαθήματα στα οποία θέλει να εγγραφεί, εφόσον βέβαια πληρούνται οι τυπικές προϋποθέσεις:

Στους αμέσως επόμενους πίνακες δίδεται το πρότυπο πρόγραμμα σπουδών του τμήματος:

ΚωδικόςΑ' ΕξάμηνοECTS
Σύνολο ECTS34
101Γενική Φυσική I6
111Γενικά Μαθηματικά I6
121Γενική Χημεία6
141Υλικά I: Εισαγωγή στην Επιστήμη Υλικών6
011Αγγλικά I4
114Η/Υ I: Εισαγωγή στον Προγραμματισμό6
ΚωδικόςΒ' ΕξάμηνοECTS
Σύνολο ECTS36
102Γενική Φυσική II6
112Γενικά Μαθηματικά II6
116Εφαρμοσμένα Μαθηματικά6
122Οργανική Χημεία6
124Εργαστήριο Χημείας8
012Αγγλικά II4
ΚωδικόςΓ' ΕξάμηνοECTS
Σύνολο ECTS40
201Σύγχρονη Φυσική–Εισαγωγή στην Κβαντομηχανική6
223Ανόργανη Χημεία6
225Εργαστήριο Χημείας Υλικών8
203Εργαστήριο Φυσικής I: Μηχανική-Θερμότητα8
211Διαφορικές Εξισώσεις I6
260Θερμοδυναμική6
ΚωδικόςΔ' ΕξάμηνοECTS
Σύνολο ECTS32
204Εργαστήριο Φυσικής II: Ηλεκτρισμός-Οπτική8
232Βιοχημεία και Μοριακή Βιολογία6
242Υλικά III: Μικροηλεκτρονικά-Οπτοηλεκτρονικά Υλικά6
243Υλικά II: Πολυμερή-Κολλοειδή6
Επιλογής Υποχρεωτικό 16
ΚωδικόςΕ' ΕξάμηνοECTS
Σύνολο ECTS32
301Ηλεκτρομαγνητισμός6
305Φυσική Στερεάς Κατάστασης: Εισαγωγή6
335Μοριακή Κυτταρική Βιοχημεία6
343Εργαστήριο Χαλαρής Ύλης8
391Υλικά IV: Επιστήμη Φυσικών Βιοϋλικών6
ΚωδικόςΣΤ' ΕξάμηνοECTS
Σύνολο ECTS34
362Υλικά V: Κεραμικά και Μαγνητικά Υλικά6
344Εργαστήριο Στερεών Υλικών8
ΠΡΑ-001Πρακτική Άσκηση5
Μαθήματα Επιλογής15
ΚωδικόςΖ' ΕξάμηνοECTS
Σύνολο ECTS16
Μαθήματα Επιλογής ή Επιλογής Υποχρεωτικά16
ΚωδικόςΗ' ΕξάμηνοECTS
Σύνολο ECTS16
Μαθήματα Επιλογής ή Επιλογής Υποχρεωτικά16

Tο πρόγραμμα δίνει διάφορες επιλογές, που αυξάνονται όταν ο φοιτητής περνά τα υποχρεωτικά βασικά μαθήματα με κανονικό ρυθμό (π.χ. σύμφωνα με το πρότυπο πρόγραμμα). Oι επιλογές εξαρτώνται από τα ενδιαφέροντα του φοιτητή και τις δυνατότητες του Πανεπιστημίου. Tο Πρότυπο Πρόγραμμα Σπουδών όπως δίδεται στους παραπάνω πίνακες έχει σκοπό να βοηθήσει τον φοιτητή στα πρώτα εξάμηνα της φοίτησής του. Tο φυσιολογικό βάρος κάθε εξαμήνου (με κανονική πρόοδο) είναι περίπου 35 μονάδες ECTS κατά μέσο όρο. Tο πρότυπο πρόγραμμα ορίζει τα υποχρεωτικά μαθήματα καθώς και τον προτεινόμενο συνολικό αριθμό μονάδων ECTS για μαθήματα επιλογής. Eίναι δυνατόν σε ένα εξάμηνο, για τα μαθήματα επιλογής, οι φοιτητές να παίρνουν περισσότερες ή λιγότερες από τις προτεινόμενες μονάδες ECTS.