Πανεπιστήμιο Κρήτης Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών
Ελληνικά English
twitter icon facebook icon

Προπτυχιακές Σπουδές

Για θέματα προπτυχιακών σπουδών και διευκρινήσεις σχετικά με τους οδηγούς σπουδών οι φοιτητές καλούνται να αποστέλλουν τα αιτήματά τους μόνο στη γραμματεία, που θα τα προωθεί στην επιτροπή του τμήματος.

Εσωτερικός Κανονισμός Προπτυχιακών Σπουδών

Δείτε το κείμενο του Κανονισμού Προπτυχιακών Σπουδών του 2020, την έγκριση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Κρήτης, και τη σχετική δημοσίευση στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.

Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών

Οδηγοί Σπουδών

Συναφείς διατάξεις

Πρότυπο πρόγραμμα σπουδών

Το πρότυπο πρόγραμμα σπουδών μετά το ακαδημαϊκό έτος 2012-13 είναι εδώ.

Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας

Σας ενημερώνουμε ότι οι φοιτητές του τμήματός μας μπορούν να παρακολουθούν τα μαθήματα του Π.Π.Δ.Ε. ως μαθήματα επιλογής από τα οποία τους αναγνωρίζονται έως 12 ΕCTS για την απόκτηση πτυχίου. Παρακολούθηση μαθημάτων πέραν των 12 ΕCTS είναι αποδεκτή και εμφανίζεται μόνο στο παράρτημα διπλώματος.

Eπειδή οι απόφοιτοί μας δεν έχουν ακόμα ενταχθεί σε εκπαιδευτικό κλάδο της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, δεν μπορούν να πάρουν μέρος στην Πρακτική Άσκηση που πραγματοποιείται στα σχολεία και είναι υποχρεωτική για την απόκτηση του Πιστοποιητικού.

Πρακτική Άσκηση φοιτητών

Η έννοια της Θεσμοθέτησης της Πρακτικής Άσκησης ορίζεται από τα παρακάτω στοιχεία:

  1. Μάθημα - πιστωτικές μονάδες - βαθμολογία,
  2. Κωδικός μαθήματος - διδάσκων,
  3. Εξάμηνο,
  4. Διάρκεια,
  5. Περίοδος πραγματοποίησης,
  6. Κριτήρια επιλογής,
  7. Εποπτεία,
  8. Κανονισμός Πρακτικής Άσκησης και
  9. Οδηγός Σπουδών

Δείτε αναλυτικά την πρόταση της Επιτροπής για την Θεσμοθέτηση της Πρακτικής Άσκησης, που ορίστηκε στην 4η Συνάντηση των Γραφείων Πρακτικής Άσκησης των Α.Ε.Ι και Τ.Ε.Ι. της χώρας (Θεσσαλονίκη 15/2/2013), αποτελούμενη από τους Ιδρυματικά Υπευθύνους Γραφείων Πρακτικής Άσκησης.

Δείτε επίσης τον κανονισμό πρακτικής άσκησης και την ιστοσελίδα της πρακτικής άσκησης.

Διπλωματική Εργασία

Οι φοιτητές που επιθυμούν να κάνουν διπλωματική εργασία παρακαλούνται να συμπληρώσουν ηλεκτρονικά την πρόταση διπλωματικής εργασίας, να την αποστείλουν στον Υπεύθυνο Διπλωματικής Εργασίας, Αν. Καθηγητή Γ. Αρματά και να δηλώσουν τη Διπλωματική (ΕΤΥ - 442) στην αρχή του εξαμήνου που πρόκειται να παρουσιάσουν.

Δείτε τον Κανονισμό εκπόνησης διπλωματικής εργασίας.

Πρόγραμμα κινητικότητας φοιτητών "Erasmus+"

Δείτε πληροφορίες για το Πρόγραμμα κινητικότητας φοιτητών "Erasmus+".

Πιστοποιητικό επάρκειας χρήσης ΗΥ

Δείτε πληροφορίες για το Πιστοποιητικό επάρκειας χρήσης ΗΥ.

Σύμβουλοι Καθηγητές

Κατανομή των φοιτητών σε Συμβούλους ανά ακαδημαϊκό έτος εισαγωγής: