Προπτυχιακές Σπουδές

Οδηγοί Σπουδών

Για θέματα προπτυχιακών σπουδών και διευκρινήσεις σχετικά με τους οδηγούς σπουδών οι φοιτητές καλούνται να αποστέλλουν τα αιτήματά τους μόνο στη γραμματεία, που θα τα προωθεί στην επιτροπή του τμήματος.

Ενοποιημένος οδηγός σπουδών

Από τον ερχόμενο Σεπτέμβριο (2014) οι φοιτητές που έχουν εισαχθεί στο Τμήμα με παλιότερο Οδηγό Σπουδών από εκείνον του 2012-2013 εισάγονται σε έναν ενοποιημένο οδηγό σπουδών με τις εξής συνθήκες για απόκτηση πτυχίου:

  1. Απαιτούμενα ECTS για απόκτηση πτυχίου: 240
  2. Ελάχιστες μονάδες από υποχρεωτικά για απόκτηση πτυχίου: 182.
  3. Όλες οι υπόλοιπες ECTS μονάδες (δηλαδή «240 - μονάδες υποχρεωτικών») μπορούν να είναι από οποιαδήποτε από τις κατηγορίες ΕΥ1, ΕΥ2, Ε-ΤΕΤΥ, Ε-άλλο Τμήμα (με μέγιστο 12 από Παιδαγωγικά).
  4. Τα μαθήματα που έχουν περαστεί ως επιλογής και τώρα έγιναν υποχρεωτικά τους κατοχυρώνονται ως υποχρεωτικά. Τα μαθήματα που έχουν περαστεί ως υποχρεωτικά και τώρα δεν δίνονται ή έχουν γίνει επιλογής κατοχυρώνονται ως Επιλογής Υποχρεωτικά, με εξαίρεση αυτά για τα οποία έχουν οριστεί ομοταγή υποχρεωτικά μαθήματα (αυτά κατοχυρώνονται ως υποχρεωτικά και ο φοιτητής δεν μπορεί να πάρει το ομοταγές τους). Τα μαθήματα που έχουν περαστεί ως επιλογής ή επιλογής υποχρεωτικά και το τώρα δεν δίνονται, κατοχυρώνονται στην ίδια κατηγορία στην οποία τα έχουν περάσει. Συγκεκριμένα στοιχεία για το κάθε μάθημα αναγράφονται στην επισυναπτόμενη λίστα.
  5. Το κάθε μάθημα που κατοχυρώνεται ως υποχρεωτικό ή επιλογής υποχρεωτικό κατοχυρώνεται με 6 ECTS (με εξαίρεση τα εργαστήρια (8 ECTS) και τα Αγγλικά (4 ECTS).). Το κάθε μάθημα που κατοχυρώνεται ως επιλογής κατοχυρώνεται με 5 ECTS (με εξαίρεση μαθήματα άλλων Τμημάτων, διπλωματική, δημοσίευση, erasmus).
  6. Τα μαθήματα που είναι διαθέσιμα στους φοιτητές στο εξής είναι εκείνα του Οδηγού Σπουδών 2012-1013, τα οποία αναγράφονται στη λίστα μαζί με την κατηγορία στην οποία ανήκουν και τα ECTS τους (τα οποία στο εξής θα είναι τα ίδια για όλους τους φοιτητές), καθώς και τα προαπαιτούμενά τους (τα προαπαιτούμενα είναι λίγο διαφορετικά για τους φοιτητές των παλιότερων οδηγών σπουδών σε σχέση με εκείνα για τους φοιτητές που εισήχθησαν στο Τμήμα το 2012-2013).

Πρακτική Άσκηση φοιτητών

Η έννοια της Θεσμοθέτησης της Πρακτικής Άσκησης ορίζεται από τα παρακάτω στοιχεία:

1. Μάθημα - πιστωτικές μονάδες - βαθμολογία,

2. Κωδικός μαθήματος - διδάσκων,

3. Εξάμηνο,

4. Διάρκεια,

5. Περίοδος πραγματοποίησης,

6. Κριτήρια επιλογής,

7. Εποπτεία,

8. Κανονισμός Πρακτικής Άσκησης και

9. Οδηγός Σπουδών

Δείτε αναλυτικά την πρόταση της Επιτροπής για την Θεσμοθέτηση της Πρακτικής Άσκησης, που ορίστηκε στην 4η Συνάντηση των Γραφείων Πρακτικής Άσκησης των Α.Ε.Ι και Τ.Ε.Ι. της χώρας (Θεσσαλονίκη 15/2/2013), αποτελούμενη από τους Ιδρυματικά Υπευθύνους Γραφείων Πρακτικής Άσκησης.

Σύμβουλοι Καθηγητές

Κατανομή των φοιτητών σε Συμβούλους ανά ακαδημαϊκό έτος εισαγωγής:

Διάφορα