1. Α' ΕΞΑΜΗΝΟ
  2. Β' ΕΞΑΜΗΝΟ
  3. Γ' ΕΞΑΜΗΝΟ
  4. Δ' ΕΞΑΜΗΝΟ
  5. Ε' ΕΞΑΜΗΝΟ
  6. ΣΤ' ΕΞΑΜΗΝΟ
  7. Ζ' ΕΞΑΜΗΝΟ
  8. Η' ΕΞΑΜΗΝΟ

ΩΡΟΛΟΓIΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
2005–2006

Β' ΕΞΑΜΗΝΟ

ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡIΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
9-10 ΓΦ II (Α1Χ) ΕΧ (Iατρική) ΓΦ II (Α1Χ)
10-11 << << <<
11-12 ΟΧ (Α2Χ) << ΗΥ I (Αιθ. ΗΥ 2&3)
12-13 ΟΧ (Α2Χ) << << <<
13-14 << <<
14-15 ΕΜ (Α1Φ) <<
15-16 << ΗΥ I (Α1Φ) ΓΜ II (Α2Χ)
16-17 << EM (Α2Χ) << ΓΜ II (Α2Χ) <<
17-18 ΞΓ II (Α1Φ) << <<
18-19 << ΓΜ II (Α2Χ) ΓΦ II (Α2Χ)
19-20 << << <<
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔIΔΑΣΚΟΝΤΕΣ
ΓΦ II Γενική Φυσική II Π. Κελίρης, Δ. Θεοδωρίδης
ΓΜ II Γενικά Μαθηματικά II Μ. Κολουντζάκης
ΕΜ Εφαρμοσμένα Μαθηματικά Μ. Καφεσάκη
ΗΥ I Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές I Γ. Κοπιδάκης, Ν. Παπαδάκης, Σ. Σταματιάδης
ΟΧ Οργανική Χημεία Μ. Στρατάκης
ΕΧ Εργαστήριο Χημείας Μ. Τυλλιανάκης, Μ. Βαμβακάκη
ΞΓ II Αγγλικά II Ε. Παχιαδάκη

ΑΛΛΑ ΕΤΗ