1. Α' ΕΞΑΜΗΝΟ
  2. Β' ΕΞΑΜΗΝΟ
  3. Γ' ΕΞΑΜΗΝΟ
  4. Δ' ΕΞΑΜΗΝΟ
  5. Ε' ΕΞΑΜΗΝΟ
  6. ΣΤ' ΕΞΑΜΗΝΟ
  7. Ζ' ΕΞΑΜΗΝΟ
  8. Η' ΕΞΑΜΗΝΟ

ΩΡΟΛΟΓIΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
2006–2007

Α' ΕΞΑΜΗΝΟ

ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡIΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
9-10 ΓΜ I (Α3) ΓΧ (Β2) ΓΧ (Β2)
10-11 << << ΓΜ I (Α3) << ΓΦ I (Α1)
11-12 Υ Ι (Α3) ΓΦ I (B2) << ΓΧ (Β2) <<
12-13 << ΓΦ I (Α1) << Υ Ι (Α3)
13-14 A I (Β2) << <<
14-15 << ΕΚΒ (Α2) ΓΜ I (Α1)
15-16 << << <<
16-17 << ΗΥ 0 (Αιθ. ΗΥ 2&3)
17-18 <<
18-19 <<
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔIΔΑΣΚΟΝΤΕΣ
ΓΦ I Γενική Φυσική I Γ. Αθανασίου, Δ. Θεοδωρίδης
ΓΜ I Γενικά Μαθηματικά I Α. Κουβιδάκης
ΓΧ Γενική Χημεία Γ. Φυτάς, Μ. Τυλλιανάκης
ΗΥ 0 Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές 0 Σ. Σταματιάδης
Υ Ι Υλικά Ι Δ. Παπάζογλου
ΕΚΒ Εισαγωγή στην Κυτταρική Βιολογία Κ. Τοκατλίδης
A I Αγγλικά I Α. Αϊλαμάκη

ΑΛΛΑ ΕΤΗ