1. Α' ΕΞΑΜΗΝΟ
  2. Β' ΕΞΑΜΗΝΟ
  3. Γ' ΕΞΑΜΗΝΟ
  4. Δ' ΕΞΑΜΗΝΟ
  5. Ε' ΕΞΑΜΗΝΟ
  6. ΣΤ' ΕΞΑΜΗΝΟ
  7. Ζ' ΕΞΑΜΗΝΟ
  8. Η' ΕΞΑΜΗΝΟ

ΩΡΟΛΟΓIΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
2007–2008

Α' ΕΞΑΜΗΝΟ

ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡIΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
9-10 ΓΜ I (Α2) ΓΦ I (Φ3) ΓΜ I (Α2) ΓΧ (Β2) ΓΜ I (Α2)
10-11 << << << << <<
11-12 Υ Ι (Α2) << ΓΧ (Β2)
12-13 Υ Ι (Α2) ΓΦ I (Α1) <<
13-14 A I (Β2) << <<
14-15 << ΗΥ 0 (Αιθ. ΗΥ 2&3) ΓΦ I (Α1)
15-16 << << <<
16-17 <<
17-18
18-19
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔIΔΑΣΚΟΝΤΕΣ
*Συνδιδάσκεται με το Τμήμα Χημείας.
**Μάθημα αυτομελέτης για παλαιότερους φοιτητές.
ΓΦ I Γενική Φυσική I* Γ. Αθανασίου, Δ. Θεοδωρίδης
ΓΜ I Γενικά Μαθηματικά I Α. Φειδάς
ΓΧ Γενική Χημεία Κ. Βελώνια, Μ. Τυλλιανάκης
ΗΥ 0 Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές 0 Σ. Αλεξίου, Σ. Σταματιάδης
Υ Ι Υλικά Ι Δ. Παπάζογλου
ΕΚΒ Εισαγωγή στην Κυτταρική Βιολογία** Κ. Τοκατλίδης
A I Αγγλικά I Αι. Αϊλαμάκη

ΑΛΛΑ ΕΤΗ