1. Α' ΕΞΑΜΗΝΟ
  2. Β' ΕΞΑΜΗΝΟ
  3. Γ' ΕΞΑΜΗΝΟ
  4. Δ' ΕΞΑΜΗΝΟ
  5. Ε' ΕΞΑΜΗΝΟ
  6. ΣΤ' ΕΞΑΜΗΝΟ
  7. Ζ' ΕΞΑΜΗΝΟ
  8. Η' ΕΞΑΜΗΝΟ

ΩΡΟΛΟΓIΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
2009–2010

Α' ΕΞΑΜΗΝΟ

ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡIΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
9-10 ΗΥ 0 (Α2) Υ Ι (Α1) ΓΦ I (Α2) ΓΜ I (Α2) ΓΜ I (Α2)
10-11 << << << << <<
11-12 ΗΥ 0 (Αιθ. ΗΥ 2&3) A I (Α2) ΓΧ (Α2) ΓΧ (Α2) ΓΜ I (A2)
12-13 << << << << <<
13-14 << << ΓΧ I (Α2)
14-15 ΗΥ 0 (Αιθ. ΗΥ 3)
15-16 << ΓΦ I (Β2) ΓΦ I (B)
16-17 << << <<
17-18 Υ Ι (Α1)
18-19 <<
19-20 <<
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔIΔΑΣΚΟΝΤΕΣ
*Μάθημα αυτομελέτης για παλαιότερους φοιτητές.
ΓΦ I ΕΤΥ-101 Γενική Φυσική I Γ. Αθανασίου, Δ. Θεοδωρίδης
ΓΜ I ΕΤΥ-111 Γενικά Μαθηματικά I Ν. Φραντζικινάκης
ΓΧ ΕΤΥ-121 Γενική Χημεία Κ. Βελώνια, Μ. Τυλλιανάκης
ΗΥ 0 ΕΤΥ-113 Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές 0 Χ. Μαθιουδάκης
Υ Ι ΕΤΥ-141 Υλικά Ι Δ. Παπάζογλου
ΕΚΒ ΕΤΥ-131 Εισαγωγή στην Κυτταρική Βιολογία* Κ. Τοκατλίδης
A I ΕΤΥ-011 Αγγλικά I Αι. Αϊλαμάκη

ΑΛΛΑ ΕΤΗ