1. Α' ΕΞΑΜΗΝΟ
  2. Β' ΕΞΑΜΗΝΟ
  3. Γ' ΕΞΑΜΗΝΟ
  4. Δ' ΕΞΑΜΗΝΟ
  5. Ε' ΕΞΑΜΗΝΟ
  6. ΣΤ' ΕΞΑΜΗΝΟ
  7. Ζ' ΕΞΑΜΗΝΟ
  8. Η' ΕΞΑΜΗΝΟ

ΩΡΟΛΟΓIΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
2010–2011

Α' ΕΞΑΜΗΝΟ

ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡIΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
9-10 ΓΜ I (Α2) ΗΥ 0 (Α2) ΓΧ (Α2) Υ Ι (Α1)
10-11 << << << <<
11-12 ΓΦ I (Φ1) ΗΥ 0 (Αιθ. ΗΥ 2&3) ΓΧ (Α2) ΓΧ (Α2) ΓΜ I (Α1)
12-13 << << << <<
13-14 << ΓΜ I (A1)
14-15 ΗΥ 0 (Αιθ. ΗΥ 2&3) <<
15-16 Υ Ι (Α3) << ΓΦ I (Β)
16-17 << << << ΓΦ I (Β)
17-18 A I (Α) <<
18-19 <<
19-20 <<
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔIΔΑΣΚΟΝΤΕΣ
ΓΦ I ΕΤΥ-101 Γενική Φυσική I Χ. Χαλδούπης, Δ. Θεοδωρίδης
ΓΜ I ΕΤΥ-111 Γενικά Μαθηματικά I Α. Κουβιδάκης
ΓΧ ΕΤΥ-121 Γενική Χημεία Κ. Βελώνια, Μ. Τυλλιανάκης
ΗΥ 0 ΕΤΥ-113 Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές 0 Χ. Μαθιουδάκης
Υ Ι ΕΤΥ-141 Υλικά Ι Δ. Παπάζογλου
A I ΕΤΥ-011 Αγγλικά I F. Sweeney-Ανδρουλάκη

ΑΛΛΑ ΕΤΗ