1. Α' ΕΞΑΜΗΝΟ
  2. Β' ΕΞΑΜΗΝΟ
  3. Γ' ΕΞΑΜΗΝΟ
  4. Δ' ΕΞΑΜΗΝΟ
  5. Ε' ΕΞΑΜΗΝΟ
  6. ΣΤ' ΕΞΑΜΗΝΟ
  7. Ζ' ΕΞΑΜΗΝΟ
  8. Η' ΕΞΑΜΗΝΟ

ΩΡΟΛΟΓIΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
2011–2012

Α' ΕΞΑΜΗΝΟ

ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡIΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
9-10 ΓΜ I (Φ1) ΗΥ 0 (Αιθ. ΗΥ 2&3) ΓΧ (Α3) ΓΧ (B2) ΓΧ (Α1)
10-11 << << << << <<
11-12 ΓΜ I (Φ1) << ΓΜ I (Φ1)
12-13 << << << ΓΦ I (Α3) ΓΦ I (Α3)
13-14 ΓΦ I (Φ1) << << <<
14-15 << <<
15-16 ΓΧ I (Β2) A I (Φ1)
16-17 Υ Ι (Α3) Υ Ι (Α1) <<
17-18 << << <<
18-19
19-20
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔIΔΑΣΚΟΝΤΕΣ
ΓΦ I ΕΤΥ-101 Γενική Φυσική I Δ. Καραμπουρνιώτης, Δ. Θεοδωρίδης
ΓΜ I ΕΤΥ-111 Γενικά Μαθηματικά I Ι. Πλατής
ΓΧ ΕΤΥ-121 Γενική Χημεία Κ. Βελώνια, Μ. Τυλλιανάκης
ΗΥ 0 ΕΤΥ-113 Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές 0 Χ. Μαθιουδάκης
Υ Ι ΕΤΥ-141 Υλικά Ι Δ. Παπάζογλου
A I ΕΤΥ-011 Αγγλικά I F. Sweeney-Androulakis

ΑΛΛΑ ΕΤΗ