1. Α' ΕΞΑΜΗΝΟ
  2. Β' ΕΞΑΜΗΝΟ
  3. Γ' ΕΞΑΜΗΝΟ
  4. Δ' ΕΞΑΜΗΝΟ
  5. Ε' ΕΞΑΜΗΝΟ
  6. ΣΤ' ΕΞΑΜΗΝΟ
  7. Ζ' ΕΞΑΜΗΝΟ
  8. Η' ΕΞΑΜΗΝΟ

ΩΡΟΛΟΓIΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
2012–2013

Α' ΕΞΑΜΗΝΟ

ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡIΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
9-10 ΓΜ I (Φ1) ΓΜ I (Φ1) ΓΧ (Α2) ΓΧ (Α1)
10-11 << << << <<
11-12 ΓΜ I (Φ1) Υ Ι (Α3) << <<
12-13 << A I (Α3) << A I (Α2)
13-14 <<
14-15 ΓΦ I (Α1) ΓΦ I (Φ1)
15-16 << <<
16-17 Υ Ι (Α3)
17-18 <<
18-19 ΓΦ I (Α1)
19-20 <<
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔIΔΑΣΚΟΝΤΕΣ
ΓΦ I ΕΤΥ-101 Γενική Φυσική I Δ. Καραμπουρνιώτης, Δ. Θεοδωρίδης
ΓΜ I ΕΤΥ-111 Γενικά Μαθηματικά I Α. Κουβιδάκης
ΓΧ ΕΤΥ-121 Γενική Χημεία Κ. Βελώνια
Υ Ι ΕΤΥ-141 Υλικά Ι Δ. Παπάζογλου
A I ΕΤΥ-011 Αγγλικά I F. Sweeney-Androulakis

ΑΛΛΑ ΕΤΗ