1. Α' ΕΞΑΜΗΝΟ
  2. Β' ΕΞΑΜΗΝΟ
  3. Γ' ΕΞΑΜΗΝΟ
  4. Δ' ΕΞΑΜΗΝΟ
  5. Ε' ΕΞΑΜΗΝΟ
  6. ΣΤ' ΕΞΑΜΗΝΟ
  7. Ζ' ΕΞΑΜΗΝΟ
  8. Η' ΕΞΑΜΗΝΟ

ΩΡΟΛΟΓIΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
2013–2014

Α' ΕΞΑΜΗΝΟ

ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡIΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
9-10 ΓΜ I (Υ-Β) A I (X-A1) ΓΜ I (Μ-Α203)
10-11 << ΓΧ (B-B) <<
11-12 << ΓΧ (B-B)
12-13 <<
13-14 A I (Y-A) ΓΦ I (Υ-A)
14-15 << <<
15-16 ΓΜ I (B-B) ΓΧ (Υ-Β)
16-17 << <<
17-18 ΓΦ Ι (Μ-Α201) ΓΦ Ι (Μ-Α201)
18-19 << Υ I (X-A1) << Υ I (X-A1)
19-20 << <<
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔIΔΑΣΚΟΝΤΕΣ
ΓΦ I ΕΤΥ-101 Γενική Φυσική I Γ. Κοπιδάκης, Δ. Θεοδωρίδης
ΓΜ I ΕΤΥ-111 Γενικά Μαθηματικά I Α. Κουβιδάκης
ΓΧ ΕΤΥ-121 Γενική Χημεία Μ. Χατζηνικολαΐδου, Μ. Τυλλιανάκης
Υ Ι ΕΤΥ-141 Υλικά Ι Δ. Παπάζογλου
A I ΕΤΥ-011 Αγγλικά I Κ. Κατσαμποξάκη

ΑΛΛΑ ΕΤΗ