1. Α' ΕΞΑΜΗΝΟ
  2. Β' ΕΞΑΜΗΝΟ
  3. Γ' ΕΞΑΜΗΝΟ
  4. Δ' ΕΞΑΜΗΝΟ
  5. Ε' ΕΞΑΜΗΝΟ
  6. ΣΤ' ΕΞΑΜΗΝΟ
  7. Ζ' ΕΞΑΜΗΝΟ
  8. Η' ΕΞΑΜΗΝΟ

ΩΡΟΛΟΓIΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
2014–2015

Α' ΕΞΑΜΗΝΟ

Ενημέρωση 14/11
ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡIΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
9-10 ΓΧ (Χ-Α1) ΓΜ I (Μ-Α201) ΗΥ I (Αιθ. ΗΥ) ΓΧ (Χ-Α1)
10-11 << << << <<
11-12 << ΓΜ I (Μ-Α201)
12-13 ΗΥ I (Υ-Α) ΓΧ (Υ-Α) ΓΜ I (Υ-Α) A I (Β-Β) <<
13-14 << << << <<
14-15 A I (Y-A115) ΓΦ I (Υ-Β) << ΓΦ I (Υ-Β)
15-16 << << A I (X-307) <<
16-17
17-18 Υ I (Φ-A) ΓΦ I (B-Β) Υ I (Φ-A)
18-19 << << <<
19-20
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔIΔΑΣΚΟΝΤΕΣ
ΓΦ I ΕΤΥ-101 Γενική Φυσική I Γ. Κοπιδάκης, Δ. Θεοδωρίδης
ΓΜ I ΕΤΥ-111 Γενικά Μαθηματικά I Α. Κουβιδάκης
ΓΧ ΕΤΥ-121 Γενική Χημεία Γ. Φυτάς, Μ. Τυλλιανάκης
Υ Ι ΕΤΥ-141 Υλικά Ι Δ. Παπάζογλου
A I ΕΤΥ-011 Αγγλικά I Κ. Κατσαμποξάκη
ΗΥ I ΕΤΥ-114 Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές I Σ. Σταματιάδης, Δ. Στεφανάκης

ΑΛΛΑ ΕΤΗ