1. Α' ΕΞΑΜΗΝΟ
  2. Β' ΕΞΑΜΗΝΟ
  3. Γ' ΕΞΑΜΗΝΟ
  4. Δ' ΕΞΑΜΗΝΟ
  5. Ε' ΕΞΑΜΗΝΟ
  6. ΣΤ' ΕΞΑΜΗΝΟ
  7. Ζ' ΕΞΑΜΗΝΟ
  8. Η' ΕΞΑΜΗΝΟ

ΩΡΟΛΟΓIΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
2016–2017

Α' ΕΞΑΜΗΝΟ

Ενημέρωση 04/10
ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡIΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
9-10 A I (Μ-Α210) ΗΥ I (Αιθ. ΗΥ) ΓΧ (Χ-Α1) ΓΧ (Μ-Α201) ΓΧ (Χ-Α1)
10-11 << << << << A I (Y-A2) ΗΥ I (Αιθ. ΗΥ) <<
11-12 << << << << ΓΜ I (Μ-Α201)
12-13 ΗΥ I (Υ-Α) Υ I (Y-A) Υ I (Y-A) << << <<
13-14 << << <<
14-15 ΓΜ I (Υ-Α) ΓΦ I (Υ-A) ΓΜ I (Υ-Α) ΓΦ I (Υ-Β)
15-16 ΗΥ I (Αιθ. ΗΥ) << << << <<
16-17 << ΗΥ I (Αιθ. ΗΥ)
17-18 << ΓΦ I (Φ-Α) << <<
18-19 << << <<
19-20
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔIΔΑΣΚΟΝΤΕΣ
ΓΦ I ΕΤΥ-101 Γενική Φυσική I Γ. Κοπιδάκης, Δ. Θεοδωρίδης
ΓΜ I ΕΤΥ-111 Γενικά Μαθηματικά I Ι. Πλατής
ΓΧ ΕΤΥ-121 Γενική Χημεία Κ. Βελώνια, Μ. Τυλλιανάκης
Υ Ι ΕΤΥ-141 Υλικά Ι Δ. Παπάζογλου
A I ΕΤΥ-011 Αγγλικά I Κ. Κατσαμποξάκη
ΗΥ I ΕΤΥ-114 Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές I Σ. Σταματιάδης, Δ. Στεφανάκης

ΑΛΛΑ ΕΤΗ