1. Α' ΕΞΑΜΗΝΟ
  2. Β' ΕΞΑΜΗΝΟ
  3. Γ' ΕΞΑΜΗΝΟ
  4. Δ' ΕΞΑΜΗΝΟ
  5. Ε' ΕΞΑΜΗΝΟ
  6. ΣΤ' ΕΞΑΜΗΝΟ
  7. Ζ' ΕΞΑΜΗΝΟ
  8. Η' ΕΞΑΜΗΝΟ

ΩΡΟΛΟΓIΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
2016–2017

Β' ΕΞΑΜΗΝΟ

Ενημέρωση 26/02
ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡIΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
9-10 Α II (X-B2) ΟΧ (Χ-Α1) ΟΧ (Μ-Α201) ΕΧ (Χ) ΟΧ (Χ-Α1)
10-11 << << << << <<
11-12 << ΕΧ (Χ) ΓΜ II (Μ-Α201) << ΓΜ II (Μ-Α201)
12-13 ΓΦ II (Y-A) << << << <<
13-14 << <<
14-15 << ΓΦ II (Φ-B)
15-16 ΓΜ II (Y-A2) <<
16-17 ΓΦ II (Υ-Α) ΕΜ (Υ-Α2) <<
17-18 << << ΕΜ (Υ-Α2)
18-19 << <<
19-20
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔIΔΑΣΚΟΝΤΕΣ
ΓΦ II ΕΤΥ-102 Γενική Φυσική II Α. Λυμπεράτος, Σ. Σταματιάδης
ΓΜ II ΕΤΥ-112 Γενικά Μαθηματικά II Ι. Πλατής
ΕΜ ΕΤΥ-116 Εφαρμοσμένα Μαθηματικά Σ. Σταματιάδης, Μ.  Τυλλιανάκης
ΟΧ ΕΤΥ-122 Οργανική Χημεία Κ. Βελώνια
ΕΧ ΕΤΥ-124 Εργαστήριο Χημείας Ε. Τυλλιανάκης
Α II ΕΤΥ-012 Αγγλικά II Κ. Κατσαμποξάκη-Hodgetts

ΑΛΛΑ ΕΤΗ

facebook icon