1. Α' ΕΞΑΜΗΝΟ
  2. Β' ΕΞΑΜΗΝΟ
  3. Γ' ΕΞΑΜΗΝΟ
  4. Δ' ΕΞΑΜΗΝΟ
  5. Ε' ΕΞΑΜΗΝΟ
  6. ΣΤ' ΕΞΑΜΗΝΟ
  7. Ζ' ΕΞΑΜΗΝΟ
  8. Η' ΕΞΑΜΗΝΟ

ΩΡΟΛΟΓIΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
2017–2018

Α' ΕΞΑΜΗΝΟ

Ενημέρωση 16/09
ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡIΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
9-10 Α I (Υ-Α) ΓΧ (Χ-Α1) ΓΧ (Μ-Α201) ΓΜ I (Υ-Α) ΓΧ (Χ-Α1)
10-11 << << << << <<
11-12 << ΗΥ I (Αιθ. ΗΥ) ΗΥ I (Αιθ. ΗΥ)
12-13 ΗΥ I (Υ-Α) ΓΜ I (Υ-Α) ΓΜ I (Υ-Α) << <<
13-14 << << << << <<
14-15 Υ I (Υ-Α) Υ I (Υ-Α)
15-16 ΓΦ I (Μ-Α203) << ΓΦ I (Μ-Α203) << ΓΦ I (Μ-Α203)
16-17 << << <<
17-18 ΗΥ I (Αιθ. ΗΥ) ΗΥ I (Αιθ. ΗΥ)
18-19 << << <<
19-20 << << <<
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔIΔΑΣΚΟΝΤΕΣ
ΓΦ I ΕΤΥ-101 Γενική Φυσική I Γ. Κοπιδάκης, Δ. Θεοδωρίδης
ΓΜ I ΕΤΥ-111 Γενικά Μαθηματικά I Ν. Ευφραιμίδης
ΓΧ ΕΤΥ-121 Γενική Χημεία Κ. Βελώνια, Μ. Τυλλιανάκης
Υ Ι ΕΤΥ-141 Υλικά Ι Δ. Παπάζογλου
A I ΕΤΥ-011 Αγγλικά I Κ. Κατσαμποξάκη
ΗΥ I ΕΤΥ-114 Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές I Σ. Σταματιάδης

ΑΛΛΑ ΕΤΗ