1. Α' ΕΞΑΜΗΝΟ
  2. Β' ΕΞΑΜΗΝΟ
  3. Γ' ΕΞΑΜΗΝΟ
  4. Δ' ΕΞΑΜΗΝΟ
  5. Ε' ΕΞΑΜΗΝΟ
  6. ΣΤ' ΕΞΑΜΗΝΟ
  7. Ζ' ΕΞΑΜΗΝΟ
  8. Η' ΕΞΑΜΗΝΟ

ΩΡΟΛΟΓIΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
2017–2018

Β' ΕΞΑΜΗΝΟ

Ενημέρωση 28/02
ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡIΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
9-10 ΓΦ II (Β-Β) ΟΧ (Χ-Α1) ΟΧ (Μ-Α203) ΕΧ (Χ) ΟΧ (Χ-Α1)
10-11 << << << << <<
11-12 ΕΧ (Χ) ΓΜ II (Μ-Α201) << ΕΜ (Υ-Α2)
12-13 ΓΦ II (Υ-Α) << << << <<
13-14 << << ΓΜ II (Μ-Α201)
14-15 << <<
15-16 Α II (Υ-Α2) ΓΜ II (Μ-Α201)
16-17 << << ΕΜ (Υ-Α2) ΓΦ II (Μ-Α210)
17-18 << << <<
18-19 <<
19-20
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔIΔΑΣΚΟΝΤΕΣ
ΓΦ II ΕΤΥ-102 Γενική Φυσική II Α. Λυμπεράτος, Σ. Σταματιάδης
ΓΜ II ΕΤΥ-112 Γενικά Μαθηματικά II Γ. Καραλή
ΕΜ ΕΤΥ-116 Εφαρμοσμένα Μαθηματικά Σ. Σταματιάδης, Μ.  Τυλλιανάκης
ΟΧ ΕΤΥ-122 Οργανική Χημεία Κ. Βελώνια
ΕΧ ΕΤΥ-124 Εργαστήριο Χημείας Ε. Τυλλιανάκης
Α II ΕΤΥ-012 Αγγλικά II Μ. Σησαμάκης

ΑΛΛΑ ΕΤΗ

facebook icon