1. Α' ΕΞΑΜΗΝΟ
  2. Β' ΕΞΑΜΗΝΟ
  3. Γ' ΕΞΑΜΗΝΟ
  4. Δ' ΕΞΑΜΗΝΟ
  5. Ε' ΕΞΑΜΗΝΟ
  6. ΣΤ' ΕΞΑΜΗΝΟ
  7. Ζ' ΕΞΑΜΗΝΟ
  8. Η' ΕΞΑΜΗΝΟ

ΩΡΟΛΟΓIΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
2018–2019

Α' ΕΞΑΜΗΝΟ

Ενημέρωση 14/09
ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡIΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
9-10 ΓΧ (Χ-Α1) ΓΧ (M-A201) ΓΧ (Χ-Α1)
10-11 << << <<
11-12 Υ I (Υ-Α) Α I (Φ-3) Υ I (Υ-Α) ΓΜ I (M-α) ΓΜ I (M-A203)
12-13 << ΗΥ I (Αιθ. ΗΥ) << << <<
13-14 ΓΦ I (Y-A) << ΓΦ I (Y-A) << <<
14-15 << << << ΗΥ I (Υ-Α) <<
15-16 <<
16-17 ΗΥ I (Αιθ. ΗΥ) ΗΥ I (Αιθ. ΗΥ) ΗΥ I (Αιθ. ΗΥ) ΓΦ I (M-A203)
17-18 << << << Α I (M-A203) <<
18-19 << << << <<
19-20
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔIΔΑΣΚΟΝΤΕΣ
ΓΦ I ΕΤΥ-101 Γενική Φυσική I Γ. Κοπιδάκης, Δ. Θεοδωρίδης
ΓΜ I ΕΤΥ-111 Γενικά Μαθηματικά I Ε. Χαρμανδάρης
ΓΧ ΕΤΥ-121 Γενική Χημεία Κ. Βελώνια, Μ. Τυλλιανάκης
Υ Ι ΕΤΥ-141 Υλικά Ι Δ. Παπάζογλου
A I ΕΤΥ-011 Αγγλικά I Μ. Σησαμάκης
ΗΥ I ΕΤΥ-114 Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές I Σ. Σταματιάδης, Δ. Στεφανάκης

ΑΛΛΑ ΕΤΗ