1. Α' ΕΞΑΜΗΝΟ
  2. Β' ΕΞΑΜΗΝΟ
  3. Γ' ΕΞΑΜΗΝΟ
  4. Δ' ΕΞΑΜΗΝΟ
  5. Ε' ΕΞΑΜΗΝΟ
  6. ΣΤ' ΕΞΑΜΗΝΟ
  7. Ζ' ΕΞΑΜΗΝΟ
  8. Η' ΕΞΑΜΗΝΟ

ΩΡΟΛΟΓIΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
2018–2019

Β' ΕΞΑΜΗΝΟ

Ενημέρωση 08/02
ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡIΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
9-10 Α II (Υ-Α) ΟΧ (Χ-Α1) ΟΧ (Μ-Α203) ΕΧ (Χ) ΟΧ (Χ-Α1)
10-11 << << << << <<
11-12 << ΕΧ (Χ) ΓΜ II (Μ-Α203) <<
12-13 ΓΦ II (Υ-Α) << << << ΓΜ II (Μ-Α203)
13-14 << << <<
14-15 << ΕΜ (M-E204) ΕΜ (Υ-Α2)
15-16 << << ΓΦ II (Y-A2)
16-17 ΓΜ II (Y-A) ΓΦ II (Y-A) << <<
17-18 << <<
18-19
19-20
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔIΔΑΣΚΟΝΤΕΣ
ΓΦ II ΕΤΥ-102 Γενική Φυσική II Α. Λυμπεράτος, Σ. Σταματιάδης
ΓΜ II ΕΤΥ-112 Γενικά Μαθηματικά II Κ. Αθανασόπουλος
ΕΜ ΕΤΥ-116 Εφαρμοσμένα Μαθηματικά Μ. Καφεσάκη
ΟΧ ΕΤΥ-122 Οργανική Χημεία Κ. Βελώνια, Κ. Στούμπος
ΕΧ ΕΤΥ-124 Εργαστήριο Χημείας Ε. Τυλλιανάκης, Ε. Στρατάκης
Α II ΕΤΥ-012 Αγγλικά II Κ. Κατσαμποξάκη-Hodgetts

ΑΛΛΑ ΕΤΗ