1. Α' ΕΞΑΜΗΝΟ
  2. Β' ΕΞΑΜΗΝΟ
  3. Γ' ΕΞΑΜΗΝΟ
  4. Δ' ΕΞΑΜΗΝΟ
  5. Ε' ΕΞΑΜΗΝΟ
  6. ΣΤ' ΕΞΑΜΗΝΟ
  7. Ζ' ΕΞΑΜΗΝΟ
  8. Η' ΕΞΑΜΗΝΟ

ΩΡΟΛΟΓIΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
2018–2019

Γ' ΕΞΑΜΗΝΟ

Ενημέρωση 11/09
ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡIΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
9-10 ΕΦ Ι (Εργ. Φυσικού) ΑΧ (Υ-Α2) ΕΧΥ (Εργ. Χημικού) ΕΦ Ι (Εργ. Φυσικού) ΑΧ (Υ-Α2)
10-11 << << << << <<
11-12 << << << << ΕΧΥ (Εργ. Χημικού)
12-13 ΔΕ Ι (Υ-Α2) ΔΕ Ι (Υ-Α2) << ΕΦ Ι (Εργ. Φυσικού) <<
13-14 << << << << <<
14-15 << ΣΦ (Φ-1) << <<
15-16 << <<
16-17 <<
17-18 ΘΔ (Υ-Α2) ΘΔ (Υ-Α2) ΘΔ (Υ-Α2) ΠΠ Ι (Αιθ. ΗΥ 2)
18-19 << << << <<
19-20 << <<
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔIΔΑΣΚΟΝΤΕΣ
*Συνδιδάσκεται με το Τμήμα Φυσικής.
ΣΦ ΕΤΥ-201 Σύγχρονη Φυσική* Σ. Τραχανάς
ΕΦ I ΕΤΥ-203 Εργαστήριο Φυσικής I Μ. Σπανάκης, Δ. Στεφανάκης, Δ. Θεοδωρίδης
ΔΕ I ΕΤΥ-211 Διαφορικές Εξισώσεις I Γ. Κιοσέογλου
ΑΧ ΕΤΥ-223 Ανόργανη Χημεία Γ. Αρματάς
ΕΧΥ ΕΤΥ-225 Εργαστήριο Χημείας Υλικών Μ. Τυλλιανάκης, Κ. Στούμπος
ΘΔ ΕΤΥ-260 Θερμοδυναμική Δ. Βλασσόπουλος
ΠΠ Ι ΕΤΥ-215 Προχωρημένος Προγραμματισμός Ι* Σ. Σταματιάδης

ΑΛΛΑ ΕΤΗ