1. Α' ΕΞΑΜΗΝΟ
  2. Β' ΕΞΑΜΗΝΟ
  3. Γ' ΕΞΑΜΗΝΟ
  4. Δ' ΕΞΑΜΗΝΟ
  5. Ε' ΕΞΑΜΗΝΟ
  6. ΣΤ' ΕΞΑΜΗΝΟ
  7. Ζ' ΕΞΑΜΗΝΟ
  8. Η' ΕΞΑΜΗΝΟ

ΩΡΟΛΟΓIΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
2018–2019

Δ' ΕΞΑΜΗΝΟ

Ενημέρωση 22/01
ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡIΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
9-10 ΕΦ II (Φ) Υ III (Υ-Β) ΕΦ II (Φ) Υ III (Υ-Β) Φ  (Χ-Β2)
10-11 << << << << <<
11-12 << Υ II (Υ-Β) << Υ II (Υ-Β) <<
12-13 << ΕΦ II (Φ) <<
13-14 ΔΕ II (M-A210) << ΔΕ II (M-A210)
14-15 << << <<
15-16
16-17
17-18 ΒΜΒ (B-B) ΗΥ II (Φ-2) ΗΥ II (Αιθ. ΗΥ 2)
18-19 << << <<
19-20 << <<
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔIΔΑΣΚΟΝΤΕΣ
*Συνδιδάσκεται με το Τμήμα Φυσικής.
ΕΦ II ΕΤΥ-204 Εργαστήριο Φυσικής II Ε. Σπανάκης, Δ. Στεφανάκης
ΒΜΒ ΕΤΥ-232 Βιοχημεία & Μοριακή Βιολογία Α. Μητράκη
Υ II ΕΤΥ-243 Υλικά II Γ. Πετεκίδης
Υ III ΕΤΥ-242 Υλικά III Π. Σαββίδης
ΔΕ II ΕΤΥ-212 Διαφορικές Εξισώσεις II Α. Λυμπεράτος
HY II ΕΤΥ-213 Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές II: Αριθμητική Ανάλυση* Σ. Σταματιάδης
Φ ΕΤΥ-222 ΦασματοσκοπίαΑ. Φιλιππίδης

ΑΛΛΑ ΕΤΗ

facebook icon