1. Α' ΕΞΑΜΗΝΟ
  2. Β' ΕΞΑΜΗΝΟ
  3. Γ' ΕΞΑΜΗΝΟ
  4. Δ' ΕΞΑΜΗΝΟ
  5. Ε' ΕΞΑΜΗΝΟ
  6. ΣΤ' ΕΞΑΜΗΝΟ
  7. Ζ' ΕΞΑΜΗΝΟ
  8. Η' ΕΞΑΜΗΝΟ

ΩΡΟΛΟΓIΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
2019–2020

Α' ΕΞΑΜΗΝΟ

Ενημέρωση 24/10
ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡIΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
9-10 ΓΧ (Χ-Α1) Υ I (Υ-Α) ΓΧ (Χ-Α1)
10-11 Υ I (Υ-Α) << << <<
11-12 << Α I (Χ-Α3) ΓΜ I (M-A203) ΓΧ (Β-Β) ΓΜ I (Μ-Α203) ΗΥ I (Αιθ. ΗΥ)
12-13 << << << << <<
13-14 ΗΥ I (Αιθ. ΗΥ) Α I (Φ-3) <<
14-15 ΓΦ I (Υ-Α) << ΓΦ I (Υ-Α) ΗΥ I (Αιθ. ΗΥ) ΓΦ I (M-A203)
15-16 << << << << <<
16-17 ΓΜ I (Μ-Αναγ.) ΗΥ I (Αιθ. ΗΥ) ΗΥ I (Αιθ. ΗΥ) << ΗΥ I (M-A203)
17-18 << << << <<
18-19 << <<
19-20
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔIΔΑΣΚΟΝΤΕΣ
ΓΦ I ΕΤΥ-101 Γενική Φυσική I Γ. Κοπιδάκης, Δ. Θεοδωρίδης
ΓΜ I ΕΤΥ-111 Γενικά Μαθηματικά I Β. Χαρμανδάρης
ΓΧ ΕΤΥ-121 Γενική Χημεία Κ. Στούμπος, Μ. Τυλλιανάκης
Υ Ι ΕΤΥ-141 Υλικά Ι Δ. Παπάζογλου
Α I ΕΤΥ-011 Αγγλικά I Κ. Κατσαμποξάκη-Hodgetts
ΗΥ I ΕΤΥ-114 Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές I Σ. Σταματιάδης, Δ. Στεφανάκης, Κ. Παπαδόπουλος

ΑΛΛΑ ΕΤΗ