1. Α' ΕΞΑΜΗΝΟ
  2. Β' ΕΞΑΜΗΝΟ
  3. Γ' ΕΞΑΜΗΝΟ
  4. Δ' ΕΞΑΜΗΝΟ
  5. Ε' ΕΞΑΜΗΝΟ
  6. ΣΤ' ΕΞΑΜΗΝΟ
  7. Ζ' ΕΞΑΜΗΝΟ
  8. Η' ΕΞΑΜΗΝΟ

ΩΡΟΛΟΓIΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
2019–2020

Ζ' ΕΞΑΜΗΝΟ

Ενημέρωση 10/10
ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡIΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
9-10 ΚΧ (Χ-Β2) ΣΚΔ (Χ-Β2) ΣΜΥ (Μ-Α210)
10-11 << << << ΒΝΥΧ (Χ-Β2)
11-12 << << << <<
12-13 <<
13-14 ΣΦΗ (Μ-Α210) ΣΚΔ (Υ-Α2)
14-15 << ΚΕΔΙ (Χ-Β2) ΚΝΕ (Χ-Β2) <<
15-16 << << <<
16-17 << <<
17-18 << <<
18-19
19-20
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔIΔΑΣΚΟΝΤΕΣ
ΣΜΥ ΕΤΥ-483 Στοιχεία Μαγνητικών Υλικών Α. Λυμπεράτος
ΣΦΗ ΕΤΥ-481 Στοιχεία Φυσικής Ημιαγωγών Ν. Πελεκάνος
ΣΚΔ ΕΤΥ-471 Στοιχεία Κολλοειδών Διασπορών Γ. Πετεκίδης
ΚΧ ΕΤΥ-453 Κρυσταλλοχημεία Κ. Στούμπος
ΒΝΥΧ ΕΤΥ-598 Βιοοργανικές Νανοδομές – Υπερμοριακή Χημεία Κ. Βελώνια
ΚΕΔΙ ΕΤΥ-205 Καινοτομία, Επιχειρηματικότητα και Διανοητική Ιδιοκτησία Ε. Τριχάς
ΚNE ΕΤΥ-209 Καινοτομία και Νεοφυής Επιχειρηματικότητα Ε. Τριχάς

ΑΛΛΑ ΕΤΗ