Πανεπιστήμιο Κρήτης Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών
Ελληνικά English
twitter icon facebook icon
  1. Α' ΕΞΑΜΗΝΟ
  2. Β' ΕΞΑΜΗΝΟ
  3. Γ' ΕΞΑΜΗΝΟ
  4. Δ' ΕΞΑΜΗΝΟ
  5. Ε' ΕΞΑΜΗΝΟ
  6. ΣΤ' ΕΞΑΜΗΝΟ
  7. Ζ' ΕΞΑΜΗΝΟ
  8. Η' ΕΞΑΜΗΝΟ

ΩΡΟΛΟΓIΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
2020–2021

Α' ΕΞΑΜΗΝΟ

Ενημέρωση 09/12
ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡIΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
9-10 ΓΧ ΓΧ ΓΧ Υ I
10-11 << << Υ I << <<
11-12 ΗΥ I << ΗΥ I Α I
12-13 ΓΦ I << ΓΦ I <<
13-14 << << Υ I
14-15 <<
15-16 ΓΜ I ΓΜ I ΓΜ I ΓΦ I
16-17 << << << <<
17-18
18-19
19-20

Τα μαθήματα θα διεξαχθούν εξ αποστάσεως. Λεπτομέρειες για το καθένα στην αντίστοιχη ιστοσελίδα.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔIΔΑΣΚΟΝΤΕΣ
ΓΦ I ΕΤΥ-101 Γενική Φυσική I Γ. Κοπιδάκης, Δ. Θεοδωρίδης
ΓΜ I ΕΤΥ-111 Γενικά Μαθηματικά I Γ. Καραλή
ΓΧ ΕΤΥ-121 Γενική Χημεία Κ. Στούμπος, Μ. Τυλλιανάκης
Υ Ι ΕΤΥ-141 Υλικά Ι Δ. Παπάζογλου, Ε. Φιλιππίδη
Α I ΕΤΥ-011 Αγγλικά I Κ. Κατσαμποξάκη-Hodgetts
ΗΥ I ΕΤΥ-114 Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές I Σ. Σταματιάδης, Δ. Στεφανάκης, Κ. Παπαδόπουλος

ΑΛΛΑ ΕΤΗ