1. Α' ΕΞΑΜΗΝΟ
  2. Β' ΕΞΑΜΗΝΟ
  3. Γ' ΕΞΑΜΗΝΟ
  4. Δ' ΕΞΑΜΗΝΟ
  5. Ε' ΕΞΑΜΗΝΟ
  6. ΣΤ' ΕΞΑΜΗΝΟ
  7. Ζ' ΕΞΑΜΗΝΟ
  8. Η' ΕΞΑΜΗΝΟ

ΩΡΟΛΟΓIΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
2020–2021

Γ' ΕΞΑΜΗΝΟ

Ενημέρωση 16/09
ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡIΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
9-10 ΕΦ Ι (Εργ. Φυσικού) ΑΧ ΕΧΥ (Εργ. Χημικού) ΕΦ Ι (Εργ. Φυσικού) ΕΧΥ (Εργ. Χημικού)
10-11 << << << << <<
11-12 << ΔΕ Ι << << <<
12-13 << << ΕΦ Ι (Εργ. Φυσικού) <<
13-14 ΠΠ Ι << << << <<
14-15 <<
15-16 ΣΦ ΣΦ ΔΕ Ι ΑΧ
16-17 << << << ΣΦ <<
17-18 ΘΔ ΘΔ ΠΠ Ι ΘΔ << <<
18-19 << << << << <<
19-20

Τα Θεωρητικά μαθήματα θα διεξαχθούν εξ αποστάσεως. Λεπτομέρειες για το καθένα στην αντίστοιχη ιστοσελίδα.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔIΔΑΣΚΟΝΤΕΣ
*Συνδιδάσκεται με το Τμήμα Φυσικής.
ΣΦ ΕΤΥ-201 Σύγχρονη Φυσική Μ. Καφεσάκη
ΕΦ I ΕΤΥ-203 Εργαστήριο Φυσικής I Δ. Στεφανάκης, Δ. Θεοδωρίδης, Κ. Παπαδόπουλος
ΔΕ I ΕΤΥ-211 Διαφορικές Εξισώσεις I Γ. Κιοσέογλου
ΑΧ ΕΤΥ-223 Ανόργανη Χημεία Γ. Αρματάς
ΕΧΥ ΕΤΥ-225 Εργαστήριο Χημείας Υλικών Μ. Τυλλιανάκης, Μ. Στρατάκης, Μ. Βαρουχάκης
ΘΔ ΕΤΥ-260 Θερμοδυναμική Δ. Βλασσόπουλος
ΠΠ Ι ΕΤΥ-215 Προχωρημένος Προγραμματισμός Ι* Σ. Σταματιάδης

ΑΛΛΑ ΕΤΗ