Πανεπιστήμιο Κρήτης Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών
Ελληνικά English
twitter icon facebook icon
  1. Α' ΕΞΑΜΗΝΟ
  2. Β' ΕΞΑΜΗΝΟ
  3. Γ' ΕΞΑΜΗΝΟ
  4. Δ' ΕΞΑΜΗΝΟ
  5. Ε' ΕΞΑΜΗΝΟ
  6. ΣΤ' ΕΞΑΜΗΝΟ
  7. Ζ' ΕΞΑΜΗΝΟ
  8. Η' ΕΞΑΜΗΝΟ

ΩΡΟΛΟΓIΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
2020–2021

Γ' ΕΞΑΜΗΝΟ

Ενημέρωση 16/09
ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡIΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
9-10 ΕΦ Ι (Εργ. Φυσικού) ΑΧ ΕΧΥ (Εργ. Χημικού) ΕΦ Ι (Εργ. Φυσικού) ΕΧΥ (Εργ. Χημικού)
10-11 << << << << <<
11-12 << ΔΕ Ι << << <<
12-13 << << ΕΦ Ι (Εργ. Φυσικού) <<
13-14 ΠΠ Ι << << << <<
14-15 <<
15-16 ΣΦ ΣΦ ΔΕ Ι ΑΧ
16-17 << << << ΣΦ <<
17-18 ΘΔ ΘΔ ΠΠ Ι ΘΔ << <<
18-19 << << << << <<
19-20

Τα Θεωρητικά μαθήματα θα διεξαχθούν εξ αποστάσεως. Λεπτομέρειες για το καθένα στην αντίστοιχη ιστοσελίδα.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔIΔΑΣΚΟΝΤΕΣ
*Συνδιδάσκεται με το Τμήμα Φυσικής.
ΣΦ ΕΤΥ-201 Σύγχρονη Φυσική Μ. Καφεσάκη
ΕΦ I ΕΤΥ-203 Εργαστήριο Φυσικής I Δ. Στεφανάκης, Δ. Θεοδωρίδης, Κ. Παπαδόπουλος
ΔΕ I ΕΤΥ-211 Διαφορικές Εξισώσεις I Γ. Κιοσέογλου
ΑΧ ΕΤΥ-223 Ανόργανη Χημεία Γ. Αρματάς
ΕΧΥ ΕΤΥ-225 Εργαστήριο Χημείας Υλικών Μ. Τυλλιανάκης, Μ. Στρατάκης, Μ. Βαρουχάκης
ΘΔ ΕΤΥ-260 Θερμοδυναμική Δ. Βλασσόπουλος
ΠΠ Ι ΕΤΥ-215 Προχωρημένος Προγραμματισμός Ι* Σ. Σταματιάδης

ΑΛΛΑ ΕΤΗ