1. Α' ΕΞΑΜΗΝΟ
  2. Β' ΕΞΑΜΗΝΟ
  3. Γ' ΕΞΑΜΗΝΟ
  4. Δ' ΕΞΑΜΗΝΟ
  5. Ε' ΕΞΑΜΗΝΟ
  6. ΣΤ' ΕΞΑΜΗΝΟ
  7. Ζ' ΕΞΑΜΗΝΟ
  8. Η' ΕΞΑΜΗΝΟ

ΩΡΟΛΟΓIΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
2020–2021

Δ' ΕΞΑΜΗΝΟ

Ενημέρωση 23/02
ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡIΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
9-10 ΗΥ II ΕΦ II ΔΕ II
10-11 << << <<
11-12 Υ II << Υ II
12-13 ΕΦ II << <<
13-14 <<
14-15 << Υ III Υ III ΣΦ II
15-16 << << << ΔΧΑΥ 
16-17 ΔΕ II ΒΜΒ << <<
17-18 << << ΗΥ II << <<
18-19 << <<

Τα μαθήματα θα διεξαχθούν εξ αποστάσεως. Λεπτομέρειες για το καθένα στην αντίστοιχη ιστοσελίδα.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔIΔΑΣΚΟΝΤΕΣ
*Συνδιδάσκεται με το Τμήμα Φυσικής.
ΕΦ II ΕΤΥ-204 Εργαστήριο Φυσικής II Ε. Σπανάκης, Δ. Στεφανάκης, Δ. Θεοδωρίδης
ΒΜΒ ΕΤΥ-232 Βιοχημεία & Μοριακή Βιολογία Α. Μητράκη
Υ II ΕΤΥ-243 Υλικά II Γ. Πετεκίδης
Υ III ΕΤΥ-242 Υλικά III Ν. Πελεκάνος
ΔΕ II ΕΤΥ-212 Διαφορικές Εξισώσεις II Α. Λυμπεράτος
HY II ΕΤΥ-213 Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές II: Αριθμητική Ανάλυση* Σ. Σταματιάδης
ΔΧΑΥ ΕΤΥ-248 Δομική και Χημική Ανάλυση Υλικών Ι. Βαμβασάκης
ΣΦ ΙΙ ΕΤΥ-202 Σύγχρονη Φυσική ΙΙ Σ. Τζωρτζάκης

ΑΛΛΑ ΕΤΗ