Πανεπιστήμιο Κρήτης Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών
Ελληνικά English
twitter icon facebook icon
  1. Α' ΕΞΑΜΗΝΟ
  2. Β' ΕΞΑΜΗΝΟ
  3. Γ' ΕΞΑΜΗΝΟ
  4. Δ' ΕΞΑΜΗΝΟ
  5. Ε' ΕΞΑΜΗΝΟ
  6. ΣΤ' ΕΞΑΜΗΝΟ
  7. Ζ' ΕΞΑΜΗΝΟ
  8. Η' ΕΞΑΜΗΝΟ

ΩΡΟΛΟΓIΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
2020–2021

Δ' ΕΞΑΜΗΝΟ

Ενημέρωση 23/02
ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡIΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
9-10 ΗΥ II ΕΦ II ΔΕ II
10-11 << << <<
11-12 Υ II << Υ II
12-13 ΕΦ II << <<
13-14 <<
14-15 << Υ III Υ III ΣΦ II
15-16 << << << ΔΧΑΥ 
16-17 ΔΕ II ΒΜΒ << <<
17-18 << << ΗΥ II << <<
18-19 << <<

Τα μαθήματα θα διεξαχθούν εξ αποστάσεως. Λεπτομέρειες για το καθένα στην αντίστοιχη ιστοσελίδα.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔIΔΑΣΚΟΝΤΕΣ
*Συνδιδάσκεται με το Τμήμα Φυσικής.
ΕΦ II ΕΤΥ-204 Εργαστήριο Φυσικής II Ε. Σπανάκης, Δ. Στεφανάκης, Δ. Θεοδωρίδης
ΒΜΒ ΕΤΥ-232 Βιοχημεία & Μοριακή Βιολογία Α. Μητράκη
Υ II ΕΤΥ-243 Υλικά II Γ. Πετεκίδης
Υ III ΕΤΥ-242 Υλικά III Ν. Πελεκάνος
ΔΕ II ΕΤΥ-212 Διαφορικές Εξισώσεις II Α. Λυμπεράτος
HY II ΕΤΥ-213 Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές II: Αριθμητική Ανάλυση* Σ. Σταματιάδης
ΔΧΑΥ ΕΤΥ-248 Δομική και Χημική Ανάλυση Υλικών Ι. Βαμβασάκης
ΣΦ ΙΙ ΕΤΥ-202 Σύγχρονη Φυσική ΙΙ Σ. Τζωρτζάκης

ΑΛΛΑ ΕΤΗ