1. Α' ΕΞΑΜΗΝΟ
  2. Β' ΕΞΑΜΗΝΟ
  3. Γ' ΕΞΑΜΗΝΟ
  4. Δ' ΕΞΑΜΗΝΟ
  5. Ε' ΕΞΑΜΗΝΟ
  6. ΣΤ' ΕΞΑΜΗΝΟ
  7. Ζ' ΕΞΑΜΗΝΟ
  8. Η' ΕΞΑΜΗΝΟ

ΩΡΟΛΟΓIΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
2020–2021

Ζ' ΕΞΑΜΗΝΟ

Ενημέρωση 19/10
ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡIΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
9-10 ΣΚΔ ΣΜΥ ΚΧ (X-A1)
10-11 << << <<
11-12 ΕΜΣ (Αιθ. ΗΥ) <<
12-13 << ΡΔ (Y-A2)
13-14 << <<
14-15 << << ΣΚΔ
15-16 <<
16-17 ΒΝΥΧ
17-18 ΚΧ (X-A1) <<
18-19 << ΚΕΔΙ (Y-B) << ΚΝΕ (Y-B)
19-20 << <<
20-21 << <<

Σε όσα θεωρητικά μαθήματα δεν αναφέρεται αίθουσα, θα διεξαχθούν εξ αποστάσεως. Λεπτομέρειες για το καθένα στην αντίστοιχη ιστοσελίδα.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔIΔΑΣΚΟΝΤΕΣ
ΣΜΥ ΕΤΥ-483 Στοιχεία Μαγνητικών Υλικών Α. Λυμπεράτος
ΣΚΔ ΕΤΥ-471 Στοιχεία Κολλοειδών Διασπορών Γ. Πετεκίδης
ΚΧ ΕΤΥ-453 Κρυσταλλοχημεία Κ. Στούμπος
ΒΝΥΧ ΕΤΥ-598 Βιοοργανικές Νανοδομές – Υπερμοριακή Χημεία Κ. Βελώνια
ΡΔ ΕΤΥ-445 Ρευστοδυναμική Ν. Χρόνης
ΕΜΣ ΕΤΥ-440 Εργαστήριο Μηχανολογικού Σχεδίου Ν. Χρόνης
ΚΕΔΙ ΕΤΥ-205 Καινοτομία, Επιχειρηματικότητα και Διανοητική Ιδιοκτησία Μ. Τριχάς
ΚNE ΕΤΥ-209 Καινοτομία και Νεοφυής Επιχειρηματικότητα Μ. Τριχάς

ΑΛΛΑ ΕΤΗ