Πανεπιστήμιο Κρήτης Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών
Ελληνικά English
twitter icon facebook icon
  1. Α' ΕΞΑΜΗΝΟ
  2. Β' ΕΞΑΜΗΝΟ
  3. Γ' ΕΞΑΜΗΝΟ
  4. Δ' ΕΞΑΜΗΝΟ
  5. Ε' ΕΞΑΜΗΝΟ
  6. ΣΤ' ΕΞΑΜΗΝΟ
  7. Ζ' ΕΞΑΜΗΝΟ
  8. Η' ΕΞΑΜΗΝΟ

ΩΡΟΛΟΓIΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
2020–2021

Ζ' ΕΞΑΜΗΝΟ

Ενημέρωση 19/10
ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡIΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
9-10 ΣΚΔ ΣΜΥ ΚΧ (X-A1)
10-11 << << <<
11-12 ΕΜΣ (Αιθ. ΗΥ) <<
12-13 << ΡΔ (Y-A2)
13-14 << <<
14-15 << << ΣΚΔ
15-16 ΣΦΗ (Y-A2) <<
16-17 << ΒΝΥΧ
17-18 << ΚΧ (X-A1) <<
18-19 << ΚΕΔΙ (Y-B) << ΚΝΕ (Y-B)
19-20 << <<
20-21 << <<

Σε όσα θεωρητικά μαθήματα δεν αναφέρεται αίθουσα, θα διεξαχθούν εξ αποστάσεως. Λεπτομέρειες για το καθένα στην αντίστοιχη ιστοσελίδα.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔIΔΑΣΚΟΝΤΕΣ
ΣΜΥ ΕΤΥ-483 Στοιχεία Μαγνητικών Υλικών Α. Λυμπεράτος
ΣΚΔ ΕΤΥ-471 Στοιχεία Κολλοειδών Διασπορών Γ. Πετεκίδης
ΚΧ ΕΤΥ-453 Κρυσταλλοχημεία Κ. Στούμπος
ΒΝΥΧ ΕΤΥ-598 Βιοοργανικές Νανοδομές – Υπερμοριακή Χημεία Κ. Βελώνια
ΣΦΗ ΕΤΥ-481 Στοιχεία Φυσικής Ημιαγωγών Ν. Πελεκάνος
ΡΔ ΕΤΥ-445 Ρευστοδυναμική Ν. Χρόνης
ΕΜΣ ΕΤΥ-440 Εργαστήριο Μηχανολογικού Σχεδίου Ν. Χρόνης
ΚΕΔΙ ΕΤΥ-205 Καινοτομία, Επιχειρηματικότητα και Διανοητική Ιδιοκτησία Μ. Τριχάς
ΚNE ΕΤΥ-209 Καινοτομία και Νεοφυής Επιχειρηματικότητα Μ. Τριχάς

ΑΛΛΑ ΕΤΗ