Πανεπιστήμιο Κρήτης Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών
Ελληνικά English
twitter icon facebook icon
  1. Α' ΕΞΑΜΗΝΟ
  2. Β' ΕΞΑΜΗΝΟ
  3. Γ' ΕΞΑΜΗΝΟ
  4. Δ' ΕΞΑΜΗΝΟ
  5. Ε' ΕΞΑΜΗΝΟ
  6. ΣΤ' ΕΞΑΜΗΝΟ
  7. Ζ' ΕΞΑΜΗΝΟ
  8. Η' ΕΞΑΜΗΝΟ

ΩΡΟΛΟΓIΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
2020–2021

H' ΕΞΑΜΗΝΟ

Ενημέρωση 05/02
ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡIΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
9-10 ΣΠ ΣΕΥ ΣΕΚ
10-11 << << <<
11-12 << << <<
12-13 ΧΣΚ ΒΜ ΒΥΣΒ ΒΜ ΕΚΥΕΥ
13-14 << << << << <<
14-15 << << <<
15-16 ΑΕΑΕ
16-17 << ΕΚΥΕΥ
17-18 << << ΦΠ ΦΠ
18-19 << << <<
19-20 << <<

Τα μαθήματα θα διεξαχθούν εξ αποστάσεως. Λεπτομέρειες για το καθένα στην αντίστοιχη ιστοσελίδα.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔIΔΑΣΚΟΝΤΕΣ
*Σε συνεννόηση με το διδάσκοντα.
ΣΠ ΕΤΥ-452 Σύνθεση Πολυμερών Μ. Βαμβακάκη
ΦΠ ΕΤΥ-450 Φυσική Πολυμερών Δ. Βλασσόπουλος
ΒΥΣΒ ΕΤΥ-491 Βιολογικά Υλικά και Σύνθετα Βιοϋλικά Μ. Χατζηνικολαΐδου
ΧΣΚ ΕΤΥ-412 Χημεία Στερεάς Κατάστασης Γ. Αρματάς
ΒΜ ΕΤΥ-494 Εισαγωγή στη Βιοϊατρική Μηχανική Ν. Χρόνης
YEY I ΕΤΥ-512 Υπολογιστική Επιστήμη Υλικών II* Γ. Κοπιδάκης, Ι. Ρεμεδιάκης
ΣΕΥ ΕΤΥ-500 Συμμετρία στην Επιστήμη ΥλικώνΙ. Ρεμεδιάκης, Κ. Στούμπος
ΣΕΚ ΕΤΥ-461 Στοιχεία Επιστήμης Κεραμικών Δ. Τσικριτζής
ΕΚΥΕΥ ΕΤΥ-448 Ειδικά Κεφάλαια στην Υπολογιστική Επιστήμη Υλικών Ο. Τσιλιπάκος
ΑΕΑE ΕΤΥ-207 Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων και Νεοφυής Επιχειρηματικότητα Ε. Τριχάς

ΑΛΛΑ ΕΤΗ