1. Α' ΕΞΑΜΗΝΟ
  2. Β' ΕΞΑΜΗΝΟ
  3. Γ' ΕΞΑΜΗΝΟ
  4. Δ' ΕΞΑΜΗΝΟ
  5. Ε' ΕΞΑΜΗΝΟ
  6. ΣΤ' ΕΞΑΜΗΝΟ
  7. Ζ' ΕΞΑΜΗΝΟ
  8. Η' ΕΞΑΜΗΝΟ

ΩΡΟΛΟΓIΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
2020–2021

H' ΕΞΑΜΗΝΟ

Ενημέρωση 05/02
ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡIΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
9-10 ΣΠ ΣΕΥ ΣΕΚ
10-11 << << <<
11-12 << << <<
12-13 ΧΣΚ ΒΜ ΒΥΣΒ ΒΜ ΕΚΥΕΥ
13-14 << << << << <<
14-15 << << <<
15-16 ΑΕΑΕ
16-17 << ΕΚΥΕΥ
17-18 << << ΦΠ ΦΠ
18-19 << << <<
19-20 << <<

Τα μαθήματα θα διεξαχθούν εξ αποστάσεως. Λεπτομέρειες για το καθένα στην αντίστοιχη ιστοσελίδα.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔIΔΑΣΚΟΝΤΕΣ
*Σε συνεννόηση με το διδάσκοντα.
ΣΠ ΕΤΥ-452 Σύνθεση Πολυμερών Μ. Βαμβακάκη
ΦΠ ΕΤΥ-450 Φυσική Πολυμερών Δ. Βλασσόπουλος
ΒΥΣΒ ΕΤΥ-491 Βιολογικά Υλικά και Σύνθετα Βιοϋλικά Μ. Χατζηνικολαΐδου
ΧΣΚ ΕΤΥ-412 Χημεία Στερεάς Κατάστασης Γ. Αρματάς
ΒΜ ΕΤΥ-494 Εισαγωγή στη Βιοϊατρική Μηχανική Ν. Χρόνης
YEY I ΕΤΥ-512 Υπολογιστική Επιστήμη Υλικών II* Γ. Κοπιδάκης, Ι. Ρεμεδιάκης
ΣΕΥ ΕΤΥ-500 Συμμετρία στην Επιστήμη ΥλικώνΙ. Ρεμεδιάκης, Κ. Στούμπος
ΣΕΚ ΕΤΥ-461 Στοιχεία Επιστήμης Κεραμικών Δ. Τσικριτζής
ΕΚΥΕΥ ΕΤΥ-448 Ειδικά Κεφάλαια στην Υπολογιστική Επιστήμη Υλικών Ο. Τσιλιπάκος
ΑΕΑE ΕΤΥ-207 Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων και Νεοφυής Επιχειρηματικότητα Ε. Τριχάς

ΑΛΛΑ ΕΤΗ