Πανεπιστήμιο Κρήτης
Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών
Ελληνικά
English
twitter icon facebook icon
  1. Α' ΕΞΑΜΗΝΟ
  2. Β' ΕΞΑΜΗΝΟ
  3. Γ' ΕΞΑΜΗΝΟ
  4. Δ' ΕΞΑΜΗΝΟ
  5. Ε' ΕΞΑΜΗΝΟ
  6. ΣΤ' ΕΞΑΜΗΝΟ
  7. Ζ' ΕΞΑΜΗΝΟ
  8. Η' ΕΞΑΜΗΝΟ

ΩΡΟΛΟΓIΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
2021–2022

ΣΤ' ΕΞΑΜΗΝΟ

Ενημέρωση 22/03
ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡIΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
9-10 ΕΣΥ (Χ) ΕΣΥ (Χ) ΕΣΥ (Χ)
10-11 << << <<
11-12 << Υ V (Υ-Α2) ΝΕΠ (Υ-Α2) << <<
12-13 << << << << <<
13-14 << << << << <<
14-15 ΦΣΚ II (Υ-Α2)
15-16 << ΟΚ (Υ-Α2)
16-17 << <<
17-18 <<
18-19
19-20
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔIΔΑΣΚΟΝΤΕΣ
ΟΚ ΕΤΥ-302 Οπτική και Κύματα Δ. Παπάζογλου
ΦΣΚ ΙΙ ΕΤΥ-306 Φυσική Στερεάς Κατάστασης II Γ. Κοπιδάκης
ΕΣΥ ΕΤΥ-344 Εργαστήριο Στερεών Υλικών Ε. Σπανάκης, Κ. Παπαδόπουλος
Υ V ΕΤΥ-362 Υλικά V Γ. Κιοσέογλου
ΝΕΠ ΕΤΥ-346 Νανοϋλικά για Ενέργεια και Περιβάλλον Ι. Ρεμεδιάκης, Κ. Στούμπος

ΑΛΛΑ ΕΤΗ