Πανεπιστήμιο Κρήτης
Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών
Ελληνικά
English
twitter icon facebook icon
  1. Α' ΕΞΑΜΗΝΟ
  2. Β' ΕΞΑΜΗΝΟ
  3. Γ' ΕΞΑΜΗΝΟ
  4. Δ' ΕΞΑΜΗΝΟ
  5. Ε' ΕΞΑΜΗΝΟ
  6. ΣΤ' ΕΞΑΜΗΝΟ
  7. Ζ' ΕΞΑΜΗΝΟ
  8. Η' ΕΞΑΜΗΝΟ

ΩΡΟΛΟΓIΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
2021–2022

Ζ' ΕΞΑΜΗΝΟ

Ενημέρωση 05/10
ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡIΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
9-10 ΡΔ (Μ-Α210) ΣΜΥ (Μ-Α210) ΣΚΔ (Μ-Α210)
10-11 << << ΒΦ (Χ-Β2) <<
11-12 << << << <<
12-13 <<
13-14 ΚΧ (Χ-Β2) ΣΦΗ (Μ-Α210)
14-15 << << ΒΝΥΧ (Χ-Β2)
15-16 ΚΝΕ (Χ-Β2) << << ΚΕΔΙ (Χ-Β2)
16-17 << << ΚΧ (Χ-Β2) <<
17-18 << << <<
18-19 << <<
19-20
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔIΔΑΣΚΟΝΤΕΣ
ΡΔ ΕΤΥ-445 Ρευστοδυναμική Ν. Χρόνης, Μ. Βαρουχάκης
ΒΦ ΕΤΥ-403 Βιοφωτονική Σ. Τζωρτζάκης
ΚΧ ΕΤΥ-453 Κρυσταλλοχημεία Κ. Στούμπος
ΣΚΔ ΕΤΥ-471 Στοιχεία Κολλοειδών Διασπορών Γ. Πετεκίδης
ΣΦΗ ΕΤΥ-481 Στοιχεία Φυσικής Ημιαγωγών Ν. Πελεκάνος
ΣΜΥ ΕΤΥ-483 Στοιχεία Μαγνητικών Υλικών Α. Λυμπεράτος
ΒΝΥΧ ΕΤΥ-598 Βιοοργανικές Νανοδομές – Υπερμοριακή Χημεία Κ. Βελώνια
ΚΕΔΙ ΕΤΥ-205 Καινοτομία, Επιχειρηματικότητα και Διανοητική Ιδιοκτησία Φ. Ξηρουχάκης
ΚNE ΕΤΥ-209 Καινοτομία και Νεοφυής Επιχειρηματικότητα Φ. Ξηρουχάκης

ΑΛΛΑ ΕΤΗ