Πανεπιστήμιο Κρήτης Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών
Ελληνικά English
twitter icon facebook icon
  1. Α' ΕΞΑΜΗΝΟ
  2. Β' ΕΞΑΜΗΝΟ
  3. Γ' ΕΞΑΜΗΝΟ
  4. Δ' ΕΞΑΜΗΝΟ
  5. Ε' ΕΞΑΜΗΝΟ
  6. ΣΤ' ΕΞΑΜΗΝΟ
  7. Ζ' ΕΞΑΜΗΝΟ
  8. Η' ΕΞΑΜΗΝΟ

ΩΡΟΛΟΓIΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
2021–2022

H' ΕΞΑΜΗΝΟ

Ενημέρωση 18/02
ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡIΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
9-10 ΣΠ (Χ-Β2) ΦΠ (M-A210) ΦΠ (M-A210) ΣΕΥ (M-A210) ΑΕΑΕ (M-A210)
10-11 << << << << <<
11-12 << << << << <<
12-13 ΧΣΚ (Χ-Β2) EKYEY (Αιθ. ΗΥ) ΕΜΣ (Αιθ. ΗΥ) ΒΥΣΒ (Y-A2) YEY I (M-E109) <<
13-14 << << << << <<
14-15 << << << << <<
15-16 ΒΜ (Μ-Α210) << <<
16-17 << ΣΕΚ (X-B2) EKΟΥ (Μ-Α210) EKYEY (M-E109)
17-18 << << << <<
18-19 << <<
19-20
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔIΔΑΣΚΟΝΤΕΣ
*Σε συνεννόηση με το διδάσκοντα.
ΣΠ ΕΤΥ-452 Σύνθεση Πολυμερών Μ. Βαμβακάκη
ΦΠ ΕΤΥ-450 Φυσική Πολυμερών Δ. Βλασσόπουλος
ΒΥΣΒ ΕΤΥ-491 Βιολογικά Υλικά και Σύνθετα Βιοϋλικά Μ. Χατζηνικολαΐδου
ΧΣΚ ΕΤΥ-412 Χημεία Στερεάς Κατάστασης Γ. Αρματάς
ΒΜ ΕΤΥ-494 Εισαγωγή στη Βιοϊατρική Μηχανική Ν. Χρόνης
YEY I ΕΤΥ-447 Υπολογιστική Επιστήμη Υλικών I Γ. Κοπιδάκης
ΣΕΥ* ΕΤΥ-500 Συμμετρία στην Επιστήμη ΥλικώνΙ. Ρεμεδιάκης, Κ. Στούμπος
ΣΕΚ ΕΤΥ-461 Στοιχεία Επιστήμης Κεραμικών Δ. Τσικριτζής
ΕΚΥΕΥ ΕΤΥ-448 Ειδικά Κεφάλαια στην Υπολογιστική Επιστήμη Υλικών Ο. Τσιλιπάκος
ΕΚOΥ ΕΤΥ-582 Ειδικά Κεφάλαια Οπτοηλεκτρονικών Υλικών Ε. Γλυνός
ΕΜΣ ΕΤΥ-440 Εργαστήριο Κατασκευών και Μηχανολογικού Σχεδίου Κ. Παπαδόπουλος
ΑΕΑE ΕΤΥ-207 Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων και Επιχειρηματικότητα Φ. Ξηρουχάκης

ΑΛΛΑ ΕΤΗ