Πανεπιστήμιο Κρήτης
Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών
Ελληνικά
English
twitter icon facebook icon
  1. Α' ΕΞΑΜΗΝΟ
  2. Β' ΕΞΑΜΗΝΟ
  3. Γ' ΕΞΑΜΗΝΟ
  4. Δ' ΕΞΑΜΗΝΟ
  5. Ε' ΕΞΑΜΗΝΟ
  6. ΣΤ' ΕΞΑΜΗΝΟ
  7. Ζ' ΕΞΑΜΗΝΟ
  8. Η' ΕΞΑΜΗΝΟ

ΩΡΟΛΟΓIΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
2022–2023

Β' ΕΞΑΜΗΝΟ

Ενημέρωση 25/01
ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡIΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
9-10 ΟΧ (Χ-B2) ΕΧ (Χ) ΟΧ (Χ-B2) ΕΧ (Χ) ΓΦ II (Y-A2)
10-11 << << << << <<
11-12 ΕΜ (X-B2) << ΕΜ (X-B2) << EM (Y-A2)
12-13 << << << << <<
13-14 <<
14-15 ΓΦ II (Μ-Α210) ΓΜ II (X-B2) ΓΜ II (X-B2)
15-16 << << ΓΦ II (Μ-Α210) << ΓΜ II (Μ-Α210)
16-17 Α II (M-A210) << OX (X-B2) <<
17-18 << <<
18-19 <<
19-20
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔIΔΑΣΚΟΝΤΕΣ
ΓΦ II ΕΤΥ-102 Γενική Φυσική II M. Γλυνός, Σ. Σταματιάδης
ΓΜ II ΕΤΥ-112 Γενικά Μαθηματικά II Ε. Φιλιππίδη, Δ. Θεοδωρίδης
ΕΜ ΕΤΥ-116 Εφαρμοσμένα Μαθηματικά Μ. Καφεσάκη
ΟΧ ΕΤΥ-122 Οργανική Χημεία Κ. Βελώνια
ΕΧ ΕΤΥ-124 Εργαστήριο Χημείας Ε. Τυλλιανάκης, Ε. Στρατάκης
Α II ΕΤΥ-012 Αγγλικά II Μ. Σησαμάκης

ΑΛΛΑ ΕΤΗ