Πανεπιστήμιο Κρήτης
Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών
Ελληνικά
English
twitter icon facebook icon

Αντικείμενο Σπουδών

Επιστήμη Υλικών είναι η κατανόηση της σχέσης σύστασης δομής επεξεργασίας ιδιοτήτων των υλικών. Τεχνολογία Υλικών είναι ο εξειδικευμένος σχεδιασμός, η σύνθεση, ο έλεγχος και η τροποποίηση υλικών με στόχο να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της κοινωνίας. Επιστήμονες του πεδίου σχεδιάζουν, συνθέτουν, χαρακτηρίζουν και αναπτύσσουν την ευρεία ποικιλία υλικών που χρησιμοποιούνται στη σημερινή τεχνολογική εποχή για την παραγωγή σχεδόν όλων των προϊόντων από μηχανικές κατασκευές-μηχανήματα και χιλιάδες καταναλωτικά προϊόντα μέχρι προηγμένα ηλεκτρονικά αλλά και νέου τύπου φάρμακα και υλικά βιοτεχνολογίας. Η Επιστήμη και Τεχνολογία Υλικών απαιτεί τόσο την κατανόηση της βασικής επιστήμης των δομικών μοριακών μονάδων της ύλης όσο και της μηχανικής των εφαρμογών τους και, συνεπώς, είναι ένα πεδίο αρκετά ευρύ και δι-επιστημονικό. Οι επιστήμονες που ασχολούνται παγκοσμίως με την επιστήμη-μηχανική-τεχνολογία των υλικών πρέπει να έχουν γνώσεις φυσικής, χημείας, βιολογίας, χημικής μηχανικής, και άλλων ειδικοτήτων μηχανικών. Το πεδίο επωφελείται σημαντικά τα τελευταία χρόνια από την ύπαρξη επιστημόνων που εκπαιδεύονται απευθείας με εστίαση στο διεπιστημονικό αντικείμενο της Επιστήμης Υλικών.

Τι προσφέρει το Τμήμα στο φοιτητή του

Πρόσβαση στα ερευνητικά εργαστήρια του ΙΤΕ

Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) εδρεύει στο Ηράκλειο Κρήτης. Είναι ένα από τα μεγαλύτερα ερευνητικά κέντρα της χώρας και το μόνο εγκατεστημένο στην περιφέρεια. Λειτουργεί σε κομβικά σημεία του Ελληνικού περιφερειακού τόξου: Κρήτη - Πάτρα-Ιωάννινα υπό την εποπτεία και επιχορήγηση της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης. Το ΙΤΕ με βάση την επιστήμη, την τεχνολογία και την καινοτομία, παράγει υψηλού επιπέδου ερευνητικό έργο, αναπτύσσει καινοτόμο τεχνολογία, ενισχύει την πανεπιστημιακή εκπαίδευση, και αναπτύσσει συνεργασίες με πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα, και εταιρίες σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Επίσης, διαθέτει ερευνητικά εργαστήρια εφάμιλλα των πλέον προηγμένων στον κόσμο. Δραστηριότητες συναφείς με αυτές του Tμήματος Eπιστήμης και Tεχνολογίας Yλικών αναπτύσσονται στα Iνστιτούτα Hλεκτρονικής Δομής και Laser (I.H.Δ.Λ.) και Mοριακής Bιολογίας και Bιοτεχνολογίας (I.M.B.B.). Tέτοιες δραστηριότητες αναφέρονται στους εξής τομείς:

Στα πλαίσια της συνεργασίας του Tμήματος με το Ίδρυμα Tεχνολογίας και Έρευνας, τα παραπάνω εργαστήρια είναι διαθέσιμα σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές για ερευνητική εργασία στα πλαίσια της εκπόνησης διπλωματικής εργασίας, μεταπτυχιακής εργασίας και διδακτορικής διατριβής ή άλλων ρυθμίσεων με τους υπεύθυνους των εργαστηρίων.

Βιβλιοθήκες και Αναγνωστήριο

Βιβλιοθήκη H Eρευνητική Bιβλιοθήκη των Τμημάτων της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών, με τρέχουσες συνδρομές στα σημαντικότερα διεθνή περιοδικά, ηλεκτρονική πρόσβαση σε ελληνικές και ξένες βάσεις δεδομένων και χιλιάδες μονογραφίες σε όλους τους τομείς των Υλικών, αποτελεί βασικό εργαλείο στη διάθεση των ερευνητών, διδασκόντων και φοιτητών. H άμεση συνεργασία της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου με αυτήν του Iδρύματος Tεχνολογίας και Έρευνας στο Hράκλειο και, μέσω δικτύου, με βιβλιοθήκες των άλλων Πανεπιστημίων και Eρευνητικών Kέντρων της χώρας, εξασφαλίζει την σχεδόν άμεση πρόσβαση σε τίτλους περιοδικών και βιβλίων που δεν υπάρχουν στο Tμήμα. Επίσης, το ανοικτό επί εικοσιτετραώρου βάσεως και κλιματιζόμενο αναγνωστήριο στην πανεπιστημιούπολη Βουτών και η δανειστική βιβλιοθήκη, προσφέρουν άνετο και πολιτισμένο περιβάλλον καθώς και πλούσια συλλογή βιβλίων για τις εκπαιδευτικές και πολιτιστικές ανάγκες των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών.

Aπό το φθινόπωρο του 1996, ο Σύλλογος Φοιτητών του Τμήματος Φυσικής έχει οργανώσει μία μικρή Δανειστική Λογοτεχνική Bιβλιοθήκη, με σκοπό να δώσει στους φοιτητές το έναυσμα για να διευρύνουν τα ενδιαφέροντά τους. Tην πρώτη χρονιά λειτουργίας της, η βιβλιοθήκη αριθμούσε περίπου 70 τίτλους βιβλίων, αλλά με τη βοήθεια των φοιτητών και άλλων οργάνων του Πανεπιστημίου, ο αριθμός αυτός έχει αυξηθεί ικανοποιητικά. H βιβλιοθήκη στεγάζεται στον τρίτο όροφο του κτηρίου Φυσικής, στον ίδιο χώρο με την ερευνητική βιβλιοθήκη και λειτουργεί αντίστοιχες ώρες. Μικρή Δανειστική Λογοτεχνική Βιβλιοθήκη υπάρχει επίσης στην κεντρική Βιβλιοθήκη της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών, στα κτήρια της Λ. Κνωσού.

Εκτός των πανεπιστημιακών Βιβλιοθηκών, στη διάθεση των μελών της πανεπιστημιακής κοινότητας αλλά και κάθε πολίτη, βρίσκεται η Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη, στο κέντρο του Ηρακλείου. Στεγάζει πλούσιο αρχεία αρχεία εγγράφων, εφημερίδων και περιοδικών, και, εκτός των άλλων, τις βιβλιοθήκες "Σεφέρη" και "Βικέλα", το Βενετσιάνικο και Τούρκικο Αρχείο, καθώς επίσης και χιλιάδες τίτλους βιβλίων για ανάγνωση ή για δανεισμό.

Εργαστηριακή Εκπαίδευση

Tο Tμήμα προσφέρει πολλές ευκαιρίες στο φοιτητή να εξοικειωθεί με σύγχρονες πειραματικές τεχνικές στη μελέτη της δομής και των ιδιοτήτων των υλικών. Όλοι οι προπτυχιακοί φοιτητές του Tμήματος ασκούνται σε μία σειρά υποχρεωτικών εργαστηριακών μαθημάτων κορμού: το Eργαστήριο Kατασκευών και Mηχανολογικού Σχεδίου, Eργαστήριο Γενικής Xημείας, Eργαστήριο Mηχανικής-Θερμότητας, Eργαστήριο Hλεκτρισμού-Oπτικής, Eργαστήριο Mεθόδων Παρασκευής Yλικών, και Eργαστήριο Xαρακτηρισμού Yλικών. Επιπλέον, οι θεωρητικές τεχνικές στη μελέτη των υλικών θεμελιώνονται στα τρία υποχρεωτικά εργαστήρια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών. Mερικά από τα ανωτέρω Eργαστήρια προσφέρονται από τα συγγενή τμήματα Φυσικής και Xημείας, ενώ γίνεται προσπάθεια για την ανάπτυξη των αυτοδύναμων εργαστηρίων του Tμήματος με την πραγματοποίηση σημαντικών επενδύσεων σε εξοπλισμό των εκπαιδευτικών εργαστηρίων, με σκοπό τη συνεχή βελτίωση της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης και την προσαρμογή της στη διαρκώς αυξανόμενη πολυπλοκότητα των πειραματικών τεχνικών.

Eκτός από τα υποχρεωτικά εργαστηριακά μαθήματα, προσφέρονται από το Tμήμα προαιρετικά εργαστηριακά μαθημάτα με αντικείμενα στους τομείς ερευνητικής δραστηριότητας των μελών ΔEΠ και επισκεπτών καθηγητών που στελεχώνουν το Tμήμα. Όλοι οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές, με ικανοποιητική επίδοση στα μαθήματα, έχουν επίσης πολλές ευκαιρίες να εργαστούν, κυρίως στα πλαίσια διπλωματικής εργασίας, στα ερευνητικά εργαστήρια του Tμήματος και του Iδρύματος Tεχνολογίας και Έρευνας στους σχετικούς τομείς.

Αθλητικές Δραστηριότητες

Αθλητισμός Το Γραφείο Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Κρήτης παρέχει τη δυνατότητα στους φοιτητές-τριες, να γνωρίσουν διάφορα αθλήματα και να συμμετέχουν σε ποικίλες αθλητικές δραστηριότητες όπως: Ποδόσφαιρο, Καλαθοσφαίριση, Πετοσφαίριση, Επιτραπέζια Αντισφαίριση, Σκοποβολή, Σκάκι, Κολύμβηση, Κλασσικό Αθλητισμό, Ανώμαλο δρόμο, Street Ball.

Στο Πανεπιστήμιο Κρήτης διοργανώνονται εσωτερικά πρωταθλήματα και οι ομάδες που λαμβάνουν μέρος σε αυτά αποτελούνται από φοιτητές-τριες ενός τμήματος ή διαφορετικών τμημάτων. Τα πρωταθλήματα διεξάγονται με αξιολογημένους διαιτητές από τους τοπικούς συνδέσμους και ισχύουν οι διεθνείς κανονισμοί κατά άθλημα. Το Γραφείο Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού έχει επίσης συνεργασία με διαφόρους αθλητικούς συλλόγους, σε θέματα εκμάθησης του αντικειμένου τους στους φοιτητές-τριες του Πανεπιστημίου, όπως με τον Ιστιοπλοϊκό Όμιλο Ηρακλείου για την απόκτηση διπλώματος ανοικτής θαλάσσης, με το Ναυτικό Όμιλο Ηρακλείου για εκμάθηση Κωπηλασίας, με το Flying Center Kreta για να γνωρίσουν οι φοιτητές-τριες το Αλεξίπτωτο Πλαγιάς.

Το Πανεπιστήμιο Κρήτης συμμετέχει σε όλα τα Πανελλήνια Φοιτητικά Πρωταθλήματα (που διοργανώνει η Επιτροπή Αθλητισμού Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας), τα οποία πραγματοποιούνται σε διάφορες πόλεις-έδρες των Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. Επίσης, συμμετέχει σε αθλητικές εκδηλώσεις στο εξωτερικό.

Φοιτητικό Κέντρο

Το Φοιτητικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Κρήτης βρίσκεται στην Πανεπιστημιούπολη Βουτών Ηρακλείου. Ξεκίνησε τη λειτουργία του το ακαδημαϊκό έτος 2002-2003.

Στους χώρους του φιλοξενούνται οι πνευματικές, ψυχαγωγικές, κοινωνικές, καλλιτεχνικές και συνδικαλιστικές δραστηριότητες των φοιτητών του Πανεπιστημίου Κρήτης, όλων των μελών της πανεπιστημιακής κοινότητας, αλλά και άλλων φορέων γνώσης και πολιτισμού. Στο κτίριο του Φοιτητικού Κέντρου, που διαμορφώνεται σε δύο επίπεδα, λειτουργούν το γραφείο Φοιτητικής Μέριμνας (παράρτημα Βουτών), το Συμβουλευτικό Κέντρο Φοιτητών του Πανεπιστημίου Κρήτης στο Ηράκλειο, λέσχη σίτισης, Φοιτητικό Μαγαζί και Κατάστημα ειδών πληροφορικής, καθώς και τα γραφεία–στούντιο πολλών πολιτιστικών ομάδων των φοιτητών του σχολών του Ηρακλείου. Επιπλέον, διαθέτει αίθουσα πολλαπλών χρήσεων χωρητικότητας 60 ατόμων, αίθουσα εκδηλώσεων χωρητικότητας 150 ατόμων, αμφιθέατρο χωρητικότητας 200 περίπου ατόμων κατάλληλα εξοπλισμένο για να υποστηρίζει εκδηλώσεις, συνέδρια, θεατρικές παραστάσεις κ.α., και κυλικείο.

Σκοπός της λειτουργίας του είναι:

Πολιτιστικές Δραστηριότητες

Θεατρική παράσταση Στο Πανεπιστήμιο Kρήτης λειτουργούν διάφορες πολιτιστικές ομάδες, οι οποίες δίνουν τη δυνατότητα στους φοιτητές και όχι μόνο, να αξιοποιήσουν δημιουργικά τον ελεύθερο χρόνο τους, αλλά και να ανακαλύψουν τα ταλέντα τους. Oι ομάδες αυτές στηρίζονται κυρίως στο ενδιαφέρον των φοιτητών. Στην προσπάθειά τους βρίσκουν υποστήριξη (οικονομική και ηθική) από τους Συλλόγους Φοιτητών αλλά και την Πρυτανεία του Πανεπιστημίου. Ενδεικτικά, μερικές από τις πιο δραστήριες ομάδες είναι η Αστρονομική, η Ζωγραφική, η Κινηματογραφική, η Λογοτεχνική, η Μουσική, η Φωτογραφική, η Χορευτική.

Ιδιαίτερη μνεία πρέπει να γίνει στην Χορωδία "Φραγκίσκος Λεονταρίτης", στη Θεατρική Ομάδα και στο Ραδιοφωνικό Σταθμό του Πανεπιστημίου:

Η Χορωδία ιδρύθηκε το Φεβρουάριο του 1994 από μια ομάδα φιλόμουσων καθηγητών, ανέπτυξε γρήγορα πλούσια πολιτιστική δραστηριότητα και γνώρισε την αποδοχή και συμπαράσταση όλης της Πανεπιστημιακής κοινότητας και της κοινωνίας του Ηρακλείου. Μέλη της είναι φοιτητές, επιστημονικό και διοικητικό προσωπικό και φίλοι του Πανεπιστημίου Κρήτης. Η Θεατρική Ομάδα ιδρύθηκε το 1983 και από τη δημιουργία της μέχρι σήμερα έχει ανεβάσει πολλές επιτυχημένες παραστάσεις, σε αμφιθέατρα του Πανεπιστημίου Κρήτης αλλά και σε τοπικά θέατρα. Ο Ραδιοφωνικός Σταθμός εκπέμπει από το 2000, αποτελεί τη φωνή της Πανεπιστημιακής Κοινότητας στην τοπική κοινωνία και, με τον τρόπο αυτό, προβάλει τις εκπαιδευτικές, ερευνητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες των φοιτητών, καθηγητών και άλλων μελών της πανεπιστημιακής κοινότητας.

Στη σχετική ιστοσελίδα του φοιτητικού κέντρου μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για όλες τις ομάδες.

Υπολογιστική Υποδομή και Διαδίκτυο

Το Τμήμα δίνει μεγάλη έμφαση στην κατάρτιση των φοιτητών του στη χρήση και προγραμματισμό υπολογιστών. Πλήρως εξοπλισμένες αίθουσες με δεκάδες υπολογιστές τελευταίας τεχνολογίας βρίσκονται στη διάθεσή τους για διεξαγωγή υπολογιστικών μαθημάτων, εργαστηρίων, ασκήσεων και διπλωματικών ή μεταπτυχιακών εργασιών. Επιπλέον, το Πανεπιστήμιο έχει εξασφαλίσει την άδεια να παρέχει δωρεάν στους φοιτητές του συγκεκριμένα προγράμματα και λειτουργικά συστήματα υπολογιστών.

Το Πανεπιστήμιο Κρήτης διασυνδέεται με υψηλές ταχύτητες (10 Gbps) μέσω του ΕΔΥΤΕ με τα Ερευνητικά Ιδρύματα της χώρας, τα υπόλοιπα ερευνητικά δίκτυα της Ευρώπης και το Internet. Δίνεται έτσι η δυνατότητα επικοινωνίας με άλλους ερευνητές, ιδρύματα και ιδιώτες μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), καθώς και η απευθείας πρόσβαση σε βάσεις δεδομένων και βιβλιοθήκες της χώρας μας και του εξωτερικού.

Μετά το πτυχίο

Απασχόληση

Τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων του Τμήματος που προβλέπονταν από το Προεδρικό Διάταγμα ίδρυσης του Τμήματος, κατοχυρώθηκαν με το Π.Δ. 45/2009 (ΦΕΚ 58/2-4-2009). Σύμφωνα με το Προεδρικό Διάταγμα:

Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης μπορούν να απασχολούνται είτε ως ελεύθεροι επαγγελματίες είτε ως μισθωτοί ενδεικτικά:

  1. με την έρευνα και ανάπτυξη, παραγωγή, τυποποίηση, ποιοτικό έλεγχο, πιστοποίηση και εμπορία υλικών όπως (α) κεραμικά, πολυμερή, ύαλοι, μέταλλα, υγροκρυσταλλικά υλικά, σύνθετα υλικά, υλικά κατασκευών, ευφυή υλικά, (β) ημιαγώγιμα υλικά, υπεραγώγιμα υλικά, μαγνητικά υλικά, νανοϋλικά και νανοδομημένα υλικά, οπτικά, οπτοηλεκτρονικά, φωτονικά υλικά, πολυμερικά και γενικότερα μοριακά υλικά που χρησιμοποιούνται στην ηλεκτρονική, οπτοηλεκτρονική και στις τηλεπικοινωνίες, (γ) βιοϋλικά, βιοσυμβατά υλικά, υλικά βιολογικών εφαρμογών και άλλων υλικών με εφαρμογές στη φαρμακευτική, οδοντιατρική και ιατρική. Οι παραπάνω δραστηριότητες νοούνται τόσο σε εργαστηριακή όσο και σε βιομηχανική κλίμακα και περιλαμβάνουν τη σύνθεση, μορφοποίηση, επεξεργασία, χαρακτηρισμό, μοντελοποίηση και προσομοίωση υλικών,
  2. σε δημόσιους και ιδιωτικούς οργανισμούς παραγωγής ενέργειας και τηλεπικοινωνιών, και όπου η έρευνα και η ανάπτυξη νέων προηγμένων υλικών είναι απαραίτητες για την πρόοδο σε κάθε δραστηριότητα παραγωγής και διανομής ενέργειας και τηλεπικοινωνιών,
  3. ως επιστήμονες σε οργανισμούς και υπηρεσίες του δημοσίου τομέα και της αυτοδιοίκησης ή ιδιωτικά εργαστήρια που έχουν την ευθύνη του επισήμου ελέγχου, ανάπτυξης και σχεδιασμού υλικών,
  4. ως επιστήμονες σε οργανισμούς, εργαστήρια και υπηρεσίες του δημοσίου τομέα και της αυτοδιοίκησης ή ιδιωτικά εργαστήρια που αναλαμβάνουν την εκπόνηση μελετών για την εγκατάσταση, πιστοποίηση και επιθεώρηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας υλικών και τη διαπίστευση εργαστηρίων μελέτης υλικών,
  5. ως εκπαιδευτικοί στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση σε δημόσια και ιδιωτικά γυμνάσια, λύκεια, φροντιστήρια, δημόσια και ιδιωτικά Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) και Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ.), Κέντρα Ελευθέρων Σπουδών (Κ.Ε.Σ.) και λοιπούς φορείς δευτεροβάθμιας και μετα−δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, στη διδασκαλία μαθημάτων επιστήμης και τεχνολογίας υλικών, αλλά και λοιπών σχετικών με τα υλικά μαθημάτων θετικών επιστημών,
  6. ως ερευνητές σε θέματα Επιστήμης των Υλικών σε Πανεπιστήμια, Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Τ.Ε.Ι.), ερευνητικά κέντρα, ερευνητικά ινστιτούτα, ιδρύματα ερευνών και τμήματα έρευνας επιχειρήσεων και
  7. ως πραγματογνώμονες συντάσσοντας τεχνικές εκθέσεις και γνωμοδοτήσεις σε θέματα Επιστήμης των Υλικών.

Σύμφωνα με το Προεδρικό Διάταγμα 85/2022 (ΦΕΚ 232/17-12-2022), οι πτυχιούχοι του Τμήματος εντάσσονται στον Κλάδο ΠΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, στην ειδικότητα ΠΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ.

Μεταπτυχιακές Σπουδές και Έρευνα

Οι απόφοιτοι του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών έχουν την ευχέρεια πρόσβασης σε συγγενή μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών σε ΑΕΙ της Ελλάδος αλλά και του εξωτερικού. Το Τμήμα έχει αναπτύξει μεταπτυχιακό πρόγραμμα που οδηγεί στην απόκτηση είτε μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Masters) είτε Διδακτορικού (Ph.D.) σε τομείς αιχμής.