Τμήμα Επιστήμης & Μηχανικής Υλικών

Personnel

Search in Personnel

Type

Armatas Gerasimos

Professor

Armatas Gerasimos

Professor

Τηλ.:
+30 2810 54 5004 , +30 2810 54 5119 (Lab)

Email:
garmatas@materials.uoc.gr

Office(s):
Γ.212, Χημεία

Chatzinikolaidou Maria

Associate Professor

Chatzinikolaidou Maria

Associate Professor

Τηλ.:
+302810394276 (γραφείο) , +302810394277 (εργαστήριο)

Email:
mchatzin@materials.uoc.gr

Office(s):
208α, κτίριο Βιολογίας

Filippidi Emmanouela

Assistant Professor

Filippidi Emmanouela

Assistant Professor

Τηλ.:
x4290

Email:
filippidi@materials.uoc.gr

Office(s):
Ε104 Μαθηματικού

Glynos Emmanouil

Assistant Professor

Glynos Emmanouil

Assistant Professor

Τηλ.:
+302810394289 or +302810391353

Email:
eglynos@materials.uoc.gr

Office(s):
E.114, κτίριο Μαθηματικών

Kafesaki Maria

Professor

Kafesaki Maria

Professor

Τηλ.:
+302810391547

Email:
kafesaki@materials.uoc.gr

Office(s):
203 Step-C, FORTH

Kioseoglou George

Professor

Kioseoglou George

Professor

Τηλ.:
+302810394318

Email:
gnk@materials.uoc.gr

Office(s):
B205, κτίριο Επιστήμης Υπολογιστών

Kopidakis George

Associate Professor

Kopidakis George

Associate Professor

Τηλ.:
+302810394218

Emails:
kopidaki@materials.uoc.gr , kopidaki@physics.uoc.gr

Office(s):
B209, κτίριο επιστήμης υπολογιστών

Lyberatos Andreas

Associate Professor

Lyberatos Andreas

Associate Professor

Τηλ.:
+30 2810394286

Email:
lyb@materials.uoc.gr

Office(s):
B211, Computer Science Building

Mitraki Anna

Professor

Mitraki Anna

Professor

Τηλ.:
+30 2810 394095 , +30 2810 394096 (εργαστήριο)

Email:
mitraki@materials.uoc.gr

Office(s):
Γ.224δ, κτίριο Βιολογίας

Papazoglou Dimitris

Administration, Associate Professor

Papazoglou Dimitris

Administration, Associate Professor

Τηλ.:
+302810394281 , +302810391273

Email:
dpapa@materials.uoc.gr

Office(s):
Β.213, κτίριο Επιστήμης Υπολογιστών, Β.110 ΙΗΔΛ-ΙΤΕ

Pelekanos Nikos

Professor

Pelekanos Nikos

Professor

Τηλ.:
+302810394107 , +302810394136 (lab)

Email:
pelekano@materials.uoc.gr

Office(s):
105a (1st floor), Physics Building

Petekidis George

Professor

Petekidis George

Professor

Τηλ.:
+302810391490

Email:
georgp@materials.uoc.gr

Office(s):
Δ-109, ΙΗΔΛ-ΙΤΕ

Remediakis Ioannis

Associate Professor

Remediakis Ioannis

Associate Professor

Τηλ.:
+302810394250

Email:
remed@materials.uoc.gr

Office(s):
B207, κτίριο Επιστήμης Υπολογιστών

Stoumpos Constantinos

Associate Professor

Stoumpos Constantinos

Associate Professor

Τηλ.:
+30 2810 54 5037

Email:
cstoumpos@materials.uoc.gr

Office(s):
Γ.203, Χημεία

Tzeranis Dimitrios

Assistant Professor

Tzeranis Dimitrios

Assistant Professor

Τηλ.:
(+30) 2810-391510

Email:
tzeranis@materials.uoc.gr

Office(s):
IMBB-ITE Δ031

Tzortzakis Stelios

Professor

Tzortzakis Stelios

Professor

Τηλ.:
+302810391396

Emails:
stzortz@materials.uoc.gr , stzortz@iesl.forth.gr

Office(s):
Δ013, ΙΗΔΛ-ΙΤΕ

Vamvakaki Maria

Administration, chairperson, Professor

Vamvakaki Maria

Administration, chairperson, Professor

Τηλ.:
+302810545019 , +302810545013

Email:
vamvakak@materials.uoc.gr

Office(s):
Γ.213, Department of Chemistry

Velonia Kelly

Assistant Professor

Velonia Kelly

Assistant Professor

Τηλ.:
+30 2810 39 4036

Email:
velonia@materials.uoc.gr

Office(s):
Γ.216, κτίριο Χημείας

Vlassopoulos Dimitris

Professor

Vlassopoulos Dimitris

Professor

Τηλ.:
+30 2810 391469

Emails:
dvlasso@materials.uoc.gr , dvlasso@iesl.forth.gr

Office(s):
ΙΗΔΛ-ΙΤΕ Δ102