Τμήμα Επιστήμης & Μηχανικής Υλικών


Αλλάξτε τον κωδικό πρόσβασης (password) που χρησιμοποιείτε για τις υπηρεσίες που προσφέρονται από το τμήμα (mail, TETYBox), καθώς επίσης και για την πρόσβασή σας στο ασύρματο δίκτυο eduroam.

Ο νέος κωδικός πρέπει:

  • να αποτελείται από ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ οκτώ χαρακτήρες
  • να περιέχει εκτός από πεζά γράμματα, ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ ΟΛΑ τα παρακάτω:
    • ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ένα κεφαλαίο γράμμα
    • ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ έναν αριθμό
    • ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ένα σύμβολο όπως !#$% κλπ. (Αποφύγετε το @ διότι θεωρείται κοινός χαρακτήρας)

Για οποιαδήποτε βοήθεια, μπορείτε να απευθύνεστε στην ομάδα υπολογιστικής υποστήριξης του ΤΕΤΥ.

Ιδιότητα χρήστη:
Όνομα χρήστη:
Τρέχον συνθηματικό:
Νέο συνθηματικό:
Νέο συνθηματικό (επανάληψη):