Τμήμα Επιστήμης & Τεχνολογίας Υλικών

ΔΠΜΣ στην Τεχνητή Νοημοσύνη Info Day – Παρασκευή 19.5 @17.00 | Online

17 Μαΐου 2023

Θα θέλαμε να προσκαλέσουμε τους προπτυχιακούς φοιτητές και φοιτήτριες σας στην εκδήλωση ενημέρωσης σχετικά με το Δι-ιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Τεχνητή Νοημοσύνη, το οποίο είναι αποτέλεσμα συνεργασίας του τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων της Σχολής Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών του Πανεπιστημίου Πειραιώς και του Ινστιτούτου Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος».

Σε αυτό τον σύνδεσμο μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες, τον σύνδεσμο παρακολούθησης και συνημμένο το banner προς ανάρτηση στις ανακοινώσεις σας και προώθηση στις φοιτήτριες και τους φοιτητές σας.

ΠΜΣ «ΒΙΟΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ-ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ» – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023-2024

17 Μαΐου 2023

Δείτε τη σχετική ανακοίνωση.

Πρόσκληση σε Δημόσια Παρουσίαση της Διδακτορικής Διατριβής του κ. Νικόλαου Κόρακα

17 Μαΐου 2023

Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: Καφεσάκη Μαρία
(Σύμφωνα με το άρθρο 95, παρ. 3 του Ν. 4957/2022, ΦΕΚ 141 τ. Α΄/21.7.2022) Την Τρίτη 23 Μαΐου 2023 και ώρα 13:30 στην αίθουσα Τηλεεκπαίδευσης Ε130 του Τμήματος Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Κρήτης, θα γίνει η δημόσια παρουσίαση και υποστήριξη της Διδακτορικής Διατριβής του υποψήφιου διδάκτορος του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών κ. Νικόλαου Κόρακα, με θέμα:

«Διατάξεις Εγκλωβισμού και Διασποράς του Φωτός σε Μικροδομημένες Οπτικές Ίνες»

Περίληψη
Οι τρόποι εγκλωβισμού ψιθυρισμού του φωτός είναι χρήσιμοι σε διάφορες εφαρμογές λόγω των μοναδικών χαρακτηριστικών τους, όπως ο υψηλός συντελεστής ποιότητας συντονισμού και κατά συνέπεια η ιδιαίτερη ευαισθησία τους στις αλλαγές των οπτο-γεωμετρικών χαρακτηριστικών της κοιλότητας. Η παρούσα διατριβή εξετάζει τη δυνατότητα της αξιοποίησης των τρόπων εγκλωβισμού ψιθυρισμού του φωτός σε κοιλότητες κυλινδρικής συμμετρίας για τη μελέτη άμορφων υλικών, όπως της θερμικά πολωμένης βοριοπυριτικής υάλου και της αναγεννημένης πρωτεΐνης του μεταξιού, και τη σύνδεση αυτών των συντονισμών με τις συγκεκριμένες οπτικές και μηχανικές τους ιδιότητες.

ΕΝΑΡΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΙΤΙΣΗ ΚΑΙ ΣΤΕΓΑΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2023-2024

17 Μαΐου 2023

Δείτε την ανακοίνωση στο https://www.merimna.uoc.gr/index.php/el/anakoinwseis/862-enarksi-ypovolis-aitiseon-gia-sitisi-kai-stegasi-akadimaikou-etous-2023-2024.

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΩΝΑΣΗ 2023 ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ

10 Μαΐου 2023

The Onassis Foundation Science Lecture Series 2023 in PHYSICS

“Applications of Extreme Light”
ΙΤΕ, Ηράκλειο Κρήτης, 03 – 07 Ιουλίου 2023

Θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι οι Διαλέξεις Ωνάση στη Φυσική για το 2023 έχουν ως θέμα “Applications of Extreme Light”.

Ομιλητές των διαλέξεων είναι oι:

 • Gerard Mourou (École Polytechnique, France), Nobel Prize (2018) in Physics
 • Jean – Claude Kieffer (INRS, Canada)
 • Eleftherios Goulielmakis (University of Rostock, Germany)
 • Maciej Lewenstein (ICFO, Spain)
 • Victor Malka (Weizmann Institute of Science, Israel)
 • Chang Hee Nam (Gwangju Institute of Science and Technology, Korea)
 • Joerg Schreiber (Ludwig Maximillians Universitaet, Germany)
 • Toshiki Tajima (University of California Irvine, USA)
 • Paraskevas Tzallas (FORTH, Greece)

Οι Διαλέξεις Ωνάση που διεξάγονται από το έτος 2001 σε συνεργασία με το Κοινωφελές Ίδρυμα Ωνάση και το Ι.Τ.Ε., έχουν ως στόχο την περαιτέρω εκπαίδευση και προώθηση νέων, ταλαντούχων επιστημόνων, μεταπτυχιακών και τελειόφοιτων φοιτητών από την Ελλάδα και το Εξωτερικό στο χώρο των Θετικών επιστημών. Για έως 35 Έλληνες και έως 15 μη Έλληνες φοιτητές που επιλέγονται με βάση τις Ακαδημαϊκές τους επιδόσεις προσφέρεται οικονομική ενίσχυση από το Ίδρυμα Ωνάση για τη συμμετοχή τους στις Διαλέξεις.

Λεπτομερείς πληροφορίες για τις Διαλέξεις Ωνάση στη Φυσική περιέχονται στην ιστοσελίδα: https://www.forth.gr/onassis/index.php?show=2023-07-03.

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων είναι η 31η Μαϊου 2023.

Ομ. Καθηγητής Γιάννης Παπαμαστοράκης
Scientific Director of the Program:
“The Onassis Foundation Science Lecture Series”
Tel/Fax: +30 2810 394269, E-mail: OnassisF AT admin.forth.gr

Μεταπτυχιακές/Διδακτορικές Υποτροφίες ΠΑΝ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗ

10 Μαΐου 2023

Δείτε την προκήρυξη

Postdoc Position open in the field of laser-based material processing

10 Μαΐου 2023

See the details.

Προκήρυξη Διιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στην “ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ” (MSc BIOMEDICAL ENGINEERING) – Ακαδημαϊκό Έτος 2023-2024

10 Μαΐου 2023

Η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης, σε συνεργασία με το Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών και το Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών του Πανεπιστημίου Κρήτης, το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πολυτεχνείου Κρήτης, και το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), οργανώνει και λειτουργεί ξενόγλωσσο Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) στην «Βιοϊατρική Μηχανική» (MSc Biomedical Engineering), σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και τις διατάξεις του Ν. 4957/2022 (ΦΕΚ 141 τ.Α’), με ελάχιστη διάρκεια φοίτησης 15 μηνών, το οποίο οδηγεί στην απόκτη Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ).

Στο Πρόγραμμα γίνονται δεκτοί: πτυχιούχοι κατόπιν επιλογής απόφοιτοι Ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής και της αλλοδαπής:

 • Θετικών Επιστημών,
 • Επιστημών Μηχανικού και
 • Επιστημών Υγείας
με δεδομένο ότι οι παρεχόμενες από τα Ιδρύματα αυτά προπτυχιακές σπουδές παρέχουν επαρκές επιστημονικό υπόβαθρο για την επιτυχή φοίτηση στο ΔΠΜΣ.

Γλώσσα του Προγράμματος τόσο στη διδασκαλία όσο και στη συγγραφή της μεταπτυχιακής εργασίας: Αγγλική

Λήξη υποβολής αιτήσεων: 30 Ιουνίου 2023

Συνημμένα έγγραφα:

Υποτροφίες «Εμμανουήλ Σακλαμπάνη» ακαδημαϊκού έτους 2021-22

10 Μαΐου 2023

Το Πανεπιστήμιο Κρήτης, προκηρύσσει για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, τη χορήγηση επτά (7) υποτροφιών, χωρίς διαγωνισμό, με επιλογή, σε βάρος των εσόδων του Κληροδοτήματος «Εμμανουήλ Σακλαμπάνη», σε πτυχιούχους όλων των Τμημάτων της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης, για μεταπτυχιακές σπουδές, δευτέρου και τρίτου κύκλου, στο γνωστικό πεδίο της «Διδακτικής», σε Πανεπιστήμια της Ελλάδος ή του Εξωτερικού

Ειδικότερα, θα χορηγηθεί μία(1) υποτροφία για σπουδές στο εξωτερικό ύψους οκτώ χιλιάδων ευρώ (8.000€), και έξι(6) υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές σε Πανεπιστήμια της Ελλάδος, ύψους τεσσάρων χιλιάδων ευρώ (4,000€) έκαστη. Η διάρκεια της υποτροφίας ορίζεται σε ένα ακαδημαϊκό (1) έτος.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (σε μορφή pdf) στη Γραμματεία της Κοσμητείας της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών (secr_se@uoc.gr), μέσα σε διάστημα σαράντα πέντε(45) ημερών μετά τη δημοσίευση περίληψης της προκήρυξης αυτής στην εφημερίδα «Eφημερίδα των Συντακτώ» (μέχρι και την 20η Ιουνίου 2023) σχετική αίτηση, συνοδευόμενη από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Συνημμένα αρχεία

Πρόγραμμα εξεταστικής Ιουνίου 2023

Ενημέρωση 12/5/2023 (1)

10 Μαΐου 2023

Ενημέρωση 12/5/2023 (1)

Δείτε το πρόγραμμα