Τμήμα Επιστήμης & Μηχανικής Υλικών

Προκήρυξη χορήγησης υποτροφιών της Δωρεάς εν ζωή “Ζωής Δημητριάδη” ακαδημαϊκού έτους 2023-24

24 Μαΐου 2024

Δείτε τη σχετική προκήρυξη.

Δείτε τα αποτελέσματα.

 

Έναρξη διαδικασίας υποβολής αιτήσεων για σίτιση/στέγαση ακαδημαϊκού έτους 2024-2025

24 Μαΐου 2024

Δείτε τη σχετική ανακοίνωση.  

Παρουσίαση διπλωματικής εργασίας του φοιτητή Παύλου Σταματάκη

23 Μαΐου 2024

Η ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Του φοιτητή Παύλου Σταματάκη,

θα γίνει την Παρασκευή 21/6/2024 και ώρα 12:00

στην αίθουσα Α210 στο κτήριο Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών

Θέμα Διπλωματικής:

«Preparation and study of Molybdenum Oxide (MoOx) films for energy and environmental applications»

 Διμελής Επιτροπή: Νικόλαος Πελεκάνος, Ηλίας Απεραθίτης

Περίληψη:

Planet biosphere alteration, along with the progressive depletion of non-renewable energy sources, calls for innovative and non-polluting technologies devoted to energy production and management. The impact of human activities on the environment and inevitably on human health is strong and evident. Thus, fundamental changes to the way energy is supplied, used, stored, transmitted, bought and sold, are necessary to satisfy energy demand and deal with environmental and health issues. Over the last decade, with the huge advance in the field of materials science and technology, there has been a considerable effort in overcoming these problems by developing the next generation of functional and smart materials. Transition metal oxides have attracted a lot of attention in the last two decades, mainly due to their flexibility and applicability in various fields of scientific interest, such as solar cells, gas sensors, supercapacitors, lithium-ion batteries etc.

In this project, MoOx thin films were fabricated by radio-frequency magnetron sputtering and their properties were examined under different fabrication conditions. The MoOx thin films were sputtered from a Mo target in varying r.f. power, total pressure as well as in a mixture of (Ar-O2-N¬2) gases in the plasma. The fabricated films were thermally treated after deposition at 400°C and 600°C under N2 gas atmosphere. The MoOx thin films were characterized using the following characterization techniques: SEM, EDX, XRD, Raman, UV-Vis-NIR and PL spectroscopy. The MoOx films were amorphous just after fabrication, with varying degree of transparency in the visible spectrum depending on the fabrication conditions. The post-annealed samples at 400°C were polycrystalline films with multiple crystal MoOx phases and lower transmittance values in the visible compared to their previous as-deposited state. Subsequent annealing at 600°C led to single-phase MoO3 crystals of orthorhombic structure. Furthermore, the MoOx thin films were also tested as sacrificial layers in lift-off processes for transferring multilayers on foreign substrates. The possible applications of the investigated MoOx thin films in sensing and optoelectronic applications will be addressed.

Προκήρυξη υποτροφιών του Κληροδοτήματος “Χρύσανθου και Αναστασίας Καρύδη” για το ακαδ. έτος 2022-23

22 Μαΐου 2024

Ενημέρωση 21/5/2024: Δείτε εδώ τα αποτελέσματα.

Λεπτομέρειες έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου στο σύνδεσμο "ανακοινώσεις". Επίσης, περίληψη της προκήρυξης δημοσιεύθηκε σήμερα στην εφημερίδα "Δημοκρατία".

Αιτήσεις θα παραλαμβάνονται από τη Γραμματέα της Κοσμητείας της Σχολής Θετικών Επιστημών κ. Παγώνα Αυγουστάκη.

Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης δικαιολογητικών η 22 Aπριλίου 2024.

Call for Applications for Admission to the M.Sc. Program in “Biomedical Engineering”, 2024-2025

19 Μαΐου 2024

The School of Medicine, the Department of Computer Science, the Department of Materials Science and Engineering of the University of Crete (UoC), the School of Electrical and Computer Engineering of the Technical University of Crete (TUC), and the Foundation for Research and Technology - Hellas (FORTH) announce that applications for the academic year 2024-2025 for the Joint Master's Program in "Biomedical Engineering" are now open!

The objective of the joint MSc Program in Biomedical Engineering is to provide advanced education, required qualifications and skills to its graduates to meet the ever-increasing demand for high-level specialization in the field of biomedical engineering. Graduates of our joint MSc program in BME may be employed in hospitals, medical equipment / instrumentation industry, pharmaceutical industry, government agencies or follow academic careers towards pursuing a PhD degree. The official instruction language of the program is English.

The deadline for submitting the application and supporting documents is May 26, 2024.

For more information about the program and the application procedure, please visit the site.

2η Ημερίδα Προπτυχιακών Φοιτητών του Τμήματος Επιστήμης και Μηχανικής Υλικών, ΠΚ

14 Μαΐου 2024

Την Παρασκευή 17 Μαΐου 2024 θα πραγματοποιηθεί η 2η Ημερίδα Προπτυχιακών Φοιτητών στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, για φοιτητές/τριες όλων των Τμημάτων που εκπονούν τη διπλωματική τους εργασία στο Τμήμα Επιστήμης και Μηχανικής Υλικών.

Η εκδήλωση είναι ανοικτή προς όλα τα μέλη του Πανεπιστημίου Κρήτης και θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα Ε-130 στο Κτήριο του Μαθηματικού, στις 10:00 π.μ. σύμφωνα με το πρόγραμμα. Οι παρουσιάσεις των εργασιών μπορεί να είναι με ανοικτή ομιλία ή ανακοίνωση με poster.

Δείτε τις λεπτομέρειες στο σύνδεσμο της ημερίδας.

Ακυρώθηκε

Πρόσκληση Παρουσίασης Διδακτορικής Διατριβής του κ. Εμμανουήλ Ορφανάκη

09 Μαΐου 2024

Πρόσκληση σε Δημόσια Παρουσίαση της Διδακτορικής Διατριβής

του κ. Εμμανουήλ Ορφανάκη

Επιβλέπων: Μιχαήλ Βελεγράκης

(Σύμφωνα με το άρθρο 95, παρ. 3 του Ν. 4957/2022, ΦΕΚ 141 τ. Α΄/21.7.2022)

 

Την Τετάρτη 15 Μαΐου 2024 και ώρα 11:00 στην αίθουσα Τηλεεκπαίδευσης Ε130 του Τμήματος Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Κρήτης,

θα γίνει η δημόσια παρουσίαση και υποστήριξη της Διδακτορικής Διατριβής του υποψήφιου διδάκτορος του Τμήματος Επιστήμης και Μηχανικής Υλικών κ. Εμμανουήλ Ορφανάκη, με θέμα:

«Development of Photonics Based Methodologies for the Assessment of Agricultural Products and Environmental Pollutants.»

 Περίληψη

“Quality control and safety of agrofood products are of high importance due to their significant commercial and nutritional value. However, these products are prone to fraud and contamination, posing risks to consumer health. Traditional methods for detecting adulterants and contaminants are accurate but expensive and time-consuming, often requiring specialized facilities. In recent years, the application of optical spectroscopic techniques has emerged as a promising alternative for studying agrofood products. These methods offer rapid analysis, minimal sample pretreatment, and cost-effectiveness. By combining optical spectroscopy with multivariate statistical (machine learning) techniques, it becomes possible to authenticate and control the quality of agrοfood products effectively. The focus of this doctoral thesis is on the development and application of photonics methodologies in two vital agrofood products: olive oil and honey. Α comprehensive study has been conducted on a large number of honey samples using various optical spectroscopic techniques to differentiate botanical origins and predict essential physicochemical parameters. Similarly, extensive research has been undertaken on olive oil to identify varieties and predict chemical compositions accurately. Notably, a novel method, based on fluorescence spectroscopy has been developed for the rapid and cost-effective detection of contaminants such as Polycyclic Aromatic Hydrocarbons and mineral oils. This work, conducted at the Laboratory of Photonics for Agrofood and Environment (Agrophotonics) of the Institute of Electronic Structure and Laser of FORTH, aims to provide practical and affordable solutions for ensuring the origin, safety, and quality of food products.”

Προκήρυξη του βραβείου “ΑΡΙΣΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ” για έτος 2024

08 Μαΐου 2024

Δείτε τη σχετική προκήρυξη.

Η ηλεκτρονική διεύθυνση υποβολής προτάσεων είναι: vraveia@uoc.gr με την ένδειξη "Για το βραβείο Άριστης Διδακτορικής Διατριβής" και η καταληκτική ημερομηνία η 31η Μαΐου 2024.

 

Πρόσκληση εισαγωγής φοιτητών στο στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Βιοπληροφορική – Υπολογιστική Βιολογία»για το Ακαδημαϊκό Έτος 2024-2025

26 Απριλίου 2024

Δείτε την ανακοίνωση.

Πρόγραμμα εξεταστικής Ιουνίου 2024

26 Απριλίου 2024

Δείτε το εδώ.