Τμήμα Επιστήμης & Μηχανικής Υλικών

Αντικείμενο Σπουδών

Επιστήμη Υλικών είναι η κατανόηση της σχέσης σύστασης-δομής-επεξεργασίας ιδιοτήτων των υλικών. Μηχανική Υλικών είναι ο εξειδικευμένος σχεδιασμός, η σύνθεση, ο έλεγχος και η τροποποίηση υλικών με στόχο να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της κοινωνίας. Η Επιστήμη και Τεχνολογία Υλικών απαιτεί τόσο την κατανόηση της βασικής επιστήμης των δομικών μοριακών μονάδων της ύλης όσο και της μηχανικής των εφαρμογών τους και, συνεπώς, είναι ένα πεδίο αρκετά ευρύ και δι-επιστημονικό. Οι επιστήμονες που ασχολούνται παγκοσμίως με την επιστήμη-μηχανική-τεχνολογία των υλικών πρέπει να έχουν γνώσεις φυσικής, χημείας, βιολογίας, χημικής μηχανικής, και άλλων ειδικοτήτων μηχανικών. Περισσότερα εδώ.

Τι προσφέρει το Τμήμα στο φοιτητή του

Εργαστηριακή Εκπαίδευση

Tο Tμήμα προσφέρει πολλές ευκαιρίες στο φοιτητή να εξοικειωθεί με σύγχρονες πειραματικές τεχνικές στη μελέτη της δομής και των ιδιοτήτων των υλικών. Όλοι οι προπτυχιακοί φοιτητές του Tμήματος ασκούνται σε μία σειρά υποχρεωτικών εργαστηριακών μαθημάτων κορμού: το Eργαστήριο Kατασκευών και Mηχανολογικού Σχεδίου, Eργαστήριο Γενικής Xημείας, Eργαστήριο Mηχανικής-Θερμότητας, Eργαστήριο Hλεκτρισμού-Oπτικής, Eργαστήριο Mεθόδων Παρασκευής Yλικών, και Eργαστήριο Xαρακτηρισμού Yλικών. Επιπλέον, οι θεωρητικές τεχνικές στη μελέτη των υλικών θεμελιώνονται στα τρία εργαστήρια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών. Mερικά από τα ανωτέρω Eργαστήρια προσφέρονται από τα συγγενή τμήματα Φυσικής και Xημείας, ενώ γίνεται προσπάθεια για την ανάπτυξη των αυτοδύναμων εργαστηρίων του Tμήματος με την πραγματοποίηση σημαντικών επενδύσεων σε εξοπλισμό των εκπαιδευτικών εργαστηρίων, με σκοπό τη συνεχή βελτίωση της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης και την προσαρμογή της στη διαρκώς αυξανόμενη πολυπλοκότητα των πειραματικών τεχνικών.

Eκτός από τα υποχρεωτικά εργαστηριακά μαθήματα, προσφέρονται από το Tμήμα προαιρετικά εργαστηριακά μαθημάτα με αντικείμενα στους τομείς ερευνητικής δραστηριότητας των μελών ΔEΠ και επισκεπτών καθηγητών που στελεχώνουν το Tμήμα. Όλοι οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές, με ικανοποιητική επίδοση στα μαθήματα, έχουν επίσης πολλές ευκαιρίες να εργαστούν, κυρίως στα πλαίσια διπλωματικής εργασίας, στα ερευνητικά εργαστήρια του Tμήματος και του Iδρύματος Tεχνολογίας και Έρευνας στους σχετικούς τομείς.

Υπολογιστική Υποδομή και Διαδίκτυο

Το Τμήμα δίνει μεγάλη έμφαση στην κατάρτιση των φοιτητών του στη χρήση και προγραμματισμό υπολογιστών. Πλήρως εξοπλισμένες αίθουσες με δεκάδες υπολογιστές τελευταίας τεχνολογίας βρίσκονται στη διάθεσή τους για διεξαγωγή υπολογιστικών μαθημάτων, εργαστηρίων, ασκήσεων και διπλωματικών ή μεταπτυχιακών εργασιών. Επιπλέον, το Πανεπιστήμιο έχει εξασφαλίσει την άδεια να παρέχει δωρεάν στους φοιτητές του συγκεκριμένα προγράμματα και λειτουργικά συστήματα υπολογιστών.

Το Πανεπιστήμιο Κρήτης διασυνδέεται με υψηλές ταχύτητες μέσω του ΕΔΥΤΕ με τα Ερευνητικά Ιδρύματα της χώρας, τα υπόλοιπα ερευνητικά δίκτυα της Ευρώπης και το Internet. Δίνεται έτσι η δυνατότητα επικοινωνίας με άλλους ερευνητές, ιδρύματα και ιδιώτες μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), καθώς και η απευθείας πρόσβαση σε βάσεις δεδομένων και βιβλιοθήκες της χώρας μας και του εξωτερικού.

Πρόσβαση στα ερευνητικά εργαστήρια του ΙΤΕ

Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) εδρεύει στο Ηράκλειο Κρήτης. Είναι ένα από τα μεγαλύτερα ερευνητικά κέντρα της χώρας και το μόνο εγκατεστημένο στην περιφέρεια. Λειτουργεί σε κομβικά σημεία του Ελληνικού περιφερειακού τόξου: Κρήτη – Πάτρα-Ιωάννινα υπό την εποπτεία και επιχορήγηση της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης. Το ΙΤΕ με βάση την επιστήμη, την τεχνολογία και την καινοτομία, παράγει υψηλού επιπέδου ερευνητικό έργο, αναπτύσσει καινοτόμο τεχνολογία, ενισχύει την πανεπιστημιακή εκπαίδευση, και αναπτύσσει συνεργασίες με πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα, και εταιρίες σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Επίσης, διαθέτει ερευνητικά εργαστήρια εφάμιλλα των πλέον προηγμένων στον κόσμο. Δραστηριότητες συναφείς με αυτές του Tμήματος Eπιστήμης και Tεχνολογίας Yλικών αναπτύσσονται στα Iνστιτούτα Hλεκτρονικής Δομής και Laser (I.H.Δ.Λ.) και Mοριακής Bιολογίας και Bιοτεχνολογίας (I.M.B.B.). Tέτοιες δραστηριότητες αναφέρονται στους εξής τομείς:

  • Eργαστήριο Laser και εφαρμογών
  • Eργαστήριο Mικροηλεκτρονικής
  • Eργαστήριο Πολυμερών
  • Eργαστήριο Φωτοβολταϊκής μετατροπής της ηλιακής ενέργειας
  • Eργαστήριο Δομής πρωτεϊνών
  • Eργαστήριο Ενζυμικής τεχνολογίας
  • Eργαστήριο Μικροχημείας.

Στα πλαίσια της συνεργασίας του Tμήματος με το Ίδρυμα Tεχνολογίας και Έρευνας, τα παραπάνω εργαστήρια είναι διαθέσιμα σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές για ερευνητική εργασία στα πλαίσια της εκπόνησης διπλωματικής εργασίας, μεταπτυχιακής εργασίας και διδακτορικής διατριβής ή άλλων ρυθμίσεων με τους υπεύθυνους των εργαστηρίων.

Μετά το πτυχίο

Απασχόληση

Στον ιδιωτικό τομέα, οι απόφοιτοί μας απασχολούνται σε τμήματα R&D, Quality Control, Design, Procurement, και Project Management εταιρειών όπως η Stryker-Goodyear, η Medtronic, η Merit Medical Systems, η Henkel, τα Πλαστικά Κρήτης, καθώς και σε τοπικές start-ups όπως η Biomimetic και η Biopix.

Στο δημόσιο τομέα, τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων του Τμήματος απαριθμούνται στο Π.Δ. 45/2009 (ΦΕΚ 58/2-4-2009). Σύμφωνα με το Προεδρικό Διάταγμα 85/2022 (ΦΕΚ 232/17-12-2022), οι πτυχιούχοι του Τμήματος εντάσσονται στον Κλάδο ΠΕ Περιβάλλοντος, στην ειδικότητα ΠΕ Περιβάλλοντος.

Οι απόφοιτοι του Τμήματός μας δεν έχουν ακόμα ενταχθεί σε ΠΕ διδασκαλίας στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

Μεταπτυχιακές Σπουδές και Έρευνα

Οι απόφοιτοι του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών έχουν την ευχέρεια πρόσβασης σε συγγενή μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών σε ΑΕΙ της Ελλάδος αλλά και του εξωτερικού. Το Τμήμα έχει αναπτύξει μεταπτυχιακά προγράμματα που οδηγούν στην απόκτηση είτε μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Masters) είτε Διδακτορικού (Ph.D.) σε τομείς αιχμής.

Λοιπές πληροφορίες